Sami Savio

avatar

 • Vientisektorin on annettava nostaa Suomi ahdingosta – Matti Vanhanen joutuu kovaan paikkaan

  Koronaepidemia vaimeni Suomessa alkukesän aikana. Tampereen yliopistollinen sairaala ilmoitti kesäkuussa vain kahdesta Pirkanmaalla havaitusta uudesta tartunnasta. Sekä yksilöiden, päättäjien että viranomaisten on kuitenkin aiheellista varautua koronaepidemian

 • EU-tukipaketit sähköistävät politiikan alkukesän – Ilman uusia kriisejäkin hallitus on tiukassa paikassa

  Koronaepidemian eteneminen hidastui Suomessa merkittävästi loppukevään aikana. Tartuntoja havaittiin toukokuussa hieman yli 1800. Määrä puolittui huhtikuun noin 3600 tartunnasta. Sairaalahoidossa oli toukokuun lopussa alle 70 koronapotilasta, Pirkanmaan sairaa

 • Sami Savio: Koronaepidemia paljasti puutteita kriisijohtamisessa: on käytävä tarkasti läpi johto- ja vastuusuhteet

  Keväästä 2020 tuli hyvin poikkeuksellinen. Suomea runtelevaan koronavirusepidemiaan on kuollut toukokuun alkupäiviin mennessä yli 200 henkilöä. Runsaasta 5 000 tartunnasta peräti noin 60 prosenttia on rekisteröity hieman yli miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudu

 • Savio: Koronasta toipuvien testaus- ja karanteenikäytännöt yhtenäistettävä

  Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio tiedustelee kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, millaisiin toimiin se aikoo ryhtyä varmistaakseen etteivät positiivisen koronavirustestituloksen saaneet henkilöt levitä tietämättään koronavirusta oireidensa p

 • Koronaepidemia hiljensi myös Suomen – Epidemian varhainen tukahduttaminen pelastaisi ihmishenkiä ja lieventäisi talousahdinkoa

  Tuntemamme maailma on harvoin muuttunut yhtä järisyttävästi kuin maaliskuussa. Koronaviruksen vastaisessa taistelussa on koettu dramaattisia käänteitä. Maaliskuun lopussa koronatartuntoja on rekisteröity Suomessa pitkälti yli tuhat ja kuolemantapauksiakin tois

 • Etukäteisvarautuminen helpottaa ongelmien ratkaisua: Ikävistä tautitapauksista huolimatta paniikkiin ei ole aihetta

  Eduskunta kävi helmikuun lopussa ajankohtaiskeskustelun koronavirustartuntoihin varautumisesta. Koronaviruksen ärhäkkä leviäminen on synnyttänyt huolta kansalaisten keskuudessa. Suomalaisten varautuminen epidemiaan on havaittu muun muassa apteekeissa, joiden k

 • Sami Savio: Kansallisomaisuuden myyminen olisi hyvin lyhytnäköistä

  Pätevyyden tulee olla ehdottoman ensisijainen peruste julkisia virkoja täytettäessä. Muista syistä johtuvat nimitykset heikentävät merkittävästi virkakoneiston luotettavuutta ja uskottavuutta kansalaisten silmissä. Viranomaisten tekemät päätökset vaikuttavat o

 • Sami Savion kolumni: Muuttuuko päätöksenteon suunta vuosikymmenen vaihduttua?

  ”Kotitalouksien ostovoimaa tulee vahvistaa ja samalla leikata kansalaisten näkökulmasta toissijaisia menoja, muun muassa maahanmuutosta ja kehitysavusta aiheutuvia kustannuksia”, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio kolumnissaan.

 • Veronalennukset ovat kunnissa harvinaista herkkua

  Rinteen hallitus lisää merkittävästi kuntien velvoitteita. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset lisäävät kuntatalouden kustannuksia noin 565 miljoonalla eurolla. Myös hallituksen kertaluonteiset menolisäykset kasvattavat kuntien menoja noin 200 miljoonalla e

 • Sami Savio: Kansalaisaloitteet ja välikysymys ovat hallinneet eduskunnan alkusyksyä

  Eduskunnan syysistuntokausi on käynnistynyt viime vaalikauden alkuun verrattuna erittäin rauhalliseen tahtiin. Rinteen hallitus on antanut syyskuun loppuun mennessä eduskunnalle vain 18 esitystä. Vaikka vauhti kiihtyneekin kauden edetessä, on tilanne melko poi

 • Sami Savio: Peruskoulua ei pidä romuttaa pelkän muutoshalun vuoksi

  Eduskunnan työrupeama käynnistyy toden teolla tänään keskiviikkona syysistuntokauden alkaessa. Syksyn aikana eduskuntatyön polttopisteessä on hallituksen esitys valtion ensi vuoden budjetiksi. Olen palannut kahden vuoden tauon jälkeen valtiovarainvaliokuntaan,

