Eduskuntavaalien mielipiteet

Vastine: Suomi tarvitsee sekä betonia että puuta

Kansanedustajaehdokas Riitta Kuismanen kirjoitti (shl.fi 3.4.2019) puurakentamisen puolesta. Kirjoituksesta sai sen käsityksen, että Suomessa ei rakennettaisi puusta. Kaikesta Suomessa 2000-luvulla toteutetusta talonrakentamisesta yli kolmannes on tehty puusta (rakennuskuutioilla mitattuna). Suomessa käytetään puuta rakentamisessa eurooppalaisittain tarkasteltuna todella runsaasti. Voi sanoa, että olemme ainakin määrällisesti puurakentamisen mallimaa. Rakentaminen on tietyllä tavalla vaarallinen materiaalipolitiikan tekemisen kenttä, sillä rakentamisen…

Harri Aalto: Suuret kaupungit sote-haaskalla

Ei ehtinyt sote-uudistushaaska vielä kokonaan kylmetä, kun jo sakaaliporukka eli suurten kaupunkien johtajat kokoontuivat haaskan ääreen jakamaan Suomea itselleen sopiviin sote-alueisiin. Omien kaupunkiensa ja oman valtansa kasvattaminen olisi tässä uudessa sote-ideassa se paljon puhuttu ”punainen lanka”, ydinajatus, joka pitäisi suurten kaupunkien lähellä olevien pienten kuntien iloisin ilmein ja hurraa huutoja huudellen nurkumatta niellä. Sote-uudistuksen nykytilannetta…

Seppo Sergei Kapanen: Hallittu maahanmuutto mutta ei rasismia

Henkilökohtaisen kokemukseni perustella tiedän, mitä on maahanmuutto. Olin itse 12-vuotias, kun muutimme Suomeen perheeni kanssa Itä-Karjalasta. Kasvoin tavallisessa perheessä, jossa lääkäri-äiti ja lehtitoimittaja-isä. Elettiin historiallisia hetkiä vuonna 1990, jolloin presidentti Mauno Koivisto linjasi, että inkerinsuomalaisia kohdellaan meillä paluumuuttajina. Käynnistyi muuttoliike, jonka myötä Suomeen tuli melkein 35 000 ihmistä. Äitini juuret ovat Suomesta ja hänen kotikieli…

Riitta Kuismanen: Puurakentaminen on kestävää kehitystä

Suomen kaltaiselle maalle ainoa tapa nostaa kansantaloutta on viennin lisääminen – tai sen jalostusarvon nostaminen. Teknologian kehittämiseen on käytetty 40 miljardia viimeisen 25 vuoden aikana, eikä kuitenkaan ole syntynyt merkittävää uutta vientituotetta Suomeen Nokian jälkeen. On luotava idea, jolla on jo valmiiksi markkinat ja kysyntää maailmalla. Suomeen pitää saada investointia, joka myös pysyy täällä. Eli…

Kirsi-Maarit Asplund: Kunnioitetaanko yhteiskunnassamme enää lainkaan iäkkäämpiä henkilöitä?

Useampi iäkäs henkilö on ottanut minuun yhteyttä vaalikampanjan aikana ja kertonut kuinka yrittää selvitä arjessa. Ongelmia aiheuttaa pienet tulot ja kotona pärjääminen. Pieni eläke on usein alle 1000 euroa kuukaudessa ja siitäkin vähennetään verot. Nettoeläke ei riitä lääkkeisiin, ruokaan, asumiseen jne. Lääkkeiden omavastuuosuus nousee vuosi vuodelta. Kelakorvaus lääkkeistä pienenee vuosi vuodelta. Usein iän lisääntyessä alkaa…

Tuomo Isokangas: Kuullaanko hyviä ajatuksia?

Suomalaisilla on hyviä ajatuksia, mutta liian vähän tilaisuuksia kertoa niistä päättäjille. Yhteiskunnassamme on sellaista koulutusta, elämänkokemuksia ja energiaa, jota emme ole riittävästi pystyneet käyttämään.  Tästä olen tullut vakuuttuneeksi kiertäessäni vaaliasialla täällä Pirkanmaalla. Toivoni on niissä ihmisissä, jotka jaksavat pysyä uskollisina oikeiksi tuntemilleen asioille ja periaatteille, jotka eivät pelkää silloinkaan, kun joutuvat jäämään yksin, jotka leimataan…

Aarne Raevaara: Lietemonopoli vähentää alueiden elinvoimaa

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti, että sako- ja lietekuljetus siirtyy kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoliksi. Käytännössä kaikki kunnat olisivat halunneet vanhan yrittäjävetoisen, kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen lietteen kuljetusjärjestelmän säilyttämistä. Myös asiakkaat sekä alalla vuosikymmeniä toimineet yrittäjät olivat samaa mieltä. Esitin jätehuoltojaostossa kuntien hakemuksien suoran hylkäämisen sijaan niiden palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Mielestäni olisi pitänyt arvioida täyttääkö uusi…

Kai Muukkonen: Seuraavan hallituksen tulee asettaa eläkekatto

Jokaisen työssäkäyvän ansiotulot tulevat työn vaativuuden, vastuun ynnä muun sellaisen mukaan. Jotkut voivat tietysti olla perustellustikin sitä mieltä, että heidän palkkansa ei ole työn vaativuuden mukainen. Kun työt on tehty, siirrytään eläkkeelle. Eläkepalkkaa saadaan sitten työansioiden mukaan. Toiset saavat eläkettä esimerkiksi 1800 euro kuukaudessa ja toiset 3000 euroa kuukaudessa eli hyvätuloisten eläkeaika on huomattavasti arvokkaampaa…

Jouni Ovaska: Perintövero on lakkautettava

Työn tekeminen kuluttaa energiaa – yleensä palkkaa maksetaan juurikin vaivannäöstä. Vaivan näkeminen on kuitenkin välttämätöntä mahdollistaakseen itsensä elättämisen. Eikä pelkästään itsensä, sillä useimpien mielestä tärkeimpiä motiiveja työnteolle on se, että pystyy elättämään omaa perhettään ja luomaan heille hyvät edellytykset elämään. Vanhemmat ajattelevat lastensa parasta ja haluavat varmistaa, että näillä olisi parempi tulevaisuus kuin itsellä aikoinaan….

Pertti Hakanen: Maahanmuutto ja maassa oleskelu

Maahanmuutto ja maassa oleskelu, nämä ovat kaksi termiä, joilla on todella erilainen merkitys. Muutamia vuosia sitten Suomi ja koko Eurooppa kohtasivat valtavan pakolaisaallon ihmisiltä, jotka pakenivat maidensa sota- tai muita kriisiongelmia. Olimme Suomessakin ennennäkemättömän asian edessä. Väliaikaisia maahanmuuttajien sijoituspaikkoja luotiin todella vauhdilla niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin ja tästä suoriuduttiinkin kohtuullisen hyvin. Mutta sitten alkoivat…