Mielipiteet

Kuntapolitiikalla vaikutetaan viihtyisään asuinympäristöön

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata elinympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Kuntien vastuulla on alueensa asuntopolitiikka, liikennejärjestelyt, puistot, vesi- ja viemäriverkot ja rakentamisen ohjaus. Kunnallispolitiikalla on merkitystä esimerkiksi sen suhteen, millaiseksi asumisen hinta muodostuu, millaiset ovat pyöräilyolosuhteet tai kuinka paljon ilmastopäästöjä syntyy. Vasemmistoliitto on Ylöjärvellä korostanut ennen muuta sitä, että pohjavedestä pidetään huolta. Sellaista rakentamista ei…

Lisää kotimaista kuntakeittiöihin

Kunnat ostavat elintarvikkeita vuosittain noin 350 miljoonalla eurolla, josta summasta tällä hetkellä keskimäärin vain 15 prosenttia käytetään oman maakunnan ja 65 prosenttia muiden kotimaisten elintarvikkeiden hankintaan. Toisin kuin usein väitetään, EU tai hankintalaki eivät estä kuntaa ostamasta kotimaista ruokaa. Kilpailuttaminen vaatii osaamista kuntien hankinnoista vastaavilta virkamiehiltä. Jos kuntapäättäjät haluavat, paikallista ja kotimaista ruokaa on mahdollista…

Perusopetuksen harhauttava seutuselvitys

Kuukausi sitten julkaistiin Aamulehdessä seutuvertailu perusopetuksen kuluista vuonna 2015. Sen mukaan Ylöjärven peruskoulun oppilaskohtaiset menot olivat Tampereen seutukunnan suurimmat. Ylöjärven tilinpäätöksessä 2015 oppilaskohtainen meno oli 7 756 euroa, mutta seutuvertailussa 8 854 euroa. Erotus 1 098 euroa johtuu siitä, että seutuvertailussa on käytetty lukua, johon on vyörytetty kaupungin yleishallinnon kustannuksia. Kangasala ja Nokia ovat Ylöjärven…

Vihreä tiedolla johtaminen: mitä se on?

Ylöjärven Uutisten mukaan valtuuston puheenjohtaja Leena Joensivu ja hallituksen puheenjohtaja Katja Luojus vetoavat vihreisiin, että myös nämä omaksuisivat tiedolla johtamisen kulttuurin. He odottavat, että vihreät lopettavat vääriin tietoihin perustuvan rummutuksensa (koulutusleikkauksista). Vihreään perinteeseen kuuluu, että selvitetään päätösehdotusten taustoja. Asioiden käsittelyssä on tärkeä tietää, mitä on aikaisemmin päätetty ja mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on ollut. Oleellista…

Vasemmistoliitto hylkäisi valinnanvapauslain

Vasemmistoliiton mielestä palveluiden tuotannon päävastuun tulee olla julkisella sosiaali -ja terveydenhuollolla, eli jatkossa maakunnan omalla palvelutuotannolla. Vasemmistoliitto ei hyväksy julkisen terveydenhuollon yhtiöittämisvaatimusta, koska se haittaa uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. EU ei vaadi nykyisten julkisten palveluiden yhtiöittämistä niin kuin hallitus esitystään perustelee sellaisessa mallissa, jossa palvelutuotanto pääosin säilytetään julkisten palveluiden tuottajilla. Yhtiöittämispakkoa koskevat pykälät on poistettava…

Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on inhimillistä

Lasten hyvinvointia voidaan tukea parhaiten tukemalla riittävän varhaisessa vaiheessa perheiden hyvinvointia, vanhempien parisuhdetta ja arjessa jaksamista ennen kuin ongelmat syvenevät ja kroonistuvat. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö perheiden parissa on paitsi kaikilla tavoin inhimillistä myös erittäin kustannustehokasta. Ennaltaehkäisevä työ on nykyään muotitermi, josta puhutaan paljon. Valitettavasti on todettava, että erittäin harvassa kunnassa se kuitenkaan aidosti toteutuu sillä tavalla…

Kirkosta on tullut yhteiskunnallinen toimija, hyvä!

Olipa mahtipontinen juttu Ylöjärven Uutisissa viime viikolla. Rohkenen olla eri mieltä kuin lehdessä kuvailtu äänekäs osa seurakuntalaisia. Heidän mielestään maahanmuuttoviraston päätöksiä ei saisi lukea kirkossa. Miksei muka? Kirkkovaltuutettu Jarmo Tahlon mielestä kirkko voisi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin muualla vaan ei jumalanpalveluksissa. Minä olen myös sitä mieltä, ettei kirkon sunnuntaiset messut ole oikea foorumi kaikille valtakunnan…

Kuntapolitiikalla vaikutetaan viihtyisään asuinympäristöön

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata elinympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Kuntien vastuulla on niiden alueen asuntopolitiikka, liikennejärjestelyt, puistot, vesi- ja viemäriverkot ja rakentamisen ohjaus. Kunnallispolitiikalla on merkitystä esimerkiksi sen suhteen, millaiseksi asumisen hinta muodostuu, millaiset ovat pyöräilyolosuhteet tai kuinka paljon ilmastopäästöjä syntyy. Vasemmistoliitto on Ylöjärvellä korostanut ennen muuta sitä, että pohjavedestä pidetään huolta. Sellaista rakentamista…

Eriarvoisuutta kulkuväylien suhteen

Kevät on ihanaa aikaa, paitsi tienkäyttäjille Kurun alueella. Tiekarhut on vissiin vieläkin talviunilla, vaikka Ähtärin karhutkin ovat jo kevääseen heränneet! On sohjoa, jäätä, routahyppyreitä, syviä uria ja välillä jopa hiekkaa näkyvissä. Onko unohdettu meidät jotka emme asu ”isolla kirkolla” tai pääteiden yhteydessä? Suolaa kyllä riittää asfalttiteille, mutta kunnon lanausta tai hiekoitusta ei tunnu riittävän sivuteille….

Koulutusleikkauksista lastensuojeluun

Koulutusleikkaukset ovat olleet ”kuuma peruna” kaikille puolueille viime viikkoina. Menen sitä sivuavaan aiheeseen: lastensuojeluun. Kolme viikkoa sitten Ylöjärven Uutisissa oli erittäin tärkeä artikkeli lastensuojelusta. Anne Santalahti ja Marketta Tiihala sosiaalitoimesta kertoivat että lastensuojelun tarve yhteiskunnan murrostilanteessa kasvaa. Kaupunki onkin onneksi saanut määrärahoja henkilöstöpulan paikkaamiseen – todella tarpeellinen ja tärkeä päätös. Tällainen ratkaisu vie nyt euroja…