 • Tiukat hallitusneuvottelut käynnistyvät pian

  Eduskuntavaalit ovat jälleen kerran takana. Suhtaudun omaan äänimäärääni suurella kiitollisuudella ja nöyryydellä. Kiitän myös kanssaehdokkaitani rehdistä kampanjoinnista, jonka yhteydessä vältettiin loanheittoa ja pitäydyttiin asialinjalla. Niin tietysti pitä

 • Kohti toimivampaa vakuutuslääkärijärjestelmää ja kansankapitalismia

  Kritiikkiäkin herättänyt kansalaisaloitejärjestelmä osoittaa ajoittain toimivuutensa. Sen ansiosta eduskunnan pohdintaan ovat tulleet muun muassa suomalaisia jo vuosia keskusteluttaneet vakuutuslääkärijärjestelmän puutteet. Asian esille nostaneessa kansalaisal

 • Monet isot ongelmat voidaan ratkaista pienin askelin

  Alkuvuonna on esitetty useita visioita tulevaisuuden liikenteestä ja sähköautoilun nopeasta kasvusta. Silti hyvin harvoilla tavallisilla ihmisillä on varaa sähköautoihin, joilla polttomoottoriautot on tarkoitus korvata. Sähköautojen akkujen valmistus on luonno

 • Seuraavallakin eduskunnalla riittää työsarkaa

  Hallitus on saavuttamaisillaan 72 prosentin työllisyysastetavoitteensa maailmantalouden kasvun vauhdittamana. Julkisen talouden pitkän aikavälin epätasapaino eli kestävyysvaje ei ole kuitenkaan kadonnut. Valtiovarainministeriön arvion mukaan väestön ikääntymis

 • Eduskunnan päätökset vaikuttavat kuntienkin toimintaan

  Vaikka eduskunta säätää lait, tehdään monet ihmisten arkeen vaikuttavat päätökset kunnissa. Ylöjärvi kuuluu kehyskuntaverkostoon, jonka jäseniä ovat Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Joensuun kehyskunnat. Kehyskuntaverkoston luottamushenk

 • Demokraattisen päätöksenteon on oltava mahdollisimman avointa

  Asuminen on tärkeä, joskin Suomessa varsin hintava perustarve. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt hiljattain huomiota asumisen kalleuteen. Se on antanut tilanteen parantamiseksi useita toimenpidesuosituksia kaavoituksen joustavoittamisesta kohtuuhi

 • Lasten etu on ensisijainen

  Eduskuntaryhmät ja kansanedustajat ovat jättäneet valtion ensi vuoden budjettiin liittyvät talousarvioaloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Määrärahaesityksistä äänestetään hieman ennen joulua. Perussuomalaisessa mallissa tähdätään suomalaisen arjen helpottam

 • Vaalikauden huipennus on edessä

  Eduskunta aloitti syysistuntokautensa pitkän tauon jälkeen tiistaina 4.9. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, tulee vaalikauden viimeisestä syksystä ja lyhyestä kevätkaudesta erittäin mielenkiintoisia. Vaikka nykyinen eduskunta on jo nähnyt monia varsin eriskum

 • Työttömyys ei katoa itsestään

  Työ- ja elinkeinoministeriön tuorein työllisyyskatsaus osoittaa 273 000 henkilön kärsineen työttömyydestä kesäkuun lopussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,4 prosenttia. Pirkanmaan tilanne on pitkästä aikaa hieman maan keskiarvoa valoisampi.

 • Saatavuusharkinnasta ja yleissitovuudesta luopuminen olisi tuhoisa yhdistelmä

  Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lopettamiseen tähtäävän lakialoitteen tehnyt kansanedustaja Anna Kontula (vas.) arvosteli (YU 13.6.) kaupunginvaltuutettu Henrik Pajusen (ps.) näkemystä, jonka mukaan lakialoite johtaisi toteutuessaan halpatyömarkkinoihi

 • Yleisen oikeustajun on toteuduttava tuomioistuimissa

  Tuomioistuinten tekemät ratkaisut poikkeavat valitettavan usein kansalaisten oikeustajusta. Suomalaisia ja erityisesti pirkanmaalaisia on kuohuttanut tapaus, jossa 10-vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies tuomittiin törkeän raiskauksen sijaan a

 • Ohjaavatko tosiseikat päätöksentekoa?

