Mielipiteet

Suomalainen asevelvollisuus takaa puolustuskyvyn

Yhdeksäs heinäkuuta noin 12 500 uutta alokasta aloittaa varusmiespalveluksensa suorittamisen. Tästä joukosta noin 500 on vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavia naisia. Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti siitä, mikä on suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuus.  Me suomalaiset olemme onneksemme aina olleet vähän hitaanlaisia, emmekä ole tehneet radikaaleja muutoksia asevelvollisuusjärjestelmäämme. Pitäytyminen nykyisenkaltaisessa, suomalaisessa asevelvollisuudessa on osoittautunut viisaaksi ratkaisuksi turvallisuusympäristön muuttuessa lähialueillamme….

Korjaus: A2-kielen ryhmäkoko

Tilaajille

Viime viikon lehdessä kirjoitin mielipiteen Taulukko ei riitä perusteluksi koulun hyvinvoinnille. Juttuun livahti painovirhe. Ylöjärven peruskoulussa valinnaisen A2-kielen ryhmä syntyy, jos sen valitsee vähintään 16 oppilasta. Jutussa raja oli virheellisesti kuusi oppilasta. Valinnaisen vieraan kielen opiskelu voidaan aloittaa kolmannella luokalla. Ylöjärven valtuusto päätti jo vuonna 2012 kasvattaa tämän A2-kielen ryhmäkooksi 16. Se oli ollut aikaisemmin…

Kannanotto Lapiolammen laulujoutsenista

Tilaajille

Ylöjärven Viljakkalan Lapiolammella laulujoutsenperhe joutui hätään, kun poikaset kuoriutuivat. Joutsenet olivat tottuneet kulkemaan useita vuosia pieneltä lammelta lähipellolle etsimään ruokaa, koska pieni lampi ei pysty pitämään elossa joutsenperhettä. Ravinto loppuisi. Mutta tänä kesänä tämä siirtyminen lammelta pellolle syömään ei enää onnistunut. Talven aikana maanomistaja oli pystyttänyt verkkoaidan aivan lammen rannalle pelto-osuuden kohdalle. Muu osa lammen…

Perussuomalaiset yrittävät edistää Mutalan kevyen liikenteen väylän toteutumista

Tilaajille

Mutalaan on jo kymmeniä vuosia yritetty saada kevyen liikenteen väylä tuloksetta. Asia on edelleen pinnalla ja herättää keskustelua. Asiaa ovat ajaneet aktiivisesti mm. Mutalan alueen asukasyhdistys ja Mutalan koulun vanhempainyhdistys. Tehdyn tutkimuksen mukaan kevyen liikenteen väylä onkin alueen asukkaiden suurin toive. Perussuomalaiset ovat tarttuneet asiaan sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla, jotta hanke saataisiin toteutettua. Perussuomalaiset…

Saatavuusharkinnasta ja yleissitovuudesta luopuminen olisi tuhoisa yhdistelmä

Tilaajille

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lopettamiseen tähtäävän lakialoitteen tehnyt kansanedustaja Anna Kontula (vas.) arvosteli (YU 13.6.) kaupunginvaltuutettu Henrik Pajusen (ps.) näkemystä, jonka mukaan lakialoite johtaisi toteutuessaan halpatyömarkkinoihin. Kontulan mukaan saatavuusharkintaan liittyvä alasidonnainen työlupa tekee väärinkäytöstapauksissa työsuhteen lopettamisesta tai vaihtamisesta ulkomaiselle työntekijälle vaikeaa. Kontulan havaitsemasta työehtojen polkemisen aiheuttamasta kilpailuvääristymästä kärsivät työntekijöiden lisäksi rehelliset työnantajat. Saatavuusharkinnan poistamisen ja työehtojen…

Vastaus kysymykseen saatavuusharkinnasta

Tilaajille

Perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Henrik Pajunen ihmetteli mielipidekirjoituksessaan (19.5.), miksi vasemmistolainen kansanedustaja on tehnyt lakialoitteen saatavuusharkinnan poistamisesta. Hänen mielestään se johtaisi ”suomalaisten duunarien palkkojen laskuun”. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan menettelyä, jossa niin kutsutun kolmannen maan kansalainen voi saada työluvan vain, mikäli tekijää ei löydy EU/ETA-alueelta. Saatavuusharkinnan sisältäviä lupia myönnetään meillä joitakin tuhansia vuosittain, noin puolet näistä henkilöille, jotka jo…

Yleisen oikeustajun on toteuduttava tuomioistuimissa

Tilaajille

Tuomioistuinten tekemät ratkaisut poikkeavat valitettavan usein kansalaisten oikeustajusta. Suomalaisia ja erityisesti pirkanmaalaisia on kuohuttanut tapaus, jossa 10-vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies tuomittiin törkeän raiskauksen sijaan ainoastaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pirkanmaan käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden hämmästyttävien ja arkijärjelle täysin vieraiden perusteluiden mukaan uhrin ei voitu todistaa vastustaneen yhdyntää eikä olleen pelko- tai muussa avuttomassa…

Taulukko ei riitä perusteluksi koulun hyvinvoinnille

Tilaajille

Sivistysjohtaja Matti Hursti arvioi viime viikolla taulukon avulla, että Ylöjärvi panostaa naapureita reilummin perusopetukseen. Samalla Ylen kouluvertailukone sai tukkapöllyä. Ylen koneesta selvisi, että Ylöjärvellä oppimateriaaliin käytettiin vain 140 euroa per oppilas ja A2-kielen opetusryhmän perustaminen vaatii kuusi kielen oppimisesta innostunutta kolmasluokkalaista. Lähes kaikissa muissa kunnissa luvut ovat yli 200 euroa per oppilas ja kielten opiskelua…

Leijapuisto on säilytettävä

Tilaajille

Kuunnellaanko ylöjärveläisessä kaavoituspolitiikassa enemmän rakennusfirmoja, asuntovälittäjiä ja bisnesmiehiä kuin tavallista asukasta? Tämä jää nähtäväksi kun parhaillaan nähtävillä oleva Kirkonseudun osayleiskaava tulee päätettäväksi valtuustossa. Kannatan Ylöjärven Kirkonseudun rakentamisen tiivistämistä. Se ei kuitenkaan saa tapahtua uhraamalla Leija-puisto asuntorakentamiselle. Meidän tulee nähdä pitkälle tulevaisuuteen. Olen vakuuttunut, että tulevat sukupolvet arvostavat tämän päivän päättäjiä, jotka jättivät Leijapuiston puistoksi. Monessa…

Toimivampi malli Pirkanmaan reuna-alueiden ensihoidon ratkaisemiseksi

Tilaajille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenenä äänestin valtuuston toukokuisessa kokouksessa kehitteillä olevan hybridiyksikön suunnittelutyön puolesta. Uuden ensihoidon hybridimallin tarkoitus on turvata tulevaisuudessa ensihoito ja palopelastustoimi Pirkanmaan reuna-alueilla 24 tuntia vuorokaudessa. Vaihtoehtona olisi ollut äänestää koko Pirkanmaan ensihoitoa vuodelle 2019 koskevan sopimuksen purkamisen ja uuden kilpailutuksen järjestämisen puolesta, jolloin uuden yhteistoimintamallin kehitystyö olisi jäänyt kilpailutuksen jalkoihin. PSHP:n valtuuston…