jussi kytömäki

Ylöjärvestä sivistyskaupunki: allekirjoita aloite

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta Ylöjärven sivistyslautakunta kokoontuu pohtimaan, kuinka paljon tulee kasvattaa alakoulun ryhmäkokoja, vähentää opetusta yläkouluista ja leikata peruskoulun tarvikemäärärahoja. jotta saadaan raavittua kasaan valtuuston 7. marraskuuta vuonna 2016 päättämä koulutusleikkaus. Ylöjärven talous vahvistui viime vuonna merkittävästi. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto totesi joulukuun lopussa Ylöjärven Uutisisten haastattelussa: ”Tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen ja vahva.” Eri ennusteet…

Mielipide: Opetusta ruhjova leikkuri on pysäytettävä

Kun kunnan ydintehtävistä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta leikataan, pitää kaupungilla olla todella synkät talousnäkymät. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto kertoi kuitenkin Ylöjärven Uutisissa joulukuun lopussa:”Tilinpäätös 2016 tulee olemaan selvästi positiivinen ja vahva.” Hallituksen kokouksessa 10. lokakuuta vuonna 2016 julkaistiin surkea vero- ja valtionosuuskertymäennuste. ”Verotulojen kertyminen on ollut puolestaan ennakoitua vaisumpaa (1 800 000 euroa alle ennusteen). Tilikausi 2016…

Esperillä tasoittava vuoro?

Kaksi suurta hoiva-alan yritystä, Attendo ja Esperi Care, ovat tällä valtuustokaudella rakentaneet tai ovat rakentamassa hoivakoteja Ylöjärvelle tasatahtiin: Esperi Tiuraniemeen, Esperi ja Attendo Harjutielle Vuorentaustaan, Attendo Kuruun. Attendo voitti kilpailutuksen Kurussa. Mielenkiintoista on se, että Esperi pyrki tuohon hankkeeseen kilpailutuksen kalleimmalla tarjouksella. Nyt Esperi haluaa käyttää tasoittavan vuoron Viljakkalan Elokaareen. Näyttää siltä, että isot, kansainvälisten…

Kaupunkistrategiasta ei löydy tukea perusopetuksen leikkauksiin

Kaupunginvaltuusto päätti valtuustokauden alussa osaksi ”Tasapainoinen talous” -strategiakärkeä palveluohjelman laatimisen. Ohjelmassa pitää määritellä palveluiden järjestämisen ja tuottamisen periaatteet tuleville vuosille. Palveluohjelma hyväksyttiin 3.10.2016 valtuustossa. Palveluohjelmassa todetaan erityisesti taloudellisesta panostuksesta perusopetukseen, että voimavaroja tarvitaan vuosittain kasvavan oppilasmäärän opetuksen järjestämiseen sekä kustannustason noususta koituviin määrärahatarpeisiin. Kuitenkin valtuuston talousarviokokouksessa 7.11.2016 unohdettiin tuo vasta tehty, strategiaan liitetty perusopetusta koskeva…

Muutostalousarvio soittaa hätäkelloja

Viikko sitten maanantaina Ylöjärven valtuusto käsitteli muutostalousarviota. Muutostalousarvio pitää laatia, jos havaitaan esimerkiksi, että kaupungin valtuuston edellisenä vuonna hyväksymä talousarvio ei riitä kattamaan yllättäen paisuneita menoeriä. Muutostalousarvio paljastaa myös toiminnan heikot kohdat. Muutostalousarvion 2016 selosteosassa todetaan, että perusturvaosaston lastensuojelun menot ovat ylittyneet 800 000 eurolla. Ylöjärvellä ei ole riittävästi sijoituskoteja lastensuojelun huostaanottotapauksissa, joten heille joudutaan…

Eläköön Ylöjärven peruskoulu!

Ylöjärven nykyinen sivistyslautakunta on koko toiminta-aikansa joutunut puolustamaan peruskoulua. Kaupunginhallitus on esittänyt vaatimuksia opetuksen laadun heikentämisestä: oppitunteja pitää vähentää ja opetusryhmien kokoa kasvattaa. Lautakunta on puheenjohtajansa Tuomo Kamisen johdolla etsinyt erilaisia ratkaisuja tukea peruskoulua. Tänä syksynä kaupunginhallitus esitti jälleen lautakunnalle todella tiukat vaatimukset määrärahojen leikkauksista. Hallitus ei huomioinut, että tällä valtuustokaudella peruskouluun on tullut yli…

Peruskoulun kurjistamiseen ei ole varaa

Luku- ja kirjoitustaito ovat hyvän elämän tukipinta. Matematiikan osaamisesta ei ole haittaa. Uuden opetussuunnitelman yksi päätavoite on ajattelutaitojen kehittäminen. Esikoulussa ja perusasteella rakennetaan pohja, jolta nuori voi sitten ponnistaa haluamaansa suuntaan. Siksi nyt Ylöjärven perusasteelle suunnitellut miljoonan euron säästöt on mietittävä uudelleen. Asukaslautakunnan järjestämässä talousarvioillassa Timo Halttula kysyi, onko päättäjillä ja virkamiehillä pitkän tähtäimen suunnitelmia…

Kovaa peliä pohjoisessa

Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto järjesti tarjouskilpailun tehostetun palveluasumisen, päivätoiminnan ja saunapalvelun hankinnasta Kurun alueelle. Hankintaan sisältyy myös uudisrakennus, jonka sisään edellä luetellut palvelut tulee mahduttaa. Tosiasia on, että väestön ikääntyessä palveluasumisen ja terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän osaavia käsipareja ja käytännön toimia. Kurun hanke osoitti, että iso joukko yrityksiä satsaa tällaisiin palveluihin. Seitsemän…

Uudenlaista hankintakulttuuria

Kesäkuun lopussa valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jossa linjataan valtion elintarvikehankintoja. Siinä todetaan, että kilpailutuksen ehdoissa pitää näkyä Suomen omalle elintarviketuotannolle säädetyt vaatimukset: ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Valtioneuvosto kannustaa myös kuntia ja maakuntia painottamaan näitä samoja ehtoja. Meidän on syytä voimallisesti tukea nyt tuossa periaatepäätöksessä julki tuotua erittäin järkevää lähtökohtaa: verovaroilla…

Uusi hoivapalvelu Ylisen Satamakylä

Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri on luopumassa Ylisen tiloistaan. Siellä on aikaisemmin järjestetty kehitysvammaisille asiakkaille pitkäaikaista hoitoa ja kuntoutusta. Laitoshoidon vähenemisen seurauksena toiminta on nyt keskittynyt Nokian Pitkäniemeen. Ylisen alueen pinta-ala on 18,7 hehtaaria. Siellä on muutama historiallisesti arvokas rakennus, mutta suuri osa hoivataloista on ajan hampaan pahasti runtelemia. Ylöjärven kehittämistoimikunnan esityslistalla 13. kesäkuuta 2016 oli asiana Ylisen…