Kaupunginhallituksen tietojen vuotajaa etsitään puhelutietojen avulla – hallinto-oikeuden professori neuvoo pidättäytymään teletietoihin kajoamisesta

Ylöjärven kaupunginhallitus käsitteli viime vuoden loppupuolella salaisina pykälinä muun muassa selvitystä poliisille tutkintapyynnöstä, joka koskee taannoista johtamisselvitystä. Nykyisen kaupunginhallituksen jotkin jäsenet tahtovat ottaa selville kuka tai ketkä ovat paljastaneet tietoja paikallislehdelle. Omatoimisessa tietolähteen selvittämisessä on aktiivisesti puuhattu vapaaehtoista menettelyä, jossa jokainen kaupunginhallituksen jäsen toisi tele- ja puhelutietonsa nähtäviksi. Huomionarvoista on, ettei yhdelläkään hallituksen jäsenellä ole Ylöjärven kaupungin puhelinta tai liittymää. Valtakunnan hallinto- ja rikosoikeuden professorit pitävät jo ajatusta mahdottomana.

Ylöjärven kaupunginhallitus käsitteli viime vuoden loppupuolella salaisena pykälänä muun muassa selvitystä poliisille tutkintapyynnöstä, joka koskee taannoista johtamisselvitystä. Nykyisen kaupunginhallituksen jotkin jäsenet tahtovat ottaa kuumeisesti selville, kuka tai ketkä ovat paljastaneet tietoja paikallislehdelle. Omatoimisessa tietolähteen selvittämisessä on aktiivisesti puuhattu vapaaehtoista menettelyä, jossa jokainen kaupunginhallituksen jäsen toisi tele- ja puhelutietonsa nähtäville. Huomionarvoista on, ettei yhdelläkään hallituksen jäsenellä ole Ylöjärven kaupungin puhelinta tai liittymää. Valtakunnan hallinto- ja rikosoikeuden professorit pitävät jo ajatusta tele- ja puhelintietojen hankinnasta mahdottomana.

Jotkin Ylöjärven kaupunginhallituksen jäsenet haluavat löytää mahdollisen tietovuotajan pyytämällä vapaaehtoisesti jokaiselta kaupunginhallituksen jäseneltä tämän tele- eli puhelutietoja. Hallinto- ja rikousoikeuden professorit tyrmäävät menettelyn. Tele- ja puhelutietojen hankintaa ja tietovuotoa on käsitelty viimeksi eilen keskiviikkona kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Mika Kotirannan (kok.) koolle kutsumassa tilaisuudessa. Nyt muutamat kaupunginhallituksen jäsenet kuvailevatkin vallitsevaa tilannetta ahdistavaksi, hallitsemattomaksi, kuvottavaksi ja pelottavaksi.

Ylöjärven kaupunginhallitus antoi 28. marraskuuta pitämässään kokouksessa selvityksensä Sisä-Suomen poliisille, joka halusi lausuntoa ja selvitystä liittyen tutkintapyyntöön. Sen tekijä on pyytänyt poliisia arvioimaan, onko syytä epäillä rikosta vuosina 2020 ja 2021 silloisen kaupunginhallituksen toimissa niin sanotussa johtamisselvitysasiassa.

Kaupunginhallitus käsitteli selvityspykälän salaisena viime vuoden marraskuun lopun kokouksessaan. Ylöjärven Uutiset kertoi asian käsittelystä verkkosivuillaan ja paperilehdessään.

Kaupunginhallitus tarttui tietovuotoon ja pui sitä. Myös tämän keskustelun kärjet tulivat julkisuuteen. Kaupunginhallituksen sisällä viritettiin keskustelu, jossa paikallislehden tietolähde haluttiin selvittää pyytämällä kaikilta kaupunginhallituksen jäseniltä vapaaehtoisesti heidän tele- ja puhelutiedot, joista kävisi ilmi, kuka mahdollisesti on ollut puhelimitse yhteydessä uutiset kirjoittaneeseen toimittajaan.

Kaupunginhallituksen jäsenten tele- ja puhelutietojen käsittely on ollut esillä jo viikkojen ajan. Viimeksi aihetta on käsitelty eilen keskiviikkona Mika Kotirannan koolle kutsumassa porukassa.

– Näihin kysymyksiisi minulla ei ole mitään vastauksia, ja osaa en edes ymmärtänyt, Mika Kotiranta vastasi sähköpostitse, kun Ylöjärven Uutiset kysyi häneltä tänään torstaina kaupunginhallituksen jäsenten mahdollista tele- ja puhelutietojen kysymistä ja samaisten kaupunginhallituksen jäsenten reaktioita.

