Mielipiteet

Koulutusleikkauksilla hallitus ampuu itseään jalkaan

Olemme viime aikoina saaneet nauttia Suomen historian suurimmista koulutusleikkauksista. Edellisen vaalikauden leikkaukset olivat 1,44 miljardia euroa, ja nykyinen hallitus jatkaa poistamalla resursseja yhä ketterämmin, noin miljardin vuodessa. Kärkihankkeiden kautta rahaa palautuu takaisin järjestelmään vain noin 300 miljoonaa. Massiivinen alasajo näkyy koulutuksen ja tieteen aloilla jokapäiväisessä toiminnassa monin eri tavoin. Esimerkiksi toisen asteen ammatilliset opettajat kokevat,…

Kotikaupunkimme nykyistä enemmän yritysmyönteiseksi

Kotikaupunkimme profiilia tarkennetaan tämänhetkistä enemmän yritysmyönteiseksi. Tähän on erittäin hyvät perustelut, sillä tulevaisuuden taloudellinen kestävyys varaa paljon elinvoimaisen ja monimuotoisen yritystoiminnan harteilla. Jos kyse on isosta muutoksesta, niin puhutaan kulttuurin muutoksesta, mikä ei tapahdu pelkästään ilmoitusasiana tai julistuksena. Matka on pitkä ja antoisa, mikäli johto osoittaa asian merkitystä ja näyttää suuntaa kaikilla tasoilla. Erityisesti kannustaa…

Tarvitsemme kielitaidon laajennusloikan

Juuri nyt kolmasluokkalaisten ylöjärveläislasten kodeissa mietitään valinnaisen pitkän kielen valintaa: aloittaisiko lapsi nelosluokalla toisen kielen, mikä kieliohjelman kielistä se olisi, ja muodostuuko kieleen ryhmää omaan kouluun. Valintaa puolustaa moni asia. On kiistatonta, että monien kielten vähäisemmästäkin osaamisesta on suomalaiselle etua maailmalla sekä kotimaassa työmarkkinoilla. Suomalaisten kielipääoma kuitenkin jatkuvasti kapenee, kun sen pitäisi päinvastoin laajentua. Englantia…

Ylöjärven valtuuston koulutusviesti perusopetukselle

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu 6. maaliskuuta päättämään perusopetuksen oppituntien ja opetusmateriaalien vähentämisestä. Peruskoulun määrärahoja on leikattu tällä vaalikaudella joka vuosi. Edellinen valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan vuoden 2012 joulukuussa pudottaa oppilaiden tuntimäärän laissa määriteltyyn minimiin. Sen seurauksena koululaisen opintopolku lyheni useita kuukausia. Nykyinen valtuusto on tekemässä ehkä viimeistä perusopetusta koskevaa päätöstään maaliskuun kuudentena päivänä. Silloin valtuusto päättää…

Valtuustolla näytön paikka

Diagrammi: Jussi KytömäkiMaailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Suomen kouluväki on nyt rakentamassa peruskoulustamme sen uuden opetussuunnitelman mukaisesti tulevaisuuden koulua. Uudistamistyö on kunnianhimoinen, historiallisen tärkeä: vahvistetaan koululaisten oppimistaitoja ja valmiuksia kohdata työelämän jatkuvat muutokset. Ylöjärvellä syvenee ristiriita näiden korkeDiagrammi: Jussi Kytömäkiiden tavoitteiden ja käytännön olosuhteiden välillä. Juuri kun olisi ollut oivallinen mahdollisuus antaa perusopetukselle…

Odotan vastauksia Viisarilta ja Luojukselta

Kaksi viikkoa sitten kirjoitin tässä lehdessä, kuinka jo lakkautetussa työterveys Viisarissa oli useita kertoja (12) monen vuoden ajan törkeästi urkittu terveystietojani. Viisari oli kunnallinen toimija ja kuului hallinnollisesti Ylöjärven kaupungin organisaatioon. Päätösvaltaa työterveydessä käytti johtokunta, jonka puheenjohtajana toimi Katja Luojus. Toinen kaupunkimme edustaja oli perusturvajohtaja Anne Santalahti. Ylöjärven Uutisissa esittämäni kysymys kuului: Miksi Viisarin johtokunta…

Sivistyksen määrärahat puntarissa

Valtuuston viime vuoden talousarviokokouksen asettamat tuntikehysleikkaukset sivistysosastolle puhuttavat jälleen. Leikkausten käsittely on alkanut sivistyslautakunnassa. Edellisessä kokouksessaan lautakunta päätti kuitenkin jättää asian pöydälle, sillä leikkausten täytäntöön pano yksinomaan tuntikehykseen kohdistaen tuntui liian haastavalta toteuttaa koulun näkökulmasta. Lautakunta piti ylimääräisen kokouksen, jossa se päätti esittää hallitukselle asian lähettämistä vielä kertaalleen valtuustokäsittelyyn. Valtuusto voisi muuttaa päätöstään siten, että…

Ylöjärvi tilastoykkösenä

Ylen alueuutiset (8.2.2017) kertoi räikeistä epäkohdista lastensuojelussa Pirkanmaalla. Uutisten mukaan pahin tilanne on Ylöjärvellä, jossa yksi sosiaalityöntekijä voi joutua hoitamaan 80 lapsen asioita, kun suositus on 40 lasta. Näin ollen lapsen ja hänen perheensä asioiden hoitamiseen jää tunti pari kuukaudessa. Kaikki ymmärtävät, että se ei riitä. Varhain puuttumalla voidaan perheitä tukea ja auttaa siten, että…

Lapset ja nuoret ansaitsevat parasta opetusta

Suomi tunnetaan maailman parhaista kouluista. Vasemmistoliitto haluaa, että jokaisella on mahdollisuus edetä elämässään koulutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista. Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Nämä taidot mahdollistavat myöhemmän oppimisen ja kehittymisen…

Ylöjärvestä sivistyskaupunki: allekirjoita aloite

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta Ylöjärven sivistyslautakunta kokoontuu pohtimaan, kuinka paljon tulee kasvattaa alakoulun ryhmäkokoja, vähentää opetusta yläkouluista ja leikata peruskoulun tarvikemäärärahoja. jotta saadaan raavittua kasaan valtuuston 7. marraskuuta vuonna 2016 päättämä koulutusleikkaus. Ylöjärven talous vahvistui viime vuonna merkittävästi. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto totesi joulukuun lopussa Ylöjärven Uutisisten haastattelussa: ”Tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen ja vahva.” Eri ennusteet…