Mielipiteet

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon Ylöjärvellä

Tilaajille

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 2. syyskuuta pidetyssä valtuuston kokouksessa Siivikkalan keskustan / koulun pohjoispuolen asemakaavan. Koulun ja päiväkodin takana oleva metsäalue herätti kiivasta keskustelua kuntalaisten ja muiden tahojen keskuudessa kuukausien ajan. Kuntalaisten aktiivisuus kannatti jälleen kerran, sillä lukuisten palautteiden ansiosta alkuperäistä esitystä muutettiin siten, että koulun ja päiväkodin takana oleva metsäalue säilyy lasten oppimisympäristönä. Minusta on…

Keskustamme historia, luonto ja kauneus on nyt huipussaan

Tilaajille

Kiitos kaikelle sille yhteistyölle, jonka tuloksena meillä on historiallinen, luonnonläheinen ja kaunis keskusta Räikän ja kirkon ympärillä. Kauneuden ja historian yhdistäminen Räikän taloon on pieni askel Ylöjärven historiassa ja muistissa. Silti se on erittäin merkityksellinen meille asukkaille. Vanha Räikkä ja kirkko kertovat, mistä me olemme tulleet ja mihin olemme menossa. Ne edustavat meille asukkaille pysyvyyden…

Mielipide: Mutalaan ja Takamaalle tarvitaan kevyen liikenteen väylät – lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan

Tilaajille

Koulumatka on osa lapsen koulupäivää. Perusopetuslain (542/2018, 6§) mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.” Lapsi on aina huutomerkki liikenteessä, koska lapsi ei kykene hahmottamaan liikennettä aikuisen tavoin. Lapsi on pienikokoinen ja hän luottaa muihin tienkäyttäjiin. Lapsi…

Mutalalaisten turvallisuus paranisi jo sillä, että tien reunaan tehtäisiin leveä piennar

Onko maantien viereen tehtävä kevyen liikenteen väylä aina erotettava ojalla maantiestä? Mutalan koululaisten koulutien turvaamiseen tarvittaisiin parannusta ja kevyen liikenteen väylästä on puhuttu jo vuosia. Perinteisellä tavalla toteutettuna se on kallista ja aikaa vievää maanlunastuksineen. Turvallisuus paranisi paljon, kun tien toiseen reunaan tehtäisiin reilusti levitetty piennar, 1,5–2 metriä, joka merkittäisiin kevyelle liikenteelle molempiin suuntiin. En…

Haaviston ulkoilureitille opasteet

Pitkän tauon jälkeen lähdin Haaviston neljän kilometrin ulkoilureitille. Merkittyä kiertosuuntaa käveltyäni ehkä toista kilometriä, tuli eteen stoppi. Haikailtuani sinne tänne palasin takaisin. Miksi rakennusalueella ei ole opasteita, että tietäisi mistä pääsee jatkamaan kierrosta? Koska reitin alueella rakennustyöt ovat jatkuneet jo pitkään ja tulevat jatkumaan, olisi tarpeellista päivittää hyvän reitin opasteet. Liisa Rantonen