sami savio

Monet isot ongelmat voidaan ratkaista pienin askelin

Tilaajille

Alkuvuonna on esitetty useita visioita tulevaisuuden liikenteestä ja sähköautoilun nopeasta kasvusta. Silti hyvin harvoilla tavallisilla ihmisillä on varaa sähköautoihin, joilla polttomoottoriautot on tarkoitus korvata. Sähköautojen akkujen valmistus on luonnonvaroja kuluttavaa, eikä suurimittaista latauskapasiteettia voida järjestää ilman ydinvoiman lisärakentamista. Liikenteen ympäristöystävällisyyttä on mahdollista kohentaa huomattavasti edullisemmin esimerkiksi kotimaisen biodieselin valmistustapoja kehittämällä ja ruuhkautumista ehkäisemällä. Eduskuntapuolueet ovat…

Seuraavallakin eduskunnalla riittää työsarkaa

Tilaajille

Hallitus on saavuttamaisillaan 72 prosentin työllisyysastetavoitteensa maailmantalouden kasvun vauhdittamana. Julkisen talouden pitkän aikavälin epätasapaino eli kestävyysvaje ei ole kuitenkaan kadonnut. Valtiovarainministeriön arvion mukaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot ja talouskasvun vaimeneminen kasvattavat kestävyysvajeen lähes neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kevään eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä hallituskin joutuu huomioimaan kestävyysvajeen hallitusohjelmaa laatiessaan. Samaan aikaan on varmistettava, ettei keskituloisten verotus ainakaan kiristy…

Hallituksen politiikalle on vaihtoehto

Eduskunta äänestää joulun alla oppositiopuolueiden vaihtoehdoista Sipilän hallituksen talouspolitiikalle. Kansallista etua puolustava perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on hallituksen budjettiesitystä paremmin tasapainossa. Valtion velkaantuminen on lopetettava lähitulevaisuudessa. Perussuomalaiset esittävät yhteensä yli miljardin euron säästöjä maahanmuuton ja kotouttamisen kustannuksista, EU-menoista, tarpeettomista yritystuista, kehitysyhteistyöstä ja valtionhallinnosta. Tämä mahdollistaa panostamisen tärkeämpiin kohteisiin. Käteen jäävillä tuloilla on suuri vaikutus kotimaiseen kysyntään ja…

Eduskunnan päätökset vaikuttavat kuntienkin toimintaan

Vaikka eduskunta säätää lait, tehdään monet ihmisten arkeen vaikuttavat päätökset kunnissa. Ylöjärvi kuuluu kehyskuntaverkostoon, jonka jäseniä ovat Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Joensuun kehyskunnat. Kehyskuntaverkoston luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto vieraili marraskuussa eduskunnassa. Osallistuin tilaisuuden yhteydessä kehyskuntien kansanedustajille järjestettyyn pienimuotoiseen paneelikeskusteluun. Vaikka Ylöjärven kaltaiset nopeasti kasvavat kehyskunnat hoitavat useimmat tehtävänsä suhteellisen mallikkaasti ja tehokkaasti, ei…

Demokraattisen päätöksenteon on oltava mahdollisimman avointa

Tilaajille

Asuminen on tärkeä, joskin Suomessa varsin hintava perustarve. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt hiljattain huomiota asumisen kalleuteen. Se on antanut tilanteen parantamiseksi useita toimenpidesuosituksia kaavoituksen joustavoittamisesta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisärakentamiseen. Myös korkea energiaverotus, sähkövero ja sähkönsiirron kalleus vaikuttavat asumiskuluihin. Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveron muuttamisesta nostaisi toteutuessaan asumiskuluja entisestään. Suunta on väärä. Veronkorotukset heijastuisivat kaukolämmityksenkin…

Lasten etu on ensisijainen

Tilaajille

Eduskuntaryhmät ja kansanedustajat ovat jättäneet valtion ensi vuoden budjettiin liittyvät talousarvioaloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Määrärahaesityksistä äänestetään hieman ennen joulua. Perussuomalaisessa mallissa tähdätään suomalaisen arjen helpottamiseen oikeudenmukaisella tavalla. Esitämme muun muassa veroporkkanaa uutta työvoimaa palkkaaville pk-yrityksille, asumiskulujen alentamiseen johtavia toimenpiteitä, liikenne- ja lämmityspolttoaineiden verotuksen keventämistä, kohtuutta palkkatulojen ja eläkkeiden verotukseen sekä hallituksen viime syksynä lyhytnäköisesti leikkaaman valtiontuen…

Vaalikauden huipennus on edessä

Tilaajille

Eduskunta aloitti syysistuntokautensa pitkän tauon jälkeen tiistaina 4.9. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, tulee vaalikauden viimeisestä syksystä ja lyhyestä kevätkaudesta erittäin mielenkiintoisia. Vaikka nykyinen eduskunta on jo nähnyt monia varsin eriskummallisia kiemuroita, taitavat koko vaalikauden tiukimmat väännöt olla sittenkin vasta edessä. Erityisellä jännityksellä odotetaan kiistanalaisen sote- ja maakuntauudistuksen kohtaloa. Vaikka eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on työskennellyt…

Työttömyys ei katoa itsestään

Tilaajille

Työ- ja elinkeinoministeriön tuorein työllisyyskatsaus osoittaa 273 000 henkilön kärsineen työttömyydestä kesäkuun lopussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,4 prosenttia. Pirkanmaan tilanne on pitkästä aikaa hieman maan keskiarvoa valoisampi. Työttömyys on painunut kotimaakunnassamme tasan kymmeneen prosenttiin. Tilastokeskuksen tekemä kyselytutkimus on vaihtoehtoinen, joskin hieman hämmentävä tapa mitata työttömyyttä. Tilastokeskus ei pidä työttömänä henkilöä, joka on ollut…

Savion lisätalousarvioaloitteet Mutalan kevyen liikenteen väylän ja kantatie 65:n määrärahoista kaatuivat eduskunnassa

Tilaajille

Kansanedustaja Sami Savion (ps.) kesäkuussa tekemät lisätalousarvioaloitteet, joissa esitettiin myönnettäväksi valtion määrärahaa Mutalan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen sekä kantatie 65:n perusparannuksen suunnitteluun ja aloittamiseen, käsiteltiin 27.6. eduskunnassa. Molemmat lisätalousarvioaloitteet valitettavasti kaatuivat äänestyksissä. Pirkanmaalaiset hallituspuolueiden kansanedustajat äänestivät lisätalousarvioaloitteita vastaan. Sitä vastoin äänestyksessä paikalla olleet pirkanmaalaiset oppositiopuolueiden kansanedustajat tukivat molempia aloitteita vihreiden Satu Hassia lukuun ottamatta.   Kyseessä oli jo…

Saatavuusharkinta altistaa halpatyölle

Tilaajille

Mielipidekirjoituksessaan saatavuusharkinnasta (YU 21.6.) kansanedustaja Sami Savio esitti joitakin virheellisiä tai yksipuolisia väitteitä saatavuusharkinnan mahdollisista vaikutuksista. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan menettelyä, jossa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleva työntekijä voi saada työluvan vain, mikäli työnantaja pystyy osoittamaan, että kyseiseen tehtävään ei olisi saatavissa tekijää EU/ETA-maista. Käytäntö on viime aikoina herättänyt paljon kritiikkiä, sillä ehto koskee myös Suomessa jo pitkään olleita…