Mielipiteet

Näkötorni käyntikohteeksi Seitsemisharjulle

Tilaajille

Vihreä Sydän matkailyhdistys ry otti vuosikokouksessaan kantaa Seitsemisharjulle kaavaillun teräksisen näkötornin puolesta. Ajatus näkötornista on kannatettava ja yhdistys toivoo, että taloudelliset mahdollisuudet ja käytännön toimet järjestyvät Metsähallituksen johdolla. Ehdotettu sijainti on oivallinen. Näköalapaikka Isosalon korkealla paikalla. Sen lähellä on ennestään pysäköintialue. Maisema mahdolliselta tornitasanteelta aukeaa muun muassa Seitsemisjärvelle. Ylöjärven ja koko seudun matkailulle on tarpeen…

Missä järkiperustelut raitiovaunulinjalle

Tilaajille

Olen seurannut Ylöjärvellä kuumana käytävää raitiovaunukeskustelua ja samalla yrittänyt hakea realistisia perusteita puutarhakaupunkiimme kaavaillulle raitiovaunulinjalle. Vielä en ole niitä huomannut esitettävän. Lähinnä on tullut mieleen, että osa haluaa raitonvaunulinjan, ”kun naapurissakin on”. Näistä ratikan vaatijoista taitaa vain pieni murto-osa, jos kukaan, olla sellaisia, jotka ovat käyttäneet elämänsä aikana kyseistä kulkuneuvoa vakituiseen liikkumiseen. Kuitenkin on pakko…

Ympäristönsuojelua vahvistettava

Tilaajille

On todella suurta huolimattomuutta, että Ylöjärven kaupunki on raivannut “vahingossa” kymmenien hehtaarien virkistysalueen talousmetsäksi Haavistossa. Ympäristörikos on tapahtunut kaupungin omistamalla maalla, joka on todettu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi. Haaviston hakkuut osoittavat, että viranomaiset voivat tehdä törkeitä laiminlyöntejä luonnon kustannuksella. Tässä kaupungin viranomaisten luonnonsuojelun suunnittelu, toimeenpano ja valvonta ovat valitettavasti pettäneet täysin. Samaan aikaan, kun…

Maakunta- ja soteuudistuksen riskejä

Tilaajille

Esitämme huolemme maakunta- ja soteuudistusmallista, joka esitetyn lailla toteutuessaan vaarantaa Pirkanmaan elinvoimaisen ja dynaamisen kehittymisen. Pirkanmaa on toiminut edelläkävijänä maakunta- ja soteuudistusvalmistelussa, josta voimme olla erityisen ylpeitä. Tästä huolimatta esitykseen uudistuksesta sisältyy monia epäkohtia. Maakuntien kohdalla on liian monta seikkaa, jotka ovat selkeä huononnus asioiden nykytilaan. Esimerkiksi kaavoituksen laillisuusvalvonta on vaarassa jäädä uudistuksen jalkoihin. Laillisuusvalvonnan…

Ikäihmiset tarvitsevat oman puolestapuhujan

Tilaajille

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja ihmisten eliniän ennuste on yhä korkeampi. Ikäihmiset ovat entistä toimintakykyisempiä pidempään, mutta toisaalta muistisairaiden vanhusten määrä vastaavasti kasvaa. Tulevaisuudessa on suuri haaste löytää tasapaino pienenevän syntyvyyden ja kasvavan ikääntyvän väestön kesken. Entistä pienempi joukko työssäkäyviä veronmaksajia kustantaa yhä useamman eläkeikäisen palvelut. Tämän epätasapainoisen huoltosuhteen aikaansaamat säästöpaineet heikentävät entisestään ikäihmisten…

Mikä houkuttelee tulevaisuudessa mukaan kuntapäättäjien joukkoon?

Tilaajille

Perinteisesti kuntapäätökset valmistellaan lautakunnissa, selkeissä osastosiiloissa viranhaltijavalmistelun kautta. Lautakunnissa tapahtuva päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden tuomaan yhteen päätösvaihtoehtoon, josta ei juurikaan käydä vaalien kautta valittujen luottamushenkilöiden tai lautakunnan jäsenten kanssa ennakoivaa keskustelua. Valmistelun suuntaan, päätösvaihtoehtojen tarkasteluun tai päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin on vaikea vaikuttaa ennen kuin viranhaltijoiden tiivistämä esitys on kirjattu paperille. Esityksen musteen kuivuttua on muutosten perusteleminen…

Ratikalle on perusteet

Tilaajille

Kaupunginvaltuutettu Henrik Pajunen (ps.) pelotteli mielipidekirjoituksessaan 25. huhtikuuta 2018 ratikalla ja sen kustannuksilla varsin perusteetta. Joukkoliikenne kasvattaa suosiotaan koko ajan. Myös Ylöjärvellä sen suosio on kasvanut viime vuosina huimasti. Kun kaupunki tulevaisuudessa kasvattaa kokoaan Teivon ja keskusta-alueen välillä, tarvitaan myös tuhansien ihmisten tarpeisiin soveltuvat liikenneratkaisut. Tämän saman alueen läpi kulkee jo nyt valtaosa meidän liikennetarpeesta….

Seurakunta tukee vapaaehtoisten toimintaa

Tilaajille

Niin seurakunnan kirkkoherrana kuin kirkkoneuvostonkin puolesta haluamme päätöksillämme edelleen mahdollistaa lähetyskahvilan toiminnan. Kahvila on yksi merkityksellinen osa seurakunnan laajassa vapaaehtoistyön kentässä. Kirkkoherra ja koko kirkkoneuvosto on ollut asiassa aktiivinen Unelmatuvan palosta lähtien koko talven ajan. Kokouksessaan 25. huhtikuuta se on perustanut työryhmän kuullakseen eri toimijoita jo selvitettyihin ratkaisuvaihtoehtoihin liittyen. Edellisessä lehdessä allekirjoittaneelle kohdistettiin hämmentävä avoin…

Haaviston kalliometsä menetetty vuosikymmeniksi

Tilaajille

Vuosi sitten Haaviston alueella turmeltiin asemakaavan vastaisesti liito-orava-aluetta ja ajettiin nurin uuden asuntoalueen vierestä virkistysalueen komea kuusikko. Silloin kaupungilta vakuutettiin, että tämä ei tule toistumaan. Kuitenkin vuotta myöhemmin Haaviston kallion luonnonsuojelullisesti arvokas virkistysmetsä turmeltiin 10 hehtaarin hakkuilla talousmetsäasentoon. Kallioalue on kaupunginvaltuuston vuonna 2013 vahvistamassa yleiskaavassa varattu lähivirkistysalueeksi merkinnällä VL ja LUO-4 -osa-aluemerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta…

Ratikka uhkaa raunioittaa Ylöjärven talouden

Tilaajille

Ratikkakiima on alkanut nostaa päätään Ylöjärvellä. Siltä ei ole voinut välttyä kun lukee eri tahojen kommentteja paikallislehden sivuilta. Viime valtuustokaudella perussuomalaiset tekivät vastaesitykset kaupungin ratikkamyönteisiin ennakkolinjauksiin, mutta esityksemme valitettavasti kaatuivat äänestyksissä kokoomuksen ja demareiden vastustukseen. Tampereella tämä suuruudenhullu hanke saatiin runnottua kokoomuksen ja vihervasemmiston toimesta läpi. Nyt sama hulluus on leviämässä Ylöjärvelle. Perussuomalaiset eivät tätä…