jussi kytömäki

Tuleeko Siivikkalan koulun taakse yli 20 hehtaarin avohakkuu?

Tilaajille

Päätoimittaja Ville Mäkinen esitteli 5. kesäkuuta Ylöjärven Uutisissa tiiviisti mutta hyvin asiantuntevasti Siivikkalan uuden asemakaavaluonnoksen. Luonnonystävää ilahdutti yhteenveto: ”Kaava-alue täydentää ja laajentaa pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella. Uuden asuntoalueen ja Siivikkalan taajaman keskustaan kuuluvan koulun läheisyyteen muodostetaan laaja koko Siivikkalan tarpeita palveleva keskuspuistomainen lähivirkistysalue.” Kaavasuunnitelmassa on todella paljon hyvää tekstiä. Ongelmaksi…

Ilmastotekoja. Nyt.

Viime perjantaina oli lasten ja nuorten Ilmastolakko. Päättäjät kautta maailman saivat vahvan viestin: ilmastotekoja odotetaan! Ylöjärven valtuusto päätti 4.2.2019 ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle Ylöjärven ryhtymisestä HINKU-kunnaksi (hiilineutraali kunta). Samalla kaupunki sitoutui HINKU-kriteereihin eli tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. HINKU-foorumin sivuilla on ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon haastattelu Ylöjärven mahdollisuuksista varmistaa…

150-vuotiaan arvonlisä

Nykyisen hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelma on hyvin kiinnostava toimintamalli. Sen tarkoituksena on liittää lastensuojelu entistä tiiviimmin osaksi kaikkien perus- ja erityispalveluiden kokonaisuutta: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta, koulua sekä vapaa-ajan palveluita. Ohjelma etsii keinoja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omia voimavarojaan. Tukipalvelut suunnataan lasten ja nuoren kasvuympäristöön ja arkeen: kotiin, varhaiskasvatukseen,…

Ylöjärveläiskoululaiset geometrian opiskelun aallonharjalla

Tilaajille

Ylöjärven Yhtenäiskoulussa testattiin tänä syksynä matemaattisten aineiden ohjelmiston GeoGebran käyttöä yläkoulun geometrian opiskelussa. Tämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ilmainen ja sitä jatkojalostetaan eri puolilla maapalloa. Milla Lohikainen opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän oli suunnitellut diplomityötä, joka liittyy peruskoulun ja lukion matematiikkaan. Onnellisten sattumien kautta kesätyöpaikka Reijo Havosen Vertex-yhtiössä ohjasi Millan Ylöjärven Yhtenäiskoulun…

Palkat nousevat, muuten on vaisua

Tilaajille

Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen kirjoitti viime viikon talousarviokokouksesta: ”Vihreiden valtuutettu Jussi Kytömäki esitti melko isoja muutoksia talousarvioesitykseen.” Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelu lähti liikkeelle sivistysjohtaja Matti Hurstin ohjeen mukaisesti: ”TA-esitykset pohjautuvat aina kentän tarpeisiin.” Kenttää kuultiin lukuisissa kokoontumisissa. Lautakunnan jäsen Juha Kanto esitti viisaasti, että viranhaltijat kokoaisivat kerätystä tietomassasta pohjaesityksen, jota lautakunta voisi sitten arvioida. Näin saatiin…

Palkkasopimukset tyrmäsivät kaupunkistrategian

Tilaajille

Viikko sitten Ylöjärven Uutisissa arvioitiin tekemiäni johtopäätöksiä päiväkotien ja koulujen seutuvertailutiedoista ja talousluvuista virheellisiksi. Tuossa sivistysjohtaja Matti Hurstin ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan Peer Haatajan mielipiteessä arviot perustuivat joihinkin tilinpäätöslukuihin ja keskiarvoihin. Tämä teoreettinen tarkastelu ei kuitenkaan kuvaa onnistuneesti todellisuutta eli päiväkotien ja peruskoulujen tilannetta. On mentävä paikanpäälle. Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2017 näyttää siis yhtä ja arki toista….

Varhaiskasvatus kustannustehokkain, perusopetus suurin pudottaja

Tilaajille

Sivistyslautakunta sai eilen 9. lokakuuta kokouksessaan tiedoksi Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen seutuvertailun 2017. Vertailun mukaan Ylöjärven järjestämän varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset ”laskennallista” yli 3-vuotiasta lasta kohden ovat seutukunnan alhaisimmat. Vertailun tulos on seurausta siitä, että Ylöjärven varhaiskasvatus on ollut kovien säästötoimien kohteena. Siitä huolimatta henkilöstö on tehnyt loistavaa työtä voimiensa äärirajoilla. Tästä kertoo Ylöjärven Uutiset 19. syyskuuta .2018:…

Lapset ja nuoret ovat Ylöjärven arvonlisä

Tilaajille

Ylöjärven kaupungin sivistyslautakunta on vastuussa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. On hienoa ja todella vastuullista toimia poliittisena päättäjänä tällä toimialalla, joka vastaa tulevaisuuden tekijöiden koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Kun vielä tiedetään, että Ylöjärven asukkaista on alle 15-vuotiaita huimat 24 prosenttia, vastuu kasvaa kohisten. Ylöjärven tilinpäätös vuonna 2017 oli poikkeuksellisen vahva: ylijäämää kertyi 9,6 miljoonaa euroa. On huomattava, että…

Korjaus: A2-kielen ryhmäkoko

Tilaajille

Viime viikon lehdessä kirjoitin mielipiteen Taulukko ei riitä perusteluksi koulun hyvinvoinnille. Juttuun livahti painovirhe. Ylöjärven peruskoulussa valinnaisen A2-kielen ryhmä syntyy, jos sen valitsee vähintään 16 oppilasta. Jutussa raja oli virheellisesti kuusi oppilasta. Valinnaisen vieraan kielen opiskelu voidaan aloittaa kolmannella luokalla. Ylöjärven valtuusto päätti jo vuonna 2012 kasvattaa tämän A2-kielen ryhmäkooksi 16. Se oli ollut aikaisemmin…