Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö

Mikä houkuttelee tulevaisuudessa mukaan kuntapäättäjien joukkoon?

Tilaajille

Perinteisesti kuntapäätökset valmistellaan lautakunnissa, selkeissä osastosiiloissa viranhaltijavalmistelun kautta. Lautakunnissa tapahtuva päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden tuomaan yhteen päätösvaihtoehtoon, josta ei juurikaan käydä vaalien kautta valittujen luottamushenkilöiden tai lautakunnan jäsenten kanssa ennakoivaa keskustelua. Valmistelun suuntaan, päätösvaihtoehtojen tarkasteluun tai päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin on vaikea vaikuttaa ennen kuin viranhaltijoiden tiivistämä esitys on kirjattu paperille. Esityksen musteen kuivuttua on muutosten perusteleminen…

Seurakuntavaalit marraskuussa

Tilaajille

Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö on päättänyt esiintyä ensi syksyn seurakuntavaaleissa jälleen ryhmänä ”Kotiseurakunnan väki”, kuten aikaisemminkin – viimeksi vuoden 2010 vaaleissa. Yhteistyö viime vaalikaudella ryhmässä, jossa ovat olleet mukana muun muassa vielä vuoden 2010 vaaleissa esiintyneen Sitoutumattoman seurakuntaväen ja muutamien muiden ryhmien ehdokkaat, on toki sujunut hyvin. Tilannetta selkeyttääkseen ja palatakseen aikaisempaan käytäntöön Kokoomus lähtee kuitenkin…

Uhka onnistua, mahdollisuus menestyä

Tilaajille

Suomi kaupungistuu, halusimmepa sitä tai emme. Kaupungistuminen on kansainvälinen megatrendi, eikä sitä pystytä päätöksillä estämään. Oikeanlaisella politiikalla sitä sen sijaan pystytään hyödyntämään. Tästä syystä meidän onkin tärkeää keskittyä kaupunkimme kehittämiseen ajatuksella, jotta Ylöjärvi pystyy hyötymään kaupungistumisesta mahdollisimman paljon. Tämä on se syy, jonka vuoksi Ylöjärvelläkin tehdään selvitystä ratikasta, ja suunnitellaan Tampereen kanssa strategisesti tärkeää yhteishanketta…