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ja hallintopäällikkö Antti Pieviläinen eivät vastanneet tänään torstaina sähköpostikyselyyn, jossa heiltä tiedusteltiin mahdollisia tapahtumia liittyen kaupunginhallituksen jäsenten tele- ja puhelutietojen hankintaan ja käyttämiseen.

- Neuvoisin Ylöjärven kaupunginhallituksen jäseniä pidättäytymään menettelystä oman mahdollisen rikosvastuunsa välttämiseksi, hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo. (Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen)

– Neuvoisin Ylöjärven kaupunginhallituksen jäseniä pidättäytymään menettelystä oman mahdollisen rikosvastuunsa välttämiseksi, hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo. (Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen)

”Heikoilla jäillä liikutaan”

Ylöjärven Uutiset lähetti tapahtumaketjuun liittyvät jutut muutamille hallinto-oikeuden ja rikosoikeuden asiantuntijoille sekä juristeille luettaviksi. Samalla kysyttiin ennen joulua alkaneesta kaupunginhallituksen jäsenten keskustelusta koskien heidän tele- ja puhelutietojen hankkimista mahdollisen tietolähteen omatoimiseksi selvittämiseksi.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo, että Ylöjärvellä harjoitettu toiminta voi kaikki seikat huomioon ottaen tulla rikosoikeudellisesti arvioitavaksi viestintäsalaisuuden rikkomisena tai tietosuojarikoksena.

– Vapaaehtoisuus vaikuttaa melko näennäiseltä, joten heikoilla jäillä liikutaan, Mäenpää lisää.

– Neuvoisin siksi kaupunginhallituksen jäseniä pidättäytymään menettelystä oman mahdollisen rikosvastuunsa välttämiseksi, Mäenpää kehottaa.

- Yksittäisillä hallituksen jäsenillä on siis täysi oikeus ja perusteet kieltäytyä viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamisesta, rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki teroittaa. (Kuva: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa)

– Yksittäisillä hallituksen jäsenillä on siis täysi oikeus ja perusteet kieltäytyä viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamisesta, rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki teroittaa. (Kuva: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa)

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki korostaa, että yksittäisillä kaupunginhallituksen jäsenillä on täysi oikeus ja perusteet kieltäytyä viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamisesta.

– Se, että joku vapaaehtoisesti antaa toiselle tietoa viestiliikenteestään, ei nähdäkseni ole mikään rikos, eikä sekään, että joku tällaista tietoa toiselta kysyy. Tietojen antamisen tulee kuitenkin olla vapaaehtoista, Kimpimäki muistuttaa.

– Henkilöllä ei ole oikeutta vaatia toiselta tällaisia viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, ellei kyse ole viranomaisen pakkokeinoista tai työnantajan rajatusta oikeudesta seurata työntekijänsä sähköpostiliikennettä, Kimpimäki teroittaa.

Kimpimäki painottaa, että näiden toimivaltuuksien käyttö on tarkasti säännelty ja rajattu lainsäädännössä. Yksittäisillä hallituksen jäsenillä on siis täysi oikeus ja perusteet kieltäytyä viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamisesta.

– Jos kyse on rikosepäilystä, asia olisi perusteltua saattaa viranomaisten tutkittavaksi, Kimpimäki neuvoo.

Oikeustieteen kandidaatti, pitkäaikainen lainsäätäjä ja monipuolinen poliitikko Kimmo Sasi sanoo, Ylöjärven tapauksessa kaupunginhallituksen jäsenet tai osa heistä voi ilmoittaa, että he eivät suostu ehdotukseen luovuttaa tele- ja puhelutietoja. Perusteluksi riittää, että katsoo, että ehdotus on perusteeton ja epäasianmukainen.

Oikeustieteen kandidaatti, pitkäaikainen lainsäätäjä ja monipuolinen poliitikko Kimmo Sasi sanoo, Ylöjärven tapauksessa kaupunginhallituksen jäsenet tai osa heistä voi ilmoittaa, että he eivät suostu ehdotukseen luovuttaa tele- ja puhelutietoja. Perusteluksi riittää, että katsoo, että ehdotus on perusteeton ja epäasianmukainen.

”Ehdotus on perusteeton ja epäasianmukainen”

Kimmo Sasi (kok.) on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja diplomiekonomi. Hän toimi 32 vuotta kansanedustajana eli lainsäätäjänä eduskunnassa. Mies on lisäksi konkarikunnallispäättäjä.

