Mielipiteet

Mikä houkuttelee tulevaisuudessa mukaan kuntapäättäjien joukkoon?

Tilaajille

Perinteisesti kuntapäätökset valmistellaan lautakunnissa, selkeissä osastosiiloissa viranhaltijavalmistelun kautta. Lautakunnissa tapahtuva päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden tuomaan yhteen päätösvaihtoehtoon, josta ei juurikaan käydä vaalien kautta valittujen luottamushenkilöiden tai lautakunnan jäsenten kanssa ennakoivaa keskustelua. Valmistelun suuntaan, päätösvaihtoehtojen tarkasteluun tai päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin on vaikea vaikuttaa ennen kuin viranhaltijoiden tiivistämä esitys on kirjattu paperille. Esityksen musteen kuivuttua on muutosten perusteleminen…

Ratikalle on perusteet

Tilaajille

Kaupunginvaltuutettu Henrik Pajunen (ps.) pelotteli mielipidekirjoituksessaan 25. huhtikuuta 2018 ratikalla ja sen kustannuksilla varsin perusteetta. Joukkoliikenne kasvattaa suosiotaan koko ajan. Myös Ylöjärvellä sen suosio on kasvanut viime vuosina huimasti. Kun kaupunki tulevaisuudessa kasvattaa kokoaan Teivon ja keskusta-alueen välillä, tarvitaan myös tuhansien ihmisten tarpeisiin soveltuvat liikenneratkaisut. Tämän saman alueen läpi kulkee jo nyt valtaosa meidän liikennetarpeesta….

Seurakunta tukee vapaaehtoisten toimintaa

Tilaajille

Niin seurakunnan kirkkoherrana kuin kirkkoneuvostonkin puolesta haluamme päätöksillämme edelleen mahdollistaa lähetyskahvilan toiminnan. Kahvila on yksi merkityksellinen osa seurakunnan laajassa vapaaehtoistyön kentässä. Kirkkoherra ja koko kirkkoneuvosto on ollut asiassa aktiivinen Unelmatuvan palosta lähtien koko talven ajan. Kokouksessaan 25. huhtikuuta se on perustanut työryhmän kuullakseen eri toimijoita jo selvitettyihin ratkaisuvaihtoehtoihin liittyen. Edellisessä lehdessä allekirjoittaneelle kohdistettiin hämmentävä avoin…

Haaviston kalliometsä menetetty vuosikymmeniksi

Tilaajille

Vuosi sitten Haaviston alueella turmeltiin asemakaavan vastaisesti liito-orava-aluetta ja ajettiin nurin uuden asuntoalueen vierestä virkistysalueen komea kuusikko. Silloin kaupungilta vakuutettiin, että tämä ei tule toistumaan. Kuitenkin vuotta myöhemmin Haaviston kallion luonnonsuojelullisesti arvokas virkistysmetsä turmeltiin 10 hehtaarin hakkuilla talousmetsäasentoon. Kallioalue on kaupunginvaltuuston vuonna 2013 vahvistamassa yleiskaavassa varattu lähivirkistysalueeksi merkinnällä VL ja LUO-4 -osa-aluemerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta…

Ratikka uhkaa raunioittaa Ylöjärven talouden

Tilaajille

Ratikkakiima on alkanut nostaa päätään Ylöjärvellä. Siltä ei ole voinut välttyä kun lukee eri tahojen kommentteja paikallislehden sivuilta. Viime valtuustokaudella perussuomalaiset tekivät vastaesitykset kaupungin ratikkamyönteisiin ennakkolinjauksiin, mutta esityksemme valitettavasti kaatuivat äänestyksissä kokoomuksen ja demareiden vastustukseen. Tampereella tämä suuruudenhullu hanke saatiin runnottua kokoomuksen ja vihervasemmiston toimesta läpi. Nyt sama hulluus on leviämässä Ylöjärvelle. Perussuomalaiset eivät tätä…

Muovin keräämisestä ja kierrättämisestä

Tilaajille

Valtuustossa on tahoja, jotka haluaisivat Ylöjärven tekevän enemmän kuin EU sekä kansalliset lakimme ja tavoitteemme tällä hetkellä vaativat muovin kierrättämisen hyväksi. Suomen Uusiomuovin ja Pakkauskierrätys Rinki Oy:n välillä on sopimus muovien keräyksestä, ei kierrätyksestä. Valtuustoaloitteessa on virheellisesti todettu sopimus kierrätyksestä, Ei. Näiden sanojen välillä on valtava ero. Keräyksessä vastataan vain keräyksestä. Kierrätyksessä vastataan lajittelusta, puhdistuksesta…

Seurakuntavaalit marraskuussa

Tilaajille

Kokoomuksen Ylöjärven kunnallisjärjestö on päättänyt esiintyä ensi syksyn seurakuntavaaleissa jälleen ryhmänä ”Kotiseurakunnan väki”, kuten aikaisemminkin – viimeksi vuoden 2010 vaaleissa. Yhteistyö viime vaalikaudella ryhmässä, jossa ovat olleet mukana muun muassa vielä vuoden 2010 vaaleissa esiintyneen Sitoutumattoman seurakuntaväen ja muutamien muiden ryhmien ehdokkaat, on toki sujunut hyvin. Tilannetta selkeyttääkseen ja palatakseen aikaisempaan käytäntöön Kokoomus lähtee kuitenkin…

Haaviston metsä pilalla

Tilaajille

Minne katosi linnunlaulu? Entä minne kaunis vehreä metsä? Haaviston kuntoradan viereinen metsä on tuhottu täysin. Maanantaina pyöräillessäni kouluun huomasin, että Haaviston kuntoradan alkupäähän oli tuotu suuret metsätyökoneet. Tästä ei mennyt kuin muutama päivä niin lähes koko metsä oli kynitty. Pari hassua puuta oli jätetty pystyyn, jotta voitaisiin vedota metsän harvennushakkuuseen. Todellisuudessa mitään harvennushakkuuta ei oltu…

Unelmat eivät käskemällä kuole

Tilaajille

Hyvä kirkkoherramme Kimmo! Olet eri yhteyksissä ja nyt tässä lehdessäkin ottanut hämmentävästi kantaa Unelmatuvan tulevaisuuteen – ja samalla myös menneisyyteen. Unelmatupayhteisössä ei tunnisteta ajatusta, että tuvan toiminta olisi alun perin tarkoitettu vain hetkelliseksi pyrähdykseksi, vaikka liikkeellelähtö tapahtuikin väliaikaisen luvan turvin ja pienin askelin. Alusta saakka on ollut kirkkaana, että seurakunnan vapaaehtoiset tällä tavalla haluavat pysyvästi…

Ympäristönsuojelun taso ei saa laskea maakuntauudistuksessa

Tilaajille

Ympäristöasiantuntijoita edustava Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on huolissaan siitä, miten ympäristömme hoidosta ja suojelusta huolehditaan myös maakuntauudistuksen yhteydessä. Hallituksen tulee uudistuksen yhteydessä varmistaa ympäristönsuojelulle riittävä vähimmäistaso jokaisessa maakunnassa. Uudistuksessa maakunnille suunnitellaan yleiskatteellista rahoitusta, joka ei ole ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun tehtävien osalta korvamerkittyä. Tämä tarkoittaa, että jokainen maakunta voisi itsenäisesti päättää sille myönnetyn rahoituksen…