Mielipiteet

Kake kiittää

Läksin eräänä päivänä kävellen illalla puoli kuudelta Pohjajärvelle. Olen ollut toipilas ja muistiongelmainen. Minut on kyyditetty kolme kertaa parin viikon sisällä ambulanssilla tai Kela-taksilla Ylöjärven ensiapuun tai Acutaan. Mikkolankadulta on Pohjajärven karpalosuolle kolmisen kilometriä. Poimittuani kipollisen tulin Mastontien ja Pohjolantien mutkaan, josta päätin oikaista metsämarjapolkuja pitkin. Tavoitteena oli oikaista Mastontielle kotini lähelle. Metsätien hämärässä näkyi…

Suuret ikäluokat ja hyvinvointi- yhteiskunta

Olin juuri kirjoittamassa historiaa, kun sosiologit uutisissa puhuivat samasta asiasta. Meidän vanhempamme ja me saimme rakennettua melkein valmiin hyvinvointiyhteiskunnan 1970-luvun loppuun mennessä. Ajattelimme, että kyllä tämä tästä jo valmistuu omalla painollaan. Toisin kävi. Klobaalikapitalismi iski täydellä voimalla. Työnteko tehtiin tyhmien elinkeinoksi, rahanvaihdosta tehtiin yhteiskunnan tärkein asia. Pääomatulomiljonäärit tulivat valtaan ja siitä lähtien on mennyt lamasta…

Ulkopuolinen selvitys vesihuoltolain noudattamisesta

Kaiken sotehömpän keskellä tulisi muistaa myös tavallinen arki tässä ja nyt. Kaava-alueen ulkopuolisillakin taajama-alueilla on vesihuoltolain mukainen velvoite vesihuollon järjestämiseen. Puhtaan veden osalta silloinen Ylöjärvi alkoi hoitaa lain mukaisesti kylätaajamien ja jopa ”suuren ihmisjoukon vedentarpeen” mukaista tehtävää. Putkitusta tehtiin kunnan toimesta osalle taajama-alueita. Lain noudattaminen lopetettiin siten, että varojen puutteessa vedottiin lojaalisuuteen ja osuuskuntavetoisten putkitusten…

Tulevaisuuteen katsomista ja kokonaisuuden yhteensovittamista

Vuoteen 2040 katsominen ei ole taikatemppu, vaan syntyy järeän työn kautta. Olen katsonut ja kommentoinut maakuntakaavan työtä läheltä, sillä kuluneen neljän vuoden aikana ainakin puolet maakuntahallituksen kokouksista on sisältänyt jonkin taustaselvityksen aiheesta. Tavoitteena maakuntakaavassa on tehdä asukkaan arjesta sujuvaa ja hyvää. Toisaalta pyrkimyksenä on maakunnan menestys kansallisesti ja kansainvälisesti. Mikäli suunnittelua ei tehdä harkitusti etukäteen,…

Kuntapolitiikalla vaikutetaan viihtyisään asuinympäristöön

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata elinympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Kuntien vastuulla on alueensa asuntopolitiikka, liikennejärjestelyt, puistot, vesi- ja viemäriverkot ja rakentamisen ohjaus. Kunnallispolitiikalla on merkitystä esimerkiksi sen suhteen, millaiseksi asumisen hinta muodostuu, millaiset ovat pyöräilyolosuhteet tai kuinka paljon ilmastopäästöjä syntyy. Vasemmistoliitto on Ylöjärvellä korostanut ennen muuta sitä, että pohjavedestä pidetään huolta. Sellaista rakentamista ei…

Lisää kotimaista kuntakeittiöihin

Kunnat ostavat elintarvikkeita vuosittain noin 350 miljoonalla eurolla, josta summasta tällä hetkellä keskimäärin vain 15 prosenttia käytetään oman maakunnan ja 65 prosenttia muiden kotimaisten elintarvikkeiden hankintaan. Toisin kuin usein väitetään, EU tai hankintalaki eivät estä kuntaa ostamasta kotimaista ruokaa. Kilpailuttaminen vaatii osaamista kuntien hankinnoista vastaavilta virkamiehiltä. Jos kuntapäättäjät haluavat, paikallista ja kotimaista ruokaa on mahdollista…

Perusopetuksen harhauttava seutuselvitys

Kuukausi sitten julkaistiin Aamulehdessä seutuvertailu perusopetuksen kuluista vuonna 2015. Sen mukaan Ylöjärven peruskoulun oppilaskohtaiset menot olivat Tampereen seutukunnan suurimmat. Ylöjärven tilinpäätöksessä 2015 oppilaskohtainen meno oli 7 756 euroa, mutta seutuvertailussa 8 854 euroa. Erotus 1 098 euroa johtuu siitä, että seutuvertailussa on käytetty lukua, johon on vyörytetty kaupungin yleishallinnon kustannuksia. Kangasala ja Nokia ovat Ylöjärven…

Vihreä tiedolla johtaminen: mitä se on?

Ylöjärven Uutisten mukaan valtuuston puheenjohtaja Leena Joensivu ja hallituksen puheenjohtaja Katja Luojus vetoavat vihreisiin, että myös nämä omaksuisivat tiedolla johtamisen kulttuurin. He odottavat, että vihreät lopettavat vääriin tietoihin perustuvan rummutuksensa (koulutusleikkauksista). Vihreään perinteeseen kuuluu, että selvitetään päätösehdotusten taustoja. Asioiden käsittelyssä on tärkeä tietää, mitä on aikaisemmin päätetty ja mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on ollut. Oleellista…

Vasemmistoliitto hylkäisi valinnanvapauslain

Vasemmistoliiton mielestä palveluiden tuotannon päävastuun tulee olla julkisella sosiaali -ja terveydenhuollolla, eli jatkossa maakunnan omalla palvelutuotannolla. Vasemmistoliitto ei hyväksy julkisen terveydenhuollon yhtiöittämisvaatimusta, koska se haittaa uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. EU ei vaadi nykyisten julkisten palveluiden yhtiöittämistä niin kuin hallitus esitystään perustelee sellaisessa mallissa, jossa palvelutuotanto pääosin säilytetään julkisten palveluiden tuottajilla. Yhtiöittämispakkoa koskevat pykälät on poistettava…

Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on inhimillistä

Lasten hyvinvointia voidaan tukea parhaiten tukemalla riittävän varhaisessa vaiheessa perheiden hyvinvointia, vanhempien parisuhdetta ja arjessa jaksamista ennen kuin ongelmat syvenevät ja kroonistuvat. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö perheiden parissa on paitsi kaikilla tavoin inhimillistä myös erittäin kustannustehokasta. Ennaltaehkäisevä työ on nykyään muotitermi, josta puhutaan paljon. Valitettavasti on todettava, että erittäin harvassa kunnassa se kuitenkaan aidosti toteutuu sillä tavalla…