Kevyen liikenteen väylä saatava suunniteltua nopeammin Mutalaan

Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 4. marraskuuta päätettiin lisätä suunnitelmaan Mutalan kevyen liikenteen väylän rakentamista varten 500 000 euroa. Olen tästä kiitollinen, mutta väkisinkin mieltäni jäi vaivaamaan miksi rakentaminen siirtyi niinkin kauas kuin vuodelle 2023?

Jalankulkijalle ei jää tien reunaan juurikaan tilaa silloin, kun ajoneuvoliikennettä on samanaikaisesti molempiin suuntiin. Talvella tilanne on entistä huonompi, kun lumivallit kaventavat tien. Lapset joutuvat kulkemaan todella vaarallisissa olosuhteissa.

Eikö sillä, että tie on joka päivä koko ajan vaarallinen, ole mitään merkitystä kiirehtiä asiaa? Tälle kevyen liikenteen väylälle on tässä vuosikymmenien aikana kuitenkin jo tehty maanlunastukset ja alustava suunnitelma.

Eikö jotain sellaista projektia, jolla ei ole päivittäisen turvallisuuden kanssa tekemistä, voisi siirtää ja aikaistaa näitä, jotka joka päivä vaarantavat lastemme hengen?

En ymmärrä miksi Takamaan ja Mutalan kevyen liikenteen väylät täytyy rakentaa eri aikaan? Voisiko muiden projektien kanssa joustaa sen verran, että jokaisen lapsen oikeus, turvallinen koulutie, saataisiin ensisijaisesti taattua?

Pelottaa sekin, että jos Takamaan kevyen liikenteen väylän kanssa tulee jotain viivästyksiä, se automaattisesti viivästyttäisi entisestään Mutalan väylän rakentamista. Ei tällaisia asioita voi venyttää vuosien päähän!

Mitä jos tiellä sattuu tällä välin onnettomuus, kuka ottaa siitä syyn niskoilleen, kun tien vaarallisuudesta on puhuttu jo vuosikymmenet? Toivoisin, että asian kiireellisyys ymmärrettäisiin ja turvalliset koulutiet saataisiin täytäntöön mahdollisimman pian.

Susanna Grönlund