sami savio

Eduskunta ei saa olla kumileimasin

Eduskunnassa on käsitelty lähiviikkoina useita merkittäviä teemoja. Sivistysvaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä perussuomalaisten hallitusohjelmaan kirjauttama vapaaehtoinen kielikokeilu. Alkava kokeilu on tarpeellinen mutta sen laajuus riittämätön, saisihan kielikokeiluun näillä näkymin osallistua korkeintaan 2200 oppilasta. Olen siksi esittänyt valiokunnassa kohdejoukon kasvattamista kokeilun tulosten tarkentamiseksi. Myös perussuomalaisten Ylöjärvellä tekemä valtuustoaloite kielikokeiluun osallistumisesta tulee ajankohtaiseksi eduskuntakäsittelyn päättyessä ja valtakunnallisen haun…

Heikentynyt hallitus kohtaa vahvistuneen opposition

Eduskunta palasi syyskauden käynnistyessä perinteisiin tiloihinsa. Liikkuminen remontoidussa päärakennuksessa on sujuvaa väistötiloihin verrattuna, mutta päätösten sisältöön uutuuttaan kiiltelevillä tiloilla tuskin on merkitystä. Ideologiset erot ratkaisevat. Valtion vuoden 2018 talousarviosta on jo käyty kipakkaa keskustelua. Viimesyksyisistä linjauksista poiketen ensi vuoden budjettiesitykseen sisältyvät tuloveronkevennykset suunnataan pääosin hyvätuloisille. 8000 euroa kuukaudessa ansaitsevien verotus kevenee kymmeniä euroja kuussa, 1600…

Faktoja perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksista

Vihreiden Timo Järvenpää kritisoi Ylöjärven Uutisissa 6. syyskuuta perussuomalaisten poliittisia linjauksia ja arveli ”toiseuttamisen” olevan perussuomalaisuuden ydintä. Järvenpää myös katsoi perussuomalaisten ainoana eduskuntapuolueena esittämän maahanmuuttokritiikin kohdistuvan yhteiskunnallisesti vähäpätöiseen ongelmaan. Maahanmuutto vaikuttaa yhteiskuntaamme sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset ovat vaikeasti arvioitavissa, ja niitä koskevaa jäsenneltyä ja selkeästi esitettyä julkista tietoa on saatavilla niukasti. Valtion…

Budjettialijäämä supistuu hitaasti

Hallitus piti elokuun lopussa vuosittaisen budjettiriihensä. Valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy kansalaisten näkökulmasta sekä hyviä että vähemmän myönteisiä ehdotuksia. Budjetti tulee eduskunnan käsittelyyn syyskuun jälkipuoliskolla. Vaalikauden alkupuolella tehtyjen päätösten ja maailmantalouden piristyneen vireen ansiosta Suomen työllisyys on parantunut ja valtion velkaantuminen hidastuu. Silti valtiontalouden alijäämä on ensi vuonnakin kolmisen miljardia euroa. Ansiotuloverotuksen keventämistä jatketaan edelleen….

Savio: Tuet nostettava päivänvaloon

Ylöjärveläiskansanedustaja Sami Savio (ps.) vaatii, että sosiaaliviranomaisten laittomasti maassa oleskeleville myöntämät tuet on nostettava päivänvaloon. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden avustaminen ja piilottelu viranomaisilta on noussut Turun puukotusten jälkeen uudelleen julkiseen keskusteluun. Savio sanoo, että yksityishenkilöiden ja kirkon tarjoaman avun lisäksi myös sosiaaliviranomaisten epäillään maksaneen laittomasti maassa oleskeleville toimeentulotukea ilman laillista perustetta. – Olen saanut yhteydenottoja…

Yllätyksellisyys on politiikan suola

Vaikka Suomen kesä on ainakin tähän asti ollut viileähkö, oli politiikan alkukesä superkuuma. Erityisesti kesäkuun alkupuolen ja puolivälin päivät tulevat epäilemättä jäämään Suomen poliittiseen historiaan. Varsinkin kesäkuun kymmenennen ja viidennentoista päivän välinen lyhyt mutta poikkeuksellinen ajanjakso tulee mitä todennäköisimmin saamaan laajasti sijaa myös omissa muistelmissani. Näiden päivien aikana perussuomalaisten puoluekokous valitsi puolueelle uuden puheenjohtajan, maan…

Savio eduskuntaryhmän varaluotsiksi

Ylöjärveläinen kansanedustaja Sami Savio hyppäsi perussuomalaisten toisen varapuheenjohtajan saappaisiin puolueen hajaannuksen jälkimainingeissa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän haljettua kahtia sen puheenjohtajistopalleiltakin lähti väkeä. Heti massaloikkausten jälkeen Sami Savio pohti puheenjohtajistopaikkaa ja tiedusteli kannatusta. Kun sitä näytti liikenevän, tarjoutui hän ehdolle torstaisessa ryhmäkokouksessa, jossa ryhmä järjestäytyi uusiksi. Äänestys toi paikan. – Valintani on yksi poliittisen urani huippuhetkistä. Koin, että…

Toisen asteen koulutus uudistuu työelämälähtöisemmäksi

Sami Savio

Ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta uudistetaan merkittävästi tällä vaalikaudella. Koulutusuudistukset ovat nuorten osaamisen vahvistamisen ja työelämän tarpeiden kannalta välttämättömiä. Nykytila, jossa koulutukseen kohdennettuja resursseja käytetään osin tehottomasti ja vanhentunein tavoin, ei ole myöskään julkisen talouden näkökulmasta kestävä. Eduskunnan käsittelyssä nyt oleva ja vuodenvaihteessa voimaan astuva ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus Suomessa kahteen vuosikymmeneen. Ammatillisen koulutuksen…

Puoliväliriihessä tehtiin merkittäviä päätöksiä

Sami Savio

Hallitus kokoontui huhtikuun viimeisellä viikolla kautensa puolivälitarkasteluun. Tässä niin sanotussa puoliväliriihessä tehtiin lukuisia tavallisia kansalaisia hyödyttäviä päätöksiä. Merkittävimmät ja julkisen talouden kannalta olennaisimmat säästöpäätökset oli tehty jo aiemmin, eikä lisäleikkauksiin siten enää ryhdytty. Käsittelen tässä kolumnissani muutamia puoliväliriihen päätöksiä. Riihen eräs pääpainopistealue oli työllisyydenhoidossa, johon panostetaan nyt merkittävästi. Myös työelämää koskeviin sääntöihin tehdään parannuksia. Esimerkiksi…

Sami Savio juhli äänimääräänsä Palowoudissa ja Tampereella

Siivikkalassa asuva Sami Savio (ps.) sai kuntavaaleissa tämän hetkisten tietojen mukaan 536 ääntä, noin 200 ääntä enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Hän sai ylöjärveläisistä ehdokkaista eniten ääniä. Oletko tyytyväinen tulokseen? – Henkilökohtaisesti olen mutta puolueen kannalta en, koska seitsemäs paikka oli jo tuloillaan mutta jäi saamatta. Se oli pettymys. Edellisten kuntavaalien jälkeen Ylöjärven Perussuomalaisilla oli yhdeksän…