Mielipiteet

Riitta Kuismanen: Puurakentaminen on kestävää kehitystä

Suomen kaltaiselle maalle ainoa tapa nostaa kansantaloutta on viennin lisääminen – tai sen jalostusarvon nostaminen. Teknologian kehittämiseen on käytetty 40 miljardia viimeisen 25 vuoden aikana, eikä kuitenkaan ole syntynyt merkittävää uutta vientituotetta Suomeen Nokian jälkeen. On luotava idea, jolla on jo valmiiksi markkinat ja kysyntää maailmalla. Suomeen pitää saada investointia, joka myös pysyy täällä. Eli…

Kirsi-Maarit Asplund: Kunnioitetaanko yhteiskunnassamme enää lainkaan iäkkäämpiä henkilöitä?

Useampi iäkäs henkilö on ottanut minuun yhteyttä vaalikampanjan aikana ja kertonut kuinka yrittää selvitä arjessa. Ongelmia aiheuttaa pienet tulot ja kotona pärjääminen. Pieni eläke on usein alle 1000 euroa kuukaudessa ja siitäkin vähennetään verot. Nettoeläke ei riitä lääkkeisiin, ruokaan, asumiseen jne. Lääkkeiden omavastuuosuus nousee vuosi vuodelta. Kelakorvaus lääkkeistä pienenee vuosi vuodelta. Usein iän lisääntyessä alkaa…

Tuomo Isokangas: Kuullaanko hyviä ajatuksia?

Suomalaisilla on hyviä ajatuksia, mutta liian vähän tilaisuuksia kertoa niistä päättäjille. Yhteiskunnassamme on sellaista koulutusta, elämänkokemuksia ja energiaa, jota emme ole riittävästi pystyneet käyttämään.  Tästä olen tullut vakuuttuneeksi kiertäessäni vaaliasialla täällä Pirkanmaalla. Toivoni on niissä ihmisissä, jotka jaksavat pysyä uskollisina oikeiksi tuntemilleen asioille ja periaatteille, jotka eivät pelkää silloinkaan, kun joutuvat jäämään yksin, jotka leimataan…

Aarne Raevaara: Lietemonopoli vähentää alueiden elinvoimaa

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti, että sako- ja lietekuljetus siirtyy kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoliksi. Käytännössä kaikki kunnat olisivat halunneet vanhan yrittäjävetoisen, kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen lietteen kuljetusjärjestelmän säilyttämistä. Myös asiakkaat sekä alalla vuosikymmeniä toimineet yrittäjät olivat samaa mieltä. Esitin jätehuoltojaostossa kuntien hakemuksien suoran hylkäämisen sijaan niiden palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Mielestäni olisi pitänyt arvioida täyttääkö uusi…

Kai Muukkonen: Seuraavan hallituksen tulee asettaa eläkekatto

Jokaisen työssäkäyvän ansiotulot tulevat työn vaativuuden, vastuun ynnä muun sellaisen mukaan. Jotkut voivat tietysti olla perustellustikin sitä mieltä, että heidän palkkansa ei ole työn vaativuuden mukainen. Kun työt on tehty, siirrytään eläkkeelle. Eläkepalkkaa saadaan sitten työansioiden mukaan. Toiset saavat eläkettä esimerkiksi 1800 euro kuukaudessa ja toiset 3000 euroa kuukaudessa eli hyvätuloisten eläkeaika on huomattavasti arvokkaampaa…

Jouni Ovaska: Perintövero on lakkautettava

Työn tekeminen kuluttaa energiaa – yleensä palkkaa maksetaan juurikin vaivannäöstä. Vaivan näkeminen on kuitenkin välttämätöntä mahdollistaakseen itsensä elättämisen. Eikä pelkästään itsensä, sillä useimpien mielestä tärkeimpiä motiiveja työnteolle on se, että pystyy elättämään omaa perhettään ja luomaan heille hyvät edellytykset elämään. Vanhemmat ajattelevat lastensa parasta ja haluavat varmistaa, että näillä olisi parempi tulevaisuus kuin itsellä aikoinaan….

Pertti Hakanen: Maahanmuutto ja maassa oleskelu

Maahanmuutto ja maassa oleskelu, nämä ovat kaksi termiä, joilla on todella erilainen merkitys. Muutamia vuosia sitten Suomi ja koko Eurooppa kohtasivat valtavan pakolaisaallon ihmisiltä, jotka pakenivat maidensa sota- tai muita kriisiongelmia. Olimme Suomessakin ennennäkemättömän asian edessä. Väliaikaisia maahanmuuttajien sijoituspaikkoja luotiin todella vauhdilla niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin ja tästä suoriuduttiinkin kohtuullisen hyvin. Mutta sitten alkoivat…

Jenni Kiiskinen ja Timo Halttula: Maksaisitko sinä vastuullisesti tuotetusta palvelusta enemmän?

74 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetusta tuotteesta tai palvelusta (Miltton & Cint 2017). Saman tutkimuksen mukaan 61 prosenttia jättäisi ostamatta vastuullisuussyistä, (eli millaisissa tapauksissa). Vastuullisuus ohjaa käyttäytymistämme yhä enemmän. Nuorten luottamusta yrityksiin on myös tutkittu ja se on konsulttiyhtiö Deloitten mukaan romahtanut lyhyessä ajassa; yrityksiä pidetään itsekkäinä, omaa etua vastuullisuudesta piittaamatta ajavina…

Auri Siika-aho: Lahjasukusoluhoidot Taysiin

“Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä pariskuntaa, tulevaisuudessa vielä useampaa. Syntyvyys on laskussa. Lapsettomuutta voidaan hoitaa lääketieteen keinoin, mutta lapsitoiveen toteutumattomuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän osa-alueilla.”, sanoo Simpukan poliittisten tavoitteiden asiakirja. Vauvakato on yksi yhteiskunnan suurimmista uhkista.Vuosikymmenen alussa lapsia syntyi 60 000, kokonaishedelmällisyysluvun ollessa 1,87. Vuonna 2018 tilastokeskuksen ennusteen mukaan lapsia syntyy enää vain noin 45…

Jouni Sirén: Kuka korjaa hyödyn Pirkanmaan kullasta?

Valkeakosken Kaapelinkulmassa voi olla kultaa kymmenien miljoonien eurojen arvosta, kertoi Aamulehti 27.3. Hyöty kullasta valuu kuitenkin todennäköisimmin ulkomaille. Meille sen sijaan jäävät ympäristöhaitat. Siksi Suomeen tarvitaan uusi kaivoslaki. Ylikansalliset kaivosyhtiöt tekivät Suomen mineraaleilla viime vuonna 2,5 miljardin euron liikevaihdon. Suomeen jää malmin arvosta enintään 5 miljoonaa, sillä louhintakorvaus on vain 0,15 prosenttia malmin arvosta. Korvaus…