Mielipiteet

Mikä kenellekin kuuluu ja millä perusteella

Mikä kenellekin kuuluu ja millä perusteellaYlöjärven kaupungin luottamushenkilöpaikkojen neuvottelut käytiin sovitusti hiljaisuudessa ilman mediajulkisuutta. Nyt tilanne on toisin ja on aiheellista kysyä mikä kenellekin kuuluu, ja millä perusteella.Kysymyksessä on mitä suuremmassa määrin myös äänestäjien kuluttajansuoja. Onko jokaisen äänestäjän antama ääni samanarvoinen? Näin tulisi olla.Kokoomuksen ryhmänjohtajat Kotiranta ja Ojares kirjoittivat viime viikolla, että suunniteltu ja hyväksytty…

Ylöjärven kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmasta

”Vuonna 2015 voimaanastuneen yhdenvertaisuuslain velvoittamina kuntien viranomaisten on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma. Lain mukaan viranomaisten on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Näiden toimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.” Edellä on ote yhdenvertaisuusasiaan liittyvien hallintotoimien juonto-osasta. Asia vaikuttaa vakavasti otettavalta, ja sitä se…

Salkutus hämmentää ryhmäkoti Pehtoorissa

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti tämän kauden viimeisessä kokouksessaan 22. toukokuuta viime kaupungin eri kiinteistöjen niin sanotusta salkutuksesta. Salkutuksessa kiinteistöt jaetaan pidettäviin, myytäviin, purettaviin ja jatkoselvitettäviin. Nyt listaan jatkettiin sote-erityistoimepidesalkulla. Ryhmäkoti Pehtoorin henkilöstö, asukkaat ja heidän omaisensa saivat lukea salkutuksesta kaupunginhallituksen listalta. Asia aiheutti hämmennystä ja pelkoakin siitä miten käy hoitopaikan ja työpaikkojen kun listalta oli luettavissa,…

Kulttuuriharrastamisen kova hinta

Arviolta 1,2 miljoonaa euroa maksavan Vanhan Räikän kunnostushankkeen peruminen tai vähintäänkin lykkääminen olisi kuntalaisten kannalta järkevin ratkaisu. Samaisen rahan siirtäminen kuntalaisille tärkeisiin hankkeisiin, kuten kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen tai tiestön ylläpitämiseen, olisi järkevämpää ja edistäisi koko kaupungin hyvinvointia. Ei ainoastaan pienen ja äänekkään marginaaliryhmän voimakastahtoista kulttuuriharrastamista vanhan rakennuksen juurella. Kulttuurille ja yhdistystoiminnalle voidaan tarjota muita…

Kevät metsässä

Astu metsään, siellä kirkko. Katsele ja kuule, tunne. Saat levähtää paineistasi. Tuolla kanto, istu sille, taikka kiipeä kivelle. Nosta katse korkealle. Näet taivahan sinisen. Pilvet valkopurjeinensa kyntävät ikuista merta. Vanhat kuuset vaiti seisten rauhan antavat sinulle. Viserrystä, sirkutusta, laulaa lintunen keväistä, sointuja elämän riemun. Makaa käärme kalliolla, istuu oksalla orava. Samettinen sammalmatto pehmyt alla askeleesi….

Hallitus hyväksyi nollatuntisopimusten väärinkäytön

Hallituksen puoliväliriihi on ohi. Yksittäisiä valonpilkahduksia nähtiin, kuten päivähoidon maksujen alentaminen. Kokonaisuus on kuitenkin tuttua porvarihallitusta eli pienituloisten moukarointia. Komiikkaa oli myös tarjolla. Sen tarjosi Timo Soini, kun hän julisti hallituksen luoneen pelisäännöt nollatuntisopimuksille. Tätä työsopimusta ei työlainsäädäntömme tuntenut ennen puoliväliriiheä. Nollatuntityöntekijä on työmarkkinoilla kaikista heikoimmassa asemassa, ja monesti tähän työsuhteeseen kuuluu heikommat työsuhteen edut…

Monopoli kakkaa

Jätehuoltoasetuksen toi eduskunnalle RKP:n Jan Erik Enestam? Paskalaki kansankielellä siitä tuli Paula Lehtomäen aikana. Perusajatus on hyvä, mutta kun harkinta katoaa, ajatus harhailee ja teot vääristävät lopputuloksen. Jätevesien kuljetuksen monopolisointi Pirkanmaan Jätehuollolle on jatkumoa hulluudelle. Tämäkin myytiin median kautta uudistuksena, jossa asiakas on kuningas. Väittämä oli, että kilpailutus tehtiin siten, että asiakas hyötyy. Sivistyneesti pitää…

Kuinka Pyöreästä tuli Runtu

Runnun Miina eli Wilhelmiina Runtu kuoli Ylöjärvellä vuonna 1909, 64 vuoden ikäisenä. Hänen hautansa on kivenheiton päässä kirkon pääsisäänkäynnistä lounaaseen. Kirkon lähellä on myös punainen hautakivi, jonka juuressa lepää muun muassa Aatu Sillanpää. Aatu eli Adolf oli Miinan veli. Rund on tyypillinen 1700-luvun sotilasnimi. Eräs vääpelin tehtävistä oli antaa sotilaille nimet. Länsi-Suomessa oli maaseutuväestöllä siihen…

Pidetään järki ja vastuullisuus mukana päätettäessä Vanhasta Räikästä

Luin 12. huhtikuuta Ylöjärven Uutisista artikkelin Vanhan Räikän kunnostamissuunnitelmista. Siinä Pro Räikkä -yhdistyksen edustajat avoimesti hehkuttivat kaupungilta saatavaa 1,2 miljoonan kunnostusrahaa. Tämä on mielestäni nykykielellä sanottuna disinformaatiota. Asiasta ei ole tehty lopullista päätöstä, ja asia on vasta investointisuunnitelmassa. Suunnitelmia voidaan muuttaa, ja tässä kohtaa se on enemmän kuin järkevää. Suurin osa ylöjärveläisistä vastustaa rahan tuhlaamista…