Mielipiteet

Työehtojen polkemisella ja maahanmuuton lisäämisellä ei suomalaisten syntyvyyttä nosteta

Tilaajille

Olen jo pitkään seurannut huolestuneena uutisointia suomalaisten alhaisesta syntyvyydestä, joka on tällä hetkellä hälyttävällä tasolla. Kun katsotaan tilastoja taaksepäin, pitää mennä aina nälkävuoteen saakka, jotta löytää ajankohdan jolloin lapsia syntyi vähemmän kuin viime vuonna. Nyt pitäisi jo hälytyskellojen soida lujaa ja miettiä syitä. Niitä on varmasti monia eikä asiaan löydy helppoa ja yksinkertaista ratkaisua. Mutta…

Pikaraitiotie voisi olla myös Ylöjärven valinta

Tilaajille

Tampere rakentaa raitiotietä kovaa vauhtia ja Pirkkalassakin on hyvät valmiudet ja vahva tahto rakentaa raitiotie Tampereelta keskustaan ja lentokentälle. Toimiakseen tehokkaana joukkoliikennemuotona raitiotie vaatii reitin varrelle tiheitä asukas- ja työpaikkakeskittymiä. Tampereelle nyt rakennettavilla ja suunnitelluilla reiteillä tämä toteutuu ja Pirkkalassa kaavoitus on edennyt niin, että tarve bussijärjestelmää tehokkaammalle joukkoliikennevälineelle alkaa olla tosiasia. Kun Tampereella tehdään…

Haaviston hakkuiden selvittely jatkuu

Tilaajille

Haaviston hakkuiden virallinen selvitys on Ylöjärven Uutisten mukaan tehty. Elinvoimaosasto katsoi peiliin ja sieltä syyllinen löytyi: joku on antanut käskyn luvattomiin hakkuisiin. Kaupunginhallitus sai viikko sitten selonteon asiasta. Siinä yhteydessä hallituksen jäsenet allekirjoittivat salassapitositoumuksen, että asiasta ei puhuta enää kenellekään. Tähän ratkaisuun on mahdotonta tyytyä, koska julkisten asiakirjojen mukaan tässä on kyse paljon laajemmasta kokonaisuudesta….

Julkisuuslain muutoksella tiedonkulku avoimeksi

Tilaajille

Pirkanmaan Keskustanaiset toivovat vuosikokouksen kannanotossaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä demokraattiseen päätöksentekoon. Julkisten palvelujen tuottamisen siirtyminen osakeyhtiöille ei saa kaventaa julkisen toiminnan avoimuutta ja demokraattista päätöksentekoa eikä siihen liittyvää tiedonsaantia. Lisäksi uuden maakunnan toimielimien kokouksissa tulee laatia pöytäkirjat ja niiden tulee olla julkisesti nähtävillä. Minna Sarvijärvi puheenjohtaja, Pirkanmaan Keskustanaiset

Näkötorni käyntikohteeksi Seitsemisharjulle

Tilaajille

Vihreä Sydän matkailyhdistys ry otti vuosikokouksessaan kantaa Seitsemisharjulle kaavaillun teräksisen näkötornin puolesta. Ajatus näkötornista on kannatettava ja yhdistys toivoo, että taloudelliset mahdollisuudet ja käytännön toimet järjestyvät Metsähallituksen johdolla. Ehdotettu sijainti on oivallinen. Näköalapaikka Isosalon korkealla paikalla. Sen lähellä on ennestään pysäköintialue. Maisema mahdolliselta tornitasanteelta aukeaa muun muassa Seitsemisjärvelle. Ylöjärven ja koko seudun matkailulle on tarpeen…

Missä järkiperustelut raitiovaunulinjalle

Tilaajille

Olen seurannut Ylöjärvellä kuumana käytävää raitiovaunukeskustelua ja samalla yrittänyt hakea realistisia perusteita puutarhakaupunkiimme kaavaillulle raitiovaunulinjalle. Vielä en ole niitä huomannut esitettävän. Lähinnä on tullut mieleen, että osa haluaa raitonvaunulinjan, ”kun naapurissakin on”. Näistä ratikan vaatijoista taitaa vain pieni murto-osa, jos kukaan, olla sellaisia, jotka ovat käyttäneet elämänsä aikana kyseistä kulkuneuvoa vakituiseen liikkumiseen. Kuitenkin on pakko…

Ympäristönsuojelua vahvistettava

Tilaajille

On todella suurta huolimattomuutta, että Ylöjärven kaupunki on raivannut “vahingossa” kymmenien hehtaarien virkistysalueen talousmetsäksi Haavistossa. Ympäristörikos on tapahtunut kaupungin omistamalla maalla, joka on todettu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi. Haaviston hakkuut osoittavat, että viranomaiset voivat tehdä törkeitä laiminlyöntejä luonnon kustannuksella. Tässä kaupungin viranomaisten luonnonsuojelun suunnittelu, toimeenpano ja valvonta ovat valitettavasti pettäneet täysin. Samaan aikaan, kun…

Maakunta- ja soteuudistuksen riskejä

Tilaajille

Esitämme huolemme maakunta- ja soteuudistusmallista, joka esitetyn lailla toteutuessaan vaarantaa Pirkanmaan elinvoimaisen ja dynaamisen kehittymisen. Pirkanmaa on toiminut edelläkävijänä maakunta- ja soteuudistusvalmistelussa, josta voimme olla erityisen ylpeitä. Tästä huolimatta esitykseen uudistuksesta sisältyy monia epäkohtia. Maakuntien kohdalla on liian monta seikkaa, jotka ovat selkeä huononnus asioiden nykytilaan. Esimerkiksi kaavoituksen laillisuusvalvonta on vaarassa jäädä uudistuksen jalkoihin. Laillisuusvalvonnan…

Ikäihmiset tarvitsevat oman puolestapuhujan

Tilaajille

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja ihmisten eliniän ennuste on yhä korkeampi. Ikäihmiset ovat entistä toimintakykyisempiä pidempään, mutta toisaalta muistisairaiden vanhusten määrä vastaavasti kasvaa. Tulevaisuudessa on suuri haaste löytää tasapaino pienenevän syntyvyyden ja kasvavan ikääntyvän väestön kesken. Entistä pienempi joukko työssäkäyviä veronmaksajia kustantaa yhä useamman eläkeikäisen palvelut. Tämän epätasapainoisen huoltosuhteen aikaansaamat säästöpaineet heikentävät entisestään ikäihmisten…

Mikä houkuttelee tulevaisuudessa mukaan kuntapäättäjien joukkoon?

Tilaajille

Perinteisesti kuntapäätökset valmistellaan lautakunnissa, selkeissä osastosiiloissa viranhaltijavalmistelun kautta. Lautakunnissa tapahtuva päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden tuomaan yhteen päätösvaihtoehtoon, josta ei juurikaan käydä vaalien kautta valittujen luottamushenkilöiden tai lautakunnan jäsenten kanssa ennakoivaa keskustelua. Valmistelun suuntaan, päätösvaihtoehtojen tarkasteluun tai päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin on vaikea vaikuttaa ennen kuin viranhaltijoiden tiivistämä esitys on kirjattu paperille. Esityksen musteen kuivuttua on muutosten perusteleminen…