Ystävyysseurakunta

Pyhiinvaeltajat virtaavat sankoin joukoin uuden elämän saaneeseen pyhäkköön

Kaukola

Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan ystävyysseurakunnassa vanhassa Kaukolassa eletään historiallisen mielenkiintoista aikaa. Kirkkoherra Viktor Ruzhinsky iloitsee siitä, että hänen pitkäaikainen toiveensa on täyttynyt: suomalaisten rakentama punatiilinen pyhäkkö on saatu aktiiviseen jumalanpalveluskäyttöön. Kaukolan taajaman asukasmäärä vähenee rajusti, mikä merkitsee seurakuntalaisten aktiivisen joukon pienenemistä. Kuitenkin Venäjän ortodoksinen kirkko on hankkinut kylästä tontin, jolle Viipurin piispa Ignatius aikoo rakennuttaa lähitulevaisuudessa…

Ylöjärveläiset runsaslukuisesti pyhänhengenseurakuntalaisten juhlassa

Pyhä Henki 7

Ylöjärveläislahjoittajien avun turvin valmistuneen lyijylasi-ikkunan siunaaminen, Petri Laaksosen laulama ja soittama juhlakonsertti ja ystävyysseurakuntien edustajat yhteen koonnut jumalanpalvelus siivittävät Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan tämän 140-vuotisjuhlavuoteen viime viikonloppuna. Ylöjärveläiset vieraat täyttivät keskiaikaisen pyhäkön eturivit syntymäpäivätilaisuuksissa. KIIREINEN Viron evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Urmas Viilma, 43, siunasi viime lauantaina Tallinnan Pyhän Hengen kirkossa taiteilija Dolores Hoffmannin johdolla valmistuneen 12….

Toinen toiselta oppimista

Eläkeläiskirkkoherra Antero Honkkila iloitsee siitä, että Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan ja Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan välinen ystävyystoiminta on säilynyt vireänä ja monipuolisena vuosikymmenien ajan. Seurakuntien tiivis kumppanuus rikastuttaa kumpaakin osapuolta. Antero Honkkilalla on paljon muistoja Ylöjärven seurakunnan ja Pyhän Hengen seurakunnan ystävyysseurakuntatyöstä. Eläkeläiskirkkoherran mietteet palaavat monta kertaa jo iäisyyskutsun saaneeseen Jaan Kiivitiin, joka toimi ystävyyssuhteiden alkutaipaleella…

Työtä kekseliäästi ja niukoilla varoilla

Ystävyysseurakuntatyöstä vastaava kappalainen Jyrki Koivisto toivoo, että ylöjärveläiset voisivat tulevaisuudessa tutustua syvällisesti virolaisten elämään sekä maan historiaan ja kulttuuriin. Hän iloitsee siitä, että seurakuntien yhteistyö on erityisen vireätä juuri rippikoulu- ja nuorisotyössä, sillä sen ansiosta tulevaisuuden kanssakäymiselle rakentuu luontevasti luja pohja. Diakoniapappi Jyrki Koivisto matkustaa kiitollisin mielin tämän viikon perjantaina Tallinnaan Pyhän Hengen seurakunnan 140-vuotisjuhlaan….

Virolaisilla ei ole uskontoja vastaan mitään, mutta ihmiset vierastavat kirkkoja

Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan tallinnalainen ystävyysseurakunta, Pyhän Hengen seurakunta, täyttää tammikuussa 140 vuotta. Viron evankelisluterilaisella kirkolla ja sen paikallisseurakunnilla on iso haaste: miten kansalaiset oppisivat tuntemaan kristinuskon ja löytäisivät oman hengellisen kodin? Suuri osa virolaisista äideistä ja isistä jättää lapsiensa uskontoratkaisut näiden henkilökohtaisiksi asioiksi, jotka perilliset voivat päättää saavuttaessaan täysi-ikäisyyden. Pyhän Hengen seurakunta on perustettu vuonna…

Lyijylasiteos pääsee paikalleen

Ylöjärveläisten lahjoittajien varoilla valmistettu Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan 12. lyijylasi-ikkunan teoksen osat  ovat valmistuneet. Eestiläinen taiteilija Dolores Hoffmann ja lyijylasimestarit seuraavat parhaillaan 24-osaisen luomuksen asettamista paikalleen. Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan tallinnalaisessa ystävyysseurakunnassa eletään näinä päivinä jännityksen aikaa. Dolores Hoffmann ja mestarit ovat saaneet valmiiksi 24-osaisen lyijylasiteoksen kappaleet. Työryhmä valmisti erikokoisten ruutujen osat vanhassa kaupungissa olevassa työpajassaan….

Ystävyysseurakunta viettää 20-vuotisjuhlaansa kirkon jälleenrakentamisen riemussa

Vuonna 1933 valmistunut Kaukolan punatiilinen tornillinen pitkäkirkko on jälleen kokonaan käytössä vuosikymmeniä kestäneen rappiokauden jälkeen. Kannaksen alueen ainoan evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Viktor Ruzhinsky iloitsee siitä, että suomalaisten rakentama pyhäkkö on jälleen kokonaan hengellisessä käytössä. Sunnuntaina neljäs syyskuuta paikallisseurakunta kokoontuu 20-vuotisjuhlaansa. Joukko ylöjärveläisiä osallistuu seremonioihin. Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan ystävyysseurakuntatyöstä vastaava kappalainen Jyrki Koivisto johtaa ylöjärveläisten ryhmää,…

Ystävyyden todelliset kasvot

Toisen maailmansodan alueluovutusten jälkeen itärajan taakse jääneen Kaukolan pitäjän asukkaista suuri osa asettui asumaan Ylöjärvelle. Kaksi vuosikymmentä sitten Ylöjärven evankelisluterilainen seurakunta aloitti yhteistyönsä vasta ensiaskeleitaan ottaneet Inkerin kirkon paikallisseurakunnan kanssa; uusi seurakunta syntyi Kannaksella Kaukolaan eli nykyiseen Sevastjanovoon. Ylöjärven ja Kaukolan seurakuntien yhteistyö on historiallisen syvällistä ja monipuolista. Valitettavan usein ystävyysseurakuntien yhteiselo jää vierailuihin, joita…