jussi kytömäki

Seutuvertailut ovat perusopetukselle epäoikeudenmukaisia

Seutuvertailuissa tarkastellaan vuosien 2015 ja 2016 perusopetuksen oppilaskohtaisia kuluja. Kun tällaisesta vertailusta lasketaan kokonaiskustannukset, tilanne alkaa näyttää oudolta. Esimerkiksi vuoden 2015 seutuvertailussa Ylöjärven perusopetuksen kiinteistökustannukset olivat 9,4 miljoonaa, mutta tilinpäätöksessä 7,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 tapahtui muutoksia, mutta edelleen seutuvertailu näyttää kiinteistökuluja noin miljoonaa euroa enemmän kuin tilinpäätös. Viranhaltijat vahvistivat asiaa kysyessäni, että seutuvertailuissa kiinteistövuokrat…

Vaalilupausten arvo puntarissa

Keväällä Ylöjärven Uutisten vaalikoneessa kysyttiin kuntavaaliehdokkaiden mielipidettä koulutusleikkauksista. Oheisessa kuvassa on yhteenveto uuden kaupunginvaltuuston 47 jäsenen vastauksista. Vaalilupausten mukaan valtuusto tahtoo hyvin ponnekkaasti pysäyttää koko viime vaalikauden jatkuneen perusopetuksen määrärahojen leikkaamisen. Ylöjärven peruskoulu aloittaa Suomi 100 -juhlavuonna uuden lukuvuoden selvästi kehnommin resurssein kuin aikaisemmin. Uusi opetussuunnitelma otetaan yläkouluissa käyttöön tilanteessa, jossa ei ole mahdollista hankkia…

Jälkipuintia vaalituloksesta

Vaalien jälkeen käydään puolueiden väliset neuvottelut, joissa sovitaan, kuinka monta henkilöä ryhmät voivat nimetä eri toimielimiin ja muihin luottamustoimiin. Viime viikon Ylöjärven Uutisissa kristillisdemokraattien Veli-Matti Antila ja perussuomalaisten Mauri Heiska purkivat pettymystään valtuuston jo hyväksymään neuvottelutulokseen. Puolueet olivat sopineet, että testaamme vaalien jälkeen uutta Excel-taulukkoon rakennettua pisteytysjärjestelmää: eri toimille on määritelty pisteet, ja pistekertymien pohjalta…

Jaana Lamminen nousemassa valtuuston johtoon

SDP:n ääniharavasta Jaana Lammisesta tullee Ylöjärven kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja. Puolueilla on tavoitteena päästä ensi lauantaina lopullisesti sopuun luottamuspaikkojen jakamisesta. Valtuuston puheenjohtajuus kuuluu Ylöjärvellä perinteisesti toiseksi suurimmalle valtuustoryhmälle. Eli paikkaa kuuluu kuntavaalien jälkeen yhä demareille. SDP:n neuvotteluryhmän konkari Seppo Peltola vahvisti Ylöjärven Uutisille, että valtuuston puheenjohtajan nimi on jo tiedossa. – Siitä lähdetään, että eniten ääniä…

Vihreä aalto pyyhkäisi Ylöjärven yli

Vihreät saivat tuulettaa sunnuntaina historiansa suurinta vaalivoittoa niin Ylöjärvellä kuin koko valtakunnassa. Puutarhakaupungissa vihreät kaksinkertaistivat paikkamääränsä valtuustossa. Jatkossa vihreitä valtuutettuja istuu kaupungintalon valtuustosalissa peräti kahdeksan. Vihreiden kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja jälleen valtuutetuksi valittu Jussi Kytömäki uskoo, että vihreiden suurvoiton takana on puolueen kantama huoli koulutukseen kohdistuneista leikkauksista. – Peruskoulu- ja varhaiskasvatusasiat koskevat joka päivä yli puolta…

Perusopetuksen harhauttava seutuselvitys

Kuukausi sitten julkaistiin Aamulehdessä seutuvertailu perusopetuksen kuluista vuonna 2015. Sen mukaan Ylöjärven peruskoulun oppilaskohtaiset menot olivat Tampereen seutukunnan suurimmat. Ylöjärven tilinpäätöksessä 2015 oppilaskohtainen meno oli 7 756 euroa, mutta seutuvertailussa 8 854 euroa. Erotus 1 098 euroa johtuu siitä, että seutuvertailussa on käytetty lukua, johon on vyörytetty kaupungin yleishallinnon kustannuksia. Kangasala ja Nokia ovat Ylöjärven…

Vihreä tiedolla johtaminen: mitä se on?

Ylöjärven Uutisten mukaan valtuuston puheenjohtaja Leena Joensivu ja hallituksen puheenjohtaja Katja Luojus vetoavat vihreisiin, että myös nämä omaksuisivat tiedolla johtamisen kulttuurin. He odottavat, että vihreät lopettavat vääriin tietoihin perustuvan rummutuksensa (koulutusleikkauksista). Vihreään perinteeseen kuuluu, että selvitetään päätösehdotusten taustoja. Asioiden käsittelyssä on tärkeä tietää, mitä on aikaisemmin päätetty ja mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on ollut. Oleellista…

Kehnon päätöksen kehnot perustelut

Ylöjärven Uutisten puheenjohtajaraati-artikkelissa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mauri Heiska paheksuu syvästi vihreiden menettelyä, jossa he hänen mukaansa käyttävät raa’alla tavalla lapsia ja nuoria vaaliaseinaan. Olen ollut mukana Ylöjärven vihreiden valtuustoryhmässä yli 12 vuotta. Kaikissa vaalimittelöissä vuosina 2004, 2008 ja 2012 yhtenä vihreiden kärkiteemana on ollut koulutus. Vihreään perinteeseen kuuluu, että vaalilupaukset pyritään myös toteuttamaan. Kun havaitsee,…

Perusopetuksen sopeutukset aiheuttivat kinaa

valtuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käytiin maanantaina värikäs ja kärkäs debatti, joka koski perusopetuksen menojen sopeutuksia Ylöjärvellä. Vihreiden Jussi Kytömäen ajama vastaesitys ei ottanut riittävästi tuulta alleen vaan kaupunginhallituksen esitys jäi voimaan. Usean valtuutetun tukeman Jussi Kytömäen esityksen mukaan perusopetuksen säästöt olisi pitänyt kohdistaa kokonaisuudessaan tarvikemäärärahoihin eikä lainkaan tuntikehykseen. – Valtuutetun tehtävä ei ole miettiä, kuinka monta oppilasta…

Ylöjärven valtuuston koulutusviesti perusopetukselle

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu 6. maaliskuuta päättämään perusopetuksen oppituntien ja opetusmateriaalien vähentämisestä. Peruskoulun määrärahoja on leikattu tällä vaalikaudella joka vuosi. Edellinen valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan vuoden 2012 joulukuussa pudottaa oppilaiden tuntimäärän laissa määriteltyyn minimiin. Sen seurauksena koululaisen opintopolku lyheni useita kuukausia. Nykyinen valtuusto on tekemässä ehkä viimeistä perusopetusta koskevaa päätöstään maaliskuun kuudentena päivänä. Silloin valtuusto päättää…