marko taipale

Sisäinen devalvaatio

Erään tunnetun humoristin mukaan suomalaiset ovat tuulipukukansaa, jotka varallisuutensa puolesta lähinnä tuovat hiekkaa pankkisaleihin. Sarvipäistä asennetta löytyy myös pääkoppiemme sisältä. Meidän suhtautumisemme palkkojen alentamiseen ja devalvaatioon on yllättävän lähellä sitä, miten kuntaliitoksista yleisesti ajatellaan. Ennen yhteisen eurovaluutan käyttöön ottamista toitotettiin Suomessa kansantaloutemme uusia realiteetteja jokaisesta mahdollisesta tuutista. Itsenäinen rahapolitiikka poistui työkalupakistamme. Jäljelle jääneistä työkaluista finanssipolitiikka…

Rampa pakkoliitos

Parisen viikkoa sitten Suomen hallitus pääsi sopuun periaatteista, joilla voidaan väkisin liittää kuntia toisiinsa. Yhtenä kohtana on valtioneuvoston päättämä alueellinen kansanäänestys. Mikäli sen enemmistö on liitoksen kannalla, niin sitten hallitus voi pakkoliitoksen tehdä. Tampereen seudulla tämä on täysin rampa pykälä. Tampereen äänestäjät tietysti lopputuloksen määrittävät. Missä vaiheessa on aidosti tamperelaisilta kysytty, mitä he haluavat? Tampereella…

Talous kirkastuu

Talouspolitiikassa tehdään päätöksiä koko ajan. Osa asioista on suuruusluokaltaan pienehköjä ja osa vastaavasti huomattavasti merkityksellisempiä. EU:n finanssikriisin yhteydessä poliittisia päätöksiä on tehty useita kertoja. Aikataulu on saattanut olla hyvin rajallinen. Esimerkiksi viikonloppu on kovin lyhyt aika hankalissa asioissa. Mutta kun pörssit aukeavat seuraavana arkipäivänä, niin valmista on tultava. Jälkikäteen ajatellen poliitikkojen lausunnot kriisikokouksien jälkeen ovat…

Virastot sivummalle

Ihminen ei voi nostaa itseään ilmaan. Niin se vain on. Samalla tavalla kaikki suomalaiset eivät voi olla valtiolla töissä. Ensin kansantalouteen pitää tulla rahaa yritystoiminnan luomasta arvonlisästä. Sen jälkeen julkinen sektori tuottaa palveluita, joista demokraattinen järjestelmä päättää. ”Perusasiat, rakas Watson”, sanoo Sherlock Holmes. ”Perusasiat.” Suurien linjojen totuudenpuhujia löytyy pikemmin tutkijoiden kuin poliitikoiden keskuudesta. Ensin Tuomas…

Kuntien rönsyistä

Suomen hallitus kävi käsiksi kestävyysvajeeseen yhdeksän miljardin rakennepaketilla. Luvut olivat aluksi osin otsikoita. Erityisesti kuntakentän kahta miljardia ei ollut eritelty. Yleisen elämänkokemuksen mukaan säästötavoite helposti jakautuu puoliksi veronkorotuksiin ja menoleikkauksiin. Sektoriministeriöiden omat alustavat ideat säästöjen osalta olivat sangen köykäisiä, ja todellinen asiantuntijataho Kuntaliitto ei suostu likapyykkiin koskemaan ollenkaan. Kansanvallan rooli on lisäksi usein väärin ymmärretty….