uutiset

Nuorten mediankäyttö on lisääntynyt selvästi korona-aikana – uutiset kiinnostavat nuoria yhä enemmän

Sanomalehtien Liitto selvitti, miten korona on vaikuttanut 13–18-vuotiaiden nuorten mediankäyttöön ja mitkä ovat heidän tärkeimmät tietolähteensä sekä koronan suhteen että yleisesti isoissa uutisaiheissa. Yli 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista kertoo seuraavansa nyt aiempaa enemmän uutisia. Uutisia seurataan lisää ennen kaikkea suoraan jonkin median sivuilta ja uutisista myös keskustellaan enemmän oman lähipiirin kanssa. Nuoret seuraavat nyt…

Sanomalehtiin ja televisioon luotetaan koronauutisoinnissa

Suomalaiset kokevat saavansa televisiosta ja sanomalehdistä tärkeimmät ja luotettavimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä. Asia selviää Sanomalehtien liiton IROResearchilta tilaamasta tutkimuksesta, joka tehtiin maalis-huhtikuun vaihteessa. Suomalaisista 79 prosenttia pitää televisiokanavia tai niiden verkkopalveluja tärkeimpänä ja 72 prosenttia luotettavimpana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa. Toiselle sijalle sijoittuvat painetut tai digitaaliset sanomalehdet, joita pitää tärkeimpinä 71 prosenttia ja…

Suomalaiset arvostavat kotimaista mediaa – ”Vastuullista ja luotettavaa mediaa arvostetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä”

Käytännössä kaikki suomalaiset (94 prosenttia) pitävät tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta. Erittäin tärkeänä asiaa pitävien osuus on noussut vuodessa neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 58 prosenttia suomalaisista. Asia selviää IROResearch Oy:n tutkimuksesta. 86 prosenttia vastaajista kertoo arvostavansa kotimaisten mediayritysten tuottamia sisältöjä paljon tai erittäin paljon. Osuus on yhtä…

Digitaaliset sanomalehdet ovat nuorten aikuisten pääasiallinen uutisten lähde

YU digitilaus

Nuorimpien aikuisten uutismedian käyttö keskittyy voimakkaasti digitaalisten sanomalehtien lukemiseen. Kaksi kolmesta (67 %) 18–24-vuotiaasta seuraa uutisia sanomalehtien digitaalisista palveluista. Asia selviää IRO Research Oy:n elokuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto. Koko aikuisväestössä uutisten seuraaminen painottuu Ylen televisiokanaviin, sanomalehtien digitaalisiin palveluihin ja painettuihin sanomalehtiin. Kaikkia näitä seuraa viikoittain vähintään 60 prosenttia suomalaisista. WhatsAppin,…