  Kiistanalaisen soteuudistuksen ratkaisun hetket ovat pian käsillä. Perustuslakivaliokunta antoi perjantaina odotetun kriittisen lausuntonsa soteuudistuksen ja erityisesti valinnanvapauslainsäädännön hyväksymisedellytyksistä. Ehdotettu valinnanvapausmallin voim

 • Eduskunnan keväässä riittää liikehdintää

  Eduskunnan tämän kevään ja samalla koko vaalikauden merkittävin asiakokonaisuus on sote- ja maakuntauudistus. Hallituksen suunnitelmien mukaan uudistuksen edellyttämät lakimuutokset on määrä hyväksyä kesäkuussa. Asiantuntija-arvioinnissa hallituksen sote-esity

 • Pitkäjänteisyyttä ja oikeudenmukaisuutta päätöksentekoon

  Työllisyys on parantunut Ylöjärvellä merkittävästi muun Suomen tavoin. Kotikaupunkimme työttömyysaste on uusimman tilaston mukaan 7,4 prosenttia. Suunta on oikea. Työttömyyden laskussa on osin kyse maailmantalouden hyvästä vireestä. Silti myös vasta hieman yli

 • Valinnanvapausmalli tappaa suomalaisia pk-yrityksiä

  Soteuudistuksen valinnanvapausmalli hävittää merkittävän osan kotimaisista pienistä ja keskisuurista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä. Hallitus on unohtanut kotimaiset sotealan pk-yrittäjät. Yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet huolensa alan pk-yritysten kilp

 • Maakunnan edunvalvonta on olennainen osa eduskuntatyötä

  Eduskunta on palannut tällä viikolla normaaliin rytmiin sen kieltämättä varsin pitkän istuntotauon lopulta päätyttyä. Suomalaisten valitessa maalle presidentin tarjoutui tämänvuotisen istuntotauon aikana tavanomaista enemmän mahdollisuuksia poliittiseen ajatus

 • Savio: Peesaako Suomen kokoomus Saksan demareita?

  Perussuomalaisten ylöjärveläiskansanedustaja Sami Savio arvelee Suomen kokoomuksen olevan valmis tiivistämään Euroopan integraatiota Saksan vanavedessä. Saksan sosiaalidemokraattinen puolue SPD päätti aloittaa hallitusneuvottelut Saksan kristillisdemokraattien

 • Työllistyminen ei ole itsestäänselvyys

  Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi joulukuussa hallitusohjelmaan kirjatun selvityksen maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. Selvitys kokoaa yhteen aiempaa tutkimustietoa ja osoittaa varsinkin humanitaarisen maahanmuuton aiheuttavan merkittävää paine

 • Itsenäisyytemme vuosisata antaa perspektiiviä päätöksentekoon

  Onnittelut sadatta itsenäisyyspäiväänsä eilen juhlineelle Suomelle! Itsenäisyytemme juhlavuoden kääntyessä lopuilleen lyhyt katsaus kansallisen päätöksentekomme historiaan on paikallaan. Suomen eduskunta valittiin ensimmäisen kerran yleisillä ja yhtäläisillä v

 • Eduskunta ei saa olla kumileimasin

  Eduskunnassa on käsitelty lähiviikkoina useita merkittäviä teemoja. Sivistysvaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä perussuomalaisten hallitusohjelmaan kirjauttama vapaaehtoinen kielikokeilu. Alkava kokeilu on tarpeellinen mutta sen laajuus riittämätön, sais

 • Heikentynyt hallitus kohtaa vahvistuneen opposition

  Eduskunta palasi syyskauden käynnistyessä perinteisiin tiloihinsa. Liikkuminen remontoidussa päärakennuksessa on sujuvaa väistötiloihin verrattuna, mutta päätösten sisältöön uutuuttaan kiiltelevillä tiloilla tuskin on merkitystä. Ideologiset erot ratkaisevat.

 • Faktoja perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksista

  Vihreiden Timo Järvenpää kritisoi Ylöjärven Uutisissa 6. syyskuuta perussuomalaisten poliittisia linjauksia ja arveli ”toiseuttamisen” olevan perussuomalaisuuden ydintä. Järvenpää myös katsoi perussuomalaisten ainoana eduskuntapuolueena esittämän maahanmuuttok

 • Budjettialijäämä supistuu hitaasti

  Hallitus piti elokuun lopussa vuosittaisen budjettiriihensä. Valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy kansalaisten näkökulmasta sekä hyviä että vähemmän myönteisiä ehdotuksia. Budjetti tulee eduskunnan käsittelyyn syyskuun jälkipuoliskolla. Vaalikaud

 • Yllätyksellisyys on politiikan suola

  Vaikka Suomen kesä on ainakin tähän asti ollut viileähkö, oli politiikan alkukesä superkuuma. Erityisesti kesäkuun alkupuolen ja puolivälin päivät tulevat epäilemättä jäämään Suomen poliittiseen historiaan. Varsinkin kesäkuun kymmenennen ja viidennentoista päi

 • Toisen asteen koulutus uudistuu työelämälähtöisemmäksi

  Ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta uudistetaan merkittävästi tällä vaalikaudella. Koulutusuudistukset ovat nuorten osaamisen vahvistamisen ja työelämän tarpeiden kannalta välttämättömiä. Nykytila, jossa koulutukseen kohdennettuja resursseja käytetään os