Mielipiteet

Teimmekö riittävästi?

Tilaajille

Jokaisella meistä on varmasti lähipiirissään ainakin yksi nuori, surullisimmissa tapauksissa vielä lapsi – josta on syytä olla aidosti huolissaan. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä lähes 66 000 15–29-vuotiasta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella syrjäytynyttä nuorta. Heitä on jopa yhden ikäluokan verran, vaikka suurimman osan kohdalla ongelmat olisi voitu tunnistaa jo peruskoulussa. Kysymys kuuluukin, miksi emme…

Alueellisesta jätehuollosta kuntien liiketoimintaa

Tilaajille

Kuntien palvelut ovat muuttumassa liiketoiminnaksi, joka vääristää kuntalain 1§:ssä säädettyä kunnan tehtävää ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa”. Näin on käymässä Pirkanmaalla. Asumme Hämeenkyrön haja-asutusalueella ja kiinteistöömme kuuluu kolme vuosittain tyhjennettävää sakokaivoa. Tyhjennyksen on suorittanut paikallinen pienyrittäjä, joka on hoitanut asian lainmukaisesti. Saimme alueelliselta jätehuoltolautakunnalta tiedotteen (13.11.2018) sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitteesta, jossa vaaditaan käyttämään jätevesilietteiden…

Vihreä kaista länteen

Tilaajille

Vaikka edes tilapäinen vihreä kaista Tampereelta länteen tuntuu periaatteessa lähes mahdottomalta ajatukselta, on se käytännössä mahdollinen, eikä vaadi miljoonakustannuksia. Kun koko Tampereen keskusta-alue on rakennustyömaa ja autoilijat ovat tottuneet päivittäisiin tilapäisjärjestelyihin muun muassa kavennettuine kaistoineen, niin miksi tuota käytäntöä ei voi kokeilla vähän kauempanakin. Esimerkiksi Vaitinaron risteyksessä ja siitä Vaasantien yli menevälle alikulkusillalle, josta suuri…

Mistä apua, mihin luottaa?

Tilaajille

Mielen hämmennys, etenkin nuorilla on yleistä. Sote-asia on yksi sellainen. Toki kiitos tulee antaa useimmille uutta terveydenhoitolakia valmisteleville. Heillä on ollut yritystä parantaa nykytilaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sen laatua. Mielikuva siitä, että lähivuosina apua saa jonottamatta ja pienillä maksuilla, on yleinen. Ei tule unohtaa, että ikääntyneiden kasvava joukko, lisääntyvien vaivojen kanssa, saattaa murskata padon,…

Kuntalaisten aktiivisuus voi vaikuttaa päätöksiin

Tilaajille

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päivitti kokouksessaan 5. marraskuuta kaupungin maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmaa. Keskustelua herätti erityisesti Kuruntien länsipuolen ja Aronrannan yhdyskuntarakenteen suunniteltu tiivistäminen. Ennen kokousta valtuustolle luovutettiin kuntalaisaloite, jossa vaadittiin Ylöjärven keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Aron rannan säilyttämistä virkistys- ja puistoalueena tiiviin kerrostalorakentamisen sijaan. Kuntalaisaloitteella oli lähes 2 300 allekirjoittajaa. Perussuomalaiset ovat puolustaneet Aronrannan virkistyskäyttöä…

Palkat nousevat, muuten on vaisua

Tilaajille

Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen kirjoitti viime viikon talousarviokokouksesta: ”Vihreiden valtuutettu Jussi Kytömäki esitti melko isoja muutoksia talousarvioesitykseen.” Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelu lähti liikkeelle sivistysjohtaja Matti Hurstin ohjeen mukaisesti: ”TA-esitykset pohjautuvat aina kentän tarpeisiin.” Kenttää kuultiin lukuisissa kokoontumisissa. Lautakunnan jäsen Juha Kanto esitti viisaasti, että viranhaltijat kokoaisivat kerätystä tietomassasta pohjaesityksen, jota lautakunta voisi sitten arvioida. Näin saatiin…

Uhrin ja erityisesti lasten etu rangaistuspolitiikassa kärkeen

Tilaajille

Eduskunnan käsittelyssä on useita lakimuutoksia, jotka koskevat oikeuspolitiikkaa. Muutoksia on tulossa törkeiden rikosten rangaistusasteikkoihin, vaarallisten rikollisten riskiarviointiin sekä sakon muuntorangaistukseen. Käsittelyssä on myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksia koskevien rangaistusten kiristäminen. Lapsiin kohdistuvia rikoksia on aina pidettävä erityisen törkeinä. Antti Häkkänen aloitti oikeusministerinä viime vuoden keväällä. Ministeri pystyy omalla aktiivisuudellaan vaikuttamaan kohtuullisen nopeasti lainsäädännön valmisteluun. Toki lopulliseen…

Anna minun näyttää miltä haluan

Tilaajille

Ihminen saa näyttää siltä miltä itse haluaa. Eräs tyttö meidän koulusta pukeutuu omanlaiseensa tyylin ja viettää yksin välitunnit, koska häntä haukutaan hänen ulkonäöstä ja tyylistä pukeutua. On epäreilua, että ihmistä aletaan syrjiä miltä hän näyttää. On mieluummin rohkeaa näyttää ja pukeutua omalla tyylillä, se ei ole yhtään väärin tai noloa. Ihmisestä ei tee huonompaa, jos…

Ilmastosta on tehty politiikan peliväline

Tilaajille

Vaalit ovat lähestymässä ja siksi lähes kaikki puolueet ja poliitikot ovat nyt kilvan pelastamassa maailmaa. Valveutunut kansalainen saa heidän julistuksistaan hyvät naurut, eikä juuri muuta. Demaripomo Antti Rinne kertoi ihan äskettäin vaihtaneensa pekonin puuroon, koska pekoni vaikuttaa ilmastoon. Jostain syystä Rinne ei ole aikaisemmin ollut huolestunut lihan tehotuotannosta eikä tuotantoeläinten huonoista oloista. Vihreät poliitikot, kuten…