Ylöjärven kaupunki vastaa: Ohjaus ja kehotukset ovat olleet yrittäjän eduksi

Ylöjärvellä jätehuollon järjestäminen perustuu kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja siihen sisältyy myös lietteiden kuljetus. Jätteiden kuljettajana toimii siten kunnan lukuun toimiva jätteenkuljettaja. Ylöjärvellä ja 16 muussa Pirkanmaan kunnassa jätehuollon palveluista vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy, joka hoitaa kuntien puolesta muun muassa kilpailutuksen ja kuljetussopimukset.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on siis 17 kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa kunnille jätehuollon palvelut. Yhtiö tuottaa kunnan alueella myös lietekuljetukset kilpailutuksen perusteella.

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena 17 Pirkanmaan kunnassa toimii alueellinen jätehuol-tolautakunta, joka päättää muun muassa taksoista ja jätehuoltomääräyksistä. Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös Ylöjärven kaupungin edustajalla, samoin lietejätehuollon kehitysryhmässä. Kuntalaisilla on vaikutusmahdollisuus kaikkiin lautakunnan päätöksiin. Parhaillaan käydään keskustelua lautakunnan kokoonpanosta pienten kuntien vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseksi.

Kunnalliseen jätteenkuljetukseen siirtymisestä myös lietteiden osalta päätettiin jo vuonna 2013. Käytännössä lietteiden tyhjentäminen jäteyhtiön toimesta aloitettiin vuoden 2017 alussa. Jäteyhtiö tarjosi kilpailutuksen yhteydessä mahdollisuuden myös yhteistarjouksiin, jotta paikallisia yrittäjiä olisi saatu lietteiden tyhjennyksen suorittajiksi. Valitettavasti tarjouksia ei saatu juurikaan pieniltä toimijoilta.

Jätehuoltoa valvovat jätelain mukaan ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Valvontaviranomaiset ovat seuranneet lietteiden tyhjennyksen toimivuutta nyt yli kahden vuoden ajan ja pikkuhiljaa lietteiden tyhjennykset ovat siirtyneet lain ja määräysten mukaisesti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

Pirkanmaalla oli vuoden 2019 alussa enää muutamia lainvastaisia lietteiden kuljetusten suorittajia, joille on lähetetty kehotuskirjeitä laittoman toiminnan lopettamiseksi. Yksi alueista on ollut Pohjois-Ylöjärvi, johon valvontaviranomainen on lähettänyt vuosittain kehotuksen toiminnan lopettamiseksi ennen mahdollisia pakkotoimia tai tutkintapyyntöä. Jätelain mukaan valvontaviranomaisen tulee toimia laittoman toiminnan lopettamiseksi ja tässäkin tapauksessa yli kaksi vuotta tapahtunut ohjaus ja kehotukset ovat olleet yrittäjän eduksi, jotta raskaimmilta valvonta-toimilta vältytään.

Pentti Keskitalo
ympäristöpäällikkö, Ylöjärven kaupunki

Tämä kirjoitus on vastine aiemmin julkaistuun mielipiteeseen: ”Yrittäjäystävällinen” Ylöjärvi – ”Ylöjärven kaupunki lähettää yrittäjille uhkailuviestejä”

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.