Järjestökenttäkin haluaa äänensä kuuluviin

Erilaiset kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja seurat ovat tärkeitä jokaisen kunnan elävöittäjiä. Niiden merkitys kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin on lähes mittaamattoman iso. Melko harvoin yhdistyksiä kuitenkaan kuunnellaan isoja päätöksiä tehtäessä.

Järjestöt, seurat ja yhdistykset toivovat, että seuraavat valtuutetut pitävät ääntä myös kansalaisjärjestöjen puolesta.

Kysyimme kuntalaisia päivittäin ja viikoittain aktivoivilta kansalaisjärjestöiltä, mistä asioista kuntavaalikeskusteluissa pitäisi puhua ja mihin asioihin tulevien valtuutettujen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Palveluita helposti ja selkokielellä

Eläkkeensaajien Ylöjärven yhdistyksen vetäjä Kari Peltola toivoo etenkin sitä, että asioihin otetaan kantaa selkokielellä.

Eläkkeensaajien Ylöjärven Yhdistys haluaisi vastauksia siihen, millä tavoin kaupunki voi turvata ja edistää ikäihmisten toimintaa henkisen ja fyysisen toiminnan edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.

– Eläkeläiset haluaisivat tukea omassa kohdissa asumiseen niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista. Lisäksi toivomme monimuotoisten palveluasuntojen lisäämistä, Peltola tuumaa.

Hänen mukaansa kaupungin keskustaan tarvitaan asianmukaiset ja esteettömät toimintatilat, koska ne mahdollistavat arjesta selviytymisestä tukevien toimintojen ylläpitämistä.

– Toivomme, että seuraavat valtuutetut pitävät tärkeinä neuvonta- ja palvelupisteiden saatavuutta. Lisäksi erilaiset lupa- ja muiden asiat pitäisi käsitellä selkokielisesti, Peltola tuumaa.

Eläkeliiton Ylöjärven yhdistyksen puheenjohtaja Risto Valkila toivo, että vaalikeskusteluissa nostetaan esiin se, että ikäihmiset on otettava huomioon kulttuuri-, koulutus- ja liikuntapalveluja kehitettässä.

Eläkeliiton Ylöjärven yhdistys toivoo myös, että kaupungin toimitilat saadaan entistä monipuolisemmin maksutta kansalaisjärjestöjen käyttöön.

– Lisäksi valtuutettujen tulee huomata, että kaavoituksessa ja asuntotuotannossa on otettava huomioon esteettömyys ja muut ikääntyneiden tarpeet. Myös kunnallisten vanhusneuvostojen toimintaedellytykset on turvattava, Valkila listaa.

Hyvän elämän peruspilarit kunniaan

Kurun alueen henkistä ja aineellista kehitystä edistävä Kuru-seura ry toteaa, että kurulaisesta näkökulmasta tärkeimpiä keskustelunaiheita vaalipaneeleissa ovat peruspalveluiden säilyminen, kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu ja Ylöjärven kehittäminen kokonaisuutena – ei vain kantakaupungin osalta.

Kurulaisittain huolta herättää terveyspalveluiden säilyminen Kurussa, palo- ja ensihoitopalveluiden turvaaminen sekä koulun ja päivähoitopaikkojen säilyminen. Nämä asiat pitäisi ottaa keskusteluissa esiin, Kuru-seuran johtokunnan näkemykset yhteen koonnut Kuru-seuran sihteeri Matleena Ikonen sanoo.

Kuru-seuran mukaan vaalikeskusteluissa tulisi puhua myös asioista, joista valtuutetut voivat soteuudistuksen jälkeen päättää eli koulutuksesta, päivähoidosta, kaavoituksesta ja rakentamisesta.

– Kuru-Seura toivoo myös tulevien valtuutettujen kiinnittävän huomiota siihen, millaiset ovat hyvän elämän peruspilarit ja miten ne säilytetään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikilla kaupunkilaisilla myös soteuudistuksen jälkeen, Matleena Ikonen kertoo.

Kuru-seuran mielestä valtuutettujen tulee seurata, toimivatko sosiaali- ja terveyspalvelut suunnitellusti ja toteutuvatko palvelulupaukset. Esimerkiksi kilpailutukseen pitäisi kiinnittää huomiota.

Kuru-Seura toivoo, että valtuutetut tutustuisivat myös Kuruun.

– Ovatko valtuutetut tarpeeksi tietoisia Kurun alueen asioista? Miten he kehittäisivät Kurua? Matleena Ikonen kysyy Kuru-seuran puolesta.

Kuru-seuran mielestä julkinen liikenne pitää saada säilymään myös kaupungin laitamilla ja julkisen rakentamisen tilaan tulee kiinnittää huomiota. Lautakuntiin tulee valita henkilöitä, joilla on tietoa lautakuntansa toimivaltaan kuuluvista asioista, jotta ei olla vain virkamiesten esitysten varassa.

Kuru-seuran mukaan valtuutetuilla on oltavat myös rohkeutta kyseenalaistaa virkamiesten esityksiä.

– Lisäksi valtuutetuilta toivotaan rohkeutta toimia oman näkemyksensä mukaan esimerkiksi äänestyksissä, Matleena Ikonen toteaa.

Vastuu päätöksistä pitää ottaa

Pohjois-Kurun kylien etua ajava Taistelijan talo -palveluyhdistys haluaa saada vaalikeskusteluissa esille paljonko kaupunki on säästänyt rahaa tehdessään muun muassa Kurun koulua, koululaiskuljetuksia ja Kurun terveyskeskuksen kesäsulkua koskevia päätöksiä. Vastauksia toivotaan myös muun muassa sotekyytien rajoittamisesta sekä kaukana asuvien kotihoitopalveluiden vähentämisestä.

