Lukiolaisten ja liiketalouden opiskelijoiden sijoittamiskurssi oli menestys – uudelle kurssille enemmän tulijoita kuin paikkoja

Vaikuttaako Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin yksi ainoa tviitti kielteisesti koko maailman talouteen? Uhkaavatko Italian julkisen talouden pahenevat ongelmat ja saapasmaan heikko pankkisektori Euroopan unionin ja euroalueen vakautta? Pystyykö Euroopan keskuspankki turvaamaan maanosan kestävän talouden ja pitämään inflaation tavoitetasossa? Minkälainen tekijä suomalaisten arvopapereiden kauppapaikka, Helsingin pörssi on maailman mittapuussa? Tällaisia kysymyksiä pohtivat kuusitoista Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan ja Tredun liiketalouden opiskelijaa, jotka päättivät viime keskiviikkona liki vuoden kestäneen sijoittamiskurssinsa. Opettaja Raisa Rautionmaan mukaan lukion ja ammattikoulun yhteisestä kurssista on saatu erittäin myönteiset kokemukset. Tammikuussa alkavalle uudelle kurssille onkin jo tunkua.
Sijoittamiskurssi on suuri menestystarina. Kuusitoista lukiolaista ja ammattikoulun liiketalouden opiskelijaa jakaantui neljään ryhmään, joissa he hoitivat aktiivisesti ja vastuullisesti omia salkkujaan. Sijoittamiskurssilaiset arvostivat kurssin syvällistä antia. Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen (takana oikealla) kiittää nuorten kiinnostuneisuutta, näkemyksellisyyttä sekä sitoutuneisuutta kurssiin.

Kuusitoista Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan ja Tredun liiketalouden opiskelijaa päätti viime keskiviikkona erittäin hyvin onnistuneen sijoittamiskurssinsa. Ryhmä aloitti opintonsa viime tammikuussa. Kurssilaisten suurta mielenkiintoa asiaa kohtaan kuvaa se, että nuoret hoitivat aktiivisesti sijoituksiaan myös kesälomakuukausien aikana.

Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan opettaja Raisa Rautionmaa kehuu niin sijoittamiskurssin opiskelijoita kuin sisällön tuottajia: opettajia ja vierailevia luennoitsijoita.

Rautionmaa korostaa sijoittamiskurssin olevan ainoa kurssi, joka on suunnattu niin lukiolaisille kuin ammattikoululaisille.

Molemmista opinahjoista mukaan pääsi kahdeksan opiskelijaa, eikä yksikään kurssilainen keskeyttänyt.

– Olen hyvin tyytyväinen koko kurssin onnistumiseen. Opiskelijat motivoituivat kiitettävästi teemasta, ja he osoittivat aukotonta aktiivisuutta ja sitoutumista varsin vaativaan opiskeluun, Rautionmaa kehuu.

– Lukion ja ammattikoulun yhteistyö onnistui erinomaisesti. Se, että mukana oli kaksi eri alan opettajaa, loi laajan pohjan asioiden käsittelemiselle. Minä toin tunneille historiallisen sekä yhteiskunnallisen näkemyksen ja ammattikoulun opettaja liike- ja laskentatoimen todellisuuden, hän kertoo.

Kiinnostus on herännyt

Lukio ja ammattikoulu aloittavat yhteisen uuden sijoittamiskurssin heti tammikuun alkupuolella.

– Hyvin kannustavaa on se, että sijoittaminen kiinnostaa opiskelijoita niin paljon, että kurssipaikoista on nyt kilpa. Toivommekin, että saisimme  kasvattaa osallistujamäärää, Raisa Rautionmaa odottaa.

Halukkaita tulijoita on 30.

Rautionmaan mielestä sijoittamiskurssin suuri suosio kertoo siitä, että nuoret kokevat talousasiat merkityksellisiksi.

– Kiinnitin koko ensimmäisen sijoituskurssin ajan huomiota kurssilaisten esittämiin syvällisiin analyyseihin ja teräviin kysymyksiin, hän kiittää.

Valaiseva kokemus

Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen on erittäin tyytyväinen sijoittamiskurssin onnistumiseen.

– Olemme yhteistyökumppanina täysin ammatillisin lähtökohdin. Kurssivierailumme eivät ole markkinointia vaan finanssimaailman avaamista kiireestä kantapäähän, hän kuvailee.

Syväsen mukaan kuudentoista sijoittamiskurssilaisen onnistumisesta kertoo parhaiten se, että he onnistuivat poikkeuksellisen vaikeasta sijoittamisvuodesta huolimatta tekemään positiivisen lopputuloksen. Kurssilaiset takoivat sijoituksillaan 299,95 euron tuoton.

Säästöpankki Sinetti antoi 10 000 euroa eli kullekin neljälle ryhmälle 2 500 euron suuruiset potit, jotka he sijoittivat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yksi ryhmä teki suoria osakesijoituksia, toinen yhdistelmärahastosijoituksia, kolmas korkorahastosijoituksia ja neljäs osakerahastosijoituksia.

– Palkitsevinta oli huomata, että kurssilaiset seurasivat sijoituksiaan niin tarkasti, että he tekivät korjauksia ja uudelleenarviointeja kesälomakuukausienkin aikana, Syvänen kehuu.

Antoisa vuosi

Sijoituskurssilaiset kiittävät yhdestä suusta vuoden kurssin sisältöä ja antia.

– Talouden eri mekanismit ja laaja termistö ovat tulleet meille tutuiksi.

– Yllättävintä kyllä on ollut huomata, että Yhdysvaltain presidentin yksi tviitti saa rahoitusmarkkinat paniikkiin, jopa sekaisin, nuoret ihmettelevät.