– Suomessa on viestintäsalaisuus. Kenelläkään ei ole oikeutta avata toisen suljettua viestiä. (Poliisilla on rikostutkinnassa mahdollisuus tutkia puhelinviestejä.) Mutta toki aina voi ehdottaa, että joku luovuttaa puhelutietojaan, mutta siihen ei voi ketään pakottaa, Sasi sanoo.

Sasin mukaan Ylöjärven tapauksessa kaupunginhallituksen jäsenet tai osa heistä voi ilmoittaa, että he eivät suostu ehdotukseen luovuttaa tele- ja puhelutietoja.

– Perusteluksi riittää, että katsoo, että ehdotus on perusteeton ja epäasianmukainen, Sasi kertoo.

Sasi muistuttaa, ettei kukaan ei voi laillisesti edellyttää, että puhelintietoja annetaan katseltaviksi.

– Nyt Ylöjärvellä ehdotettu menettelytapa on poikkeuksellinen ja epäasianmukainen, Sasi kuvailee.

– Jos katsotaan, että asiassa on tapahtunut rikos, asia on annettava poliisin tutkittavaksi. Uhkaaminen on epäasiallista. Avoimuus päätöksenteossa on paras keino saavuttaa luottamus. Silloin myös vastuu kunkin toimista toteutuu parhaiten, Sasi toteaa.

Sasin mukaan paikallislehden tehtävä on kertoa mahdollisimman kattavasti kaikista tärkeistä asioista.

– Demokratian kulmakivi on riippumaton ja itsenäinen lehdistö, Sasi muistuttaa.

Lakimies Kai Ketelimäki Suomen Kuntaliitto ry:n lakiyksiköstä sanoo, että kaupunginhallituksen jäsenillä ei ole velvollisuutta puhelintietojensa luovuttamiseen eikä yksittäisillä hallituksen jäsenillä ole oikeutta sellaista vaatia. Päätöksenteko kunnassa perustuu pääsääntöisesti kuntalakiin ja hallintosäännön muutoksiin.

Puhelun salaisuus on loukkaamaton

Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja, OTK Petri Savolainen kuvailee Ylöjärven tapausta rajuksi ja hyvin poikkeukselliseksi.

Savolainen korostaa, että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain 10 pykälän 2 momentin mukaan loukkaamaton. Lailla voidaan saman pykälän 3 momentin mukaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

– Eli vain hyvin rajatusti, lakiin perustuen salaisuutta voidaan rajoittaa, Savolainen korostaa.

– Jos joku yksittäinen henkilö haluaa julkistaa puhelutietonsa (tai vaikka näyttää saamansa kirjeen kolmannelle) on se mahdollista ja luvallista. Sellaiseen ei kuitenkaan saa pakottaa eikä sellaiseen tarvitse missään nimessä suostua, Savolainen teroittaa.

Savolaisella on terveiset Ylöjärvelle.

– Tilanteen korjaamiseksi suosittaisin kuntapäättäjille ”pelin puhaltamista poikki” ja avointa keskustelua, joka olisi viestittävissä median kautta kuntalaisille.

Toimitusten lähteet on suojattu lainsäädännöllä

Etenkin pienet paikallislehdet ovat alttiita ulkopuoliselle ohjailulle, kiristykselle sekä uhkailulle.

2020-luvulla paikallislehdistössä tiedetään, ettei Ylöjärven tämänkertainen tapaus ole normaali kunnan päättävien elinten toimintamalli Suomen kaltaisessa avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa.

Ylöjärvellä esiin tullut tapaus viittaa siihen, että kaupunginhallituksen joku tai jotkut jäsenet haluaisivat selvittää, kuka on toiminut toimituksen lähteenä asiassa.

Toimitusten lähteet ovat kuitenkin lainsäädännöllä turvattu. Lähdesuoja liittyy olennaisesti perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun sananvapauteen.

Sananvapaus merkitsee oikeutta ilmaista mielipiteitä ja oikeutta vastaanottaa sekä jakaa mielipiteitä ilman ennakkosensuuria.

Erityisesti yhteiskunnalliset asiat kuten vaikkapa kuntapolitiikka ovat sananvapauden ydinalueella. Lähdesuojasta säädetään niin sanotussa sananvapauslaissa ja oikeudenkäymiskaaressa. Lehtijutun tehnyt toimittaja ja julkaisija saavat kieltäytyä todistamasta siitä, kuka on antanut tiedot juttuun.

Ilman tehokasta lähdesuojaa avoin