– Ehdokkainen kannattaisi myös ottaa selville, ovatko ihmiset turvassa ylöjärvellä? Missä on poliisi, palokunta ja ambulanssit? Taistelijan talo -palveluyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Kivimäki sanoo.

Hän toivoo myös keskustelua siitä, mikä estää rakentamista haja-asutusalueelle. Kivimäen mukaan esille pitäisi nostaa myös yhdistysten ja kaupungin yhteistyösopimukset esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä palvelujen tuottamisessa.

Taistelijan talo-palveluyhdistys haluaa tulevilta valtuutetuilta takuun palveluiden säilyttämisestä haja-asutusalueella sekä siitä, että oman kunnan yrittäjien palveluiden käyttäminen on ensisijainen vaihtoehto.

Kaija Kivimäen mukaan lautakuntien on otettava vastuuta tekemistään päätöksistä ja varsinkin seurattava päätösten toteutumista.

– Lautakuntien on tarkistettava palveluntuottajien yritystaustat  ja valvottava viranomaismääräysten toteutumista.

Hän myös toivoo, että palvelubussia käytetään kaupungin omiin sisäisiin siirtoihin, retkiin, uimareissuihin ja vanhainkotivierailuihin.

– Palvelubussia on turha valjastaa koululaiskuljetuksiin ollenkaan.

Lopuksi Kivimäki toivoo, että seutuneuvostoille annetaan päätäntävaltaa oman entisen kunnan asioissa.

Lasten ja nuorten asiat näkyviksi

Lasten- ja nuortenjärjestö 4H:n Ylöjärven yhdistys sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven yhdistys korostavat, että lasten ja nuorten asiat pitää ottaa kunnolla esille kuntavaaleissa.

Ylöjärven 4H-yhdistys sanoo, että kunnan toiminnassa korostuu jatkossa entistä enemmän harrastukset ja vapaa-ajan palvelut, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

– Yksikään kuntavaaliehdokas ei voi sivuuttaa lasten ja nuorten asioita. Tavoite on saada ehdokkaat pohtimaan, mitä he ovat valmiita tekemään lasten ja nuorten valtuutettuina, Ylöjärven 4H-yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Paukkunen sanoo.

Hänen mukaansa yksi kunnan tehtävistä on varmistaa, että kunnan asukkaiden lapsista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.

Paukkusen mukaan 4H-yhdistys toivoo, että tulevat valtuutettu satsaavat päätöksenteossa ja budjetoinnissa  ehkäisevään nuorisotyöhön keskittyviin ei-lakisääteisiin ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa tuottaviin kolmannen sektorin toimijoihin.

– Haluamme, että järjestöt olisivat mukana täydentämässä kunnallista nuorisotyötä sekä osallistumassa monipuolisesti muuhunkin palvelutuotantoon, kuten esimerkiksi nuorten kesätyöllistämiseen.

Paukkusen mukaan edullisen harrastustoiminnan riittävyys tulisi taata vähävaraisille perheille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa yksityisen sektorin tuottamia kalliita harrastuksia.

– Harrastusmahdollisuuksia pitää olla myös haja-asutusalueilla. Lisäksi tarvitaan kouluopetusta täydentävää vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Perheiden hyvinvointi tärkeää

Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven yhdistys puolestaan toivoo, että vaaliväittelyissä otettaisiin esiin päiväkotiryhmien koot sekä kaupungin panostus laadukkaaseen päivähoitoon sekä henkilökunnan ja lasten hyvinvointiin.

– Subjektiivisen hoidon rajaus kasvattaa ryhmäkokoja ja huonontaa siten hoidon laatua. Se asettaa myös lapset ja perheet keskenään eriarvoiseen asemaan. Toivoisimme myös keskustelua ylöjärveläisten nuorten palveluista, joiden tarjontaa olisi tarvetta laajentaa, MLL:n Ylöjärven yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Grönlund sanoo.

Hänen mukaansa olisi myös olennaista tuoda esiin ylöjärveläisten perheiden hyvinvointi. Pitäisi pohtia miten hyvinvointia tuetaan ja pystytäänkö asiassa toimimaan ennaltaehkäisevästi riittävän matalalla kynnyksellä.

– Edellä mainittujen aiheiden lisäksi huomiota olisi mielestämme hyvä kiinnittää koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan laajennukseen. Myös isommilla lapsilla olisi näille palveluille tarvetta, sillä kaikilla ei ole paikkaa mihin mennä koulun jälkeen, jos vanhemmat ovat töissä, Grönlund selvittää.

MLL:n Ylöjärven yhdistyksen mukaan koulutoimeen olisi hyvä lisätä ohjaavaa ja avustavaa toimintaa.

– Toivoisimme myös, että nuoria ja opettajia tuettaisiin entistä matalammalla kynnyksellä. Myös kunnolliselle leikki- ja liikuntapuistolle on jo pitkään ollut kysyntää, Grönlund toteaa.

Kysyimme mielipiteitä vaaliteemoista reilulta kymmeneltä ylöjärveläisyhdistykseltä, mutta kaikki eivät ehtineet tai halunneet vastata kysymyksiin. Ylöjärveläisten urheiluseurojen vaalimielipiteet tulevat julki myöhemmin maaliskuussa julkaistavassa jutussa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?