Mielipiteet

Jumalan ”valittu kansa”?

Taika Vuoren kertomus (YU 28.11.) ajasta ihmisoikeustarkkailijana Hebronissa oli hyvä. Hänen kokemuksensa tilanteesta Palestiinassa antaa hyvän kuvan kolikon toisesta puolesta, siitä josta meille valitettavan vähän kerrotaan. Suurin osa alueelta uutisoitavista tapahtumista kertoo palestiinalaisten tekemistä puukkohyökkäyksistä ja Hamasin tai Hizbollahin iskuista israelilaisia vastaan. Taika Vuoren kokemuksista voi jokainen ajatteleva ihminen nähdä konfliktin syy ja seuraussuhteen. Se,…

Itsenäisyys

Mitä itsenäisyys minulle merkitsee? Kotia, uskontoa ja Isänmaata. Vapautta ja Vastuuta. Ylipäällikkö Mannerheim lopetti ensimmäisen päiväkäskynsä 1. joulukuuta 1939 sanoihin ”Me taistelemme kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta”. Nämä olivat niitä arvoja, joita nykyiset veteraanimme puolustivat talvi- ja jatkosodassa. Nämä ovat niitä arvoja, jotka ovat arvokkaita edelleen. Koti ja perhe ovat asioita, jonka puolesta taistelemme yhä…

Pakollinen ruotsin opiskelu pois kouluista

Tilaajille

Onko oikein, että ruotsin kieli on pakollinen kouluissa? Miksi suomalaisten on pakko opetella ruotsia? Miksi se ei ole valinnainen aine, jota voi halutessaan alkaa opiskelemaan koulussa? Miksei kouluissa opeteta ruotsin kielen tilalta enemmän englannin kieltä? Useiden mielestä ruotsin kieli on vaikeaa tai turhaa. Minä en ainakaan usko, että tulisin käyttämään sitä koskaan, joten miksi sitä…

Teimmekö riittävästi?

Tilaajille

Jokaisella meistä on varmasti lähipiirissään ainakin yksi nuori, surullisimmissa tapauksissa vielä lapsi – josta on syytä olla aidosti huolissaan. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä lähes 66 000 15–29-vuotiasta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella syrjäytynyttä nuorta. Heitä on jopa yhden ikäluokan verran, vaikka suurimman osan kohdalla ongelmat olisi voitu tunnistaa jo peruskoulussa. Kysymys kuuluukin, miksi emme…

Alueellisesta jätehuollosta kuntien liiketoimintaa

Tilaajille

Kuntien palvelut ovat muuttumassa liiketoiminnaksi, joka vääristää kuntalain 1§:ssä säädettyä kunnan tehtävää ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa”. Näin on käymässä Pirkanmaalla. Asumme Hämeenkyrön haja-asutusalueella ja kiinteistöömme kuuluu kolme vuosittain tyhjennettävää sakokaivoa. Tyhjennyksen on suorittanut paikallinen pienyrittäjä, joka on hoitanut asian lainmukaisesti. Saimme alueelliselta jätehuoltolautakunnalta tiedotteen (13.11.2018) sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitteesta, jossa vaaditaan käyttämään jätevesilietteiden…

Vihreä kaista länteen

Tilaajille

Vaikka edes tilapäinen vihreä kaista Tampereelta länteen tuntuu periaatteessa lähes mahdottomalta ajatukselta, on se käytännössä mahdollinen, eikä vaadi miljoonakustannuksia. Kun koko Tampereen keskusta-alue on rakennustyömaa ja autoilijat ovat tottuneet päivittäisiin tilapäisjärjestelyihin muun muassa kavennettuine kaistoineen, niin miksi tuota käytäntöä ei voi kokeilla vähän kauempanakin. Esimerkiksi Vaitinaron risteyksessä ja siitä Vaasantien yli menevälle alikulkusillalle, josta suuri…

Mistä apua, mihin luottaa?

Tilaajille

Mielen hämmennys, etenkin nuorilla on yleistä. Sote-asia on yksi sellainen. Toki kiitos tulee antaa useimmille uutta terveydenhoitolakia valmisteleville. Heillä on ollut yritystä parantaa nykytilaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sen laatua. Mielikuva siitä, että lähivuosina apua saa jonottamatta ja pienillä maksuilla, on yleinen. Ei tule unohtaa, että ikääntyneiden kasvava joukko, lisääntyvien vaivojen kanssa, saattaa murskata padon,…

Kuntalaisten aktiivisuus voi vaikuttaa päätöksiin

Tilaajille

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päivitti kokouksessaan 5. marraskuuta kaupungin maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmaa. Keskustelua herätti erityisesti Kuruntien länsipuolen ja Aronrannan yhdyskuntarakenteen suunniteltu tiivistäminen. Ennen kokousta valtuustolle luovutettiin kuntalaisaloite, jossa vaadittiin Ylöjärven keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Aron rannan säilyttämistä virkistys- ja puistoalueena tiiviin kerrostalorakentamisen sijaan. Kuntalaisaloitteella oli lähes 2 300 allekirjoittajaa. Perussuomalaiset ovat puolustaneet Aronrannan virkistyskäyttöä…

Palkat nousevat, muuten on vaisua

Tilaajille

Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen kirjoitti viime viikon talousarviokokouksesta: ”Vihreiden valtuutettu Jussi Kytömäki esitti melko isoja muutoksia talousarvioesitykseen.” Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelu lähti liikkeelle sivistysjohtaja Matti Hurstin ohjeen mukaisesti: ”TA-esitykset pohjautuvat aina kentän tarpeisiin.” Kenttää kuultiin lukuisissa kokoontumisissa. Lautakunnan jäsen Juha Kanto esitti viisaasti, että viranhaltijat kokoaisivat kerätystä tietomassasta pohjaesityksen, jota lautakunta voisi sitten arvioida. Näin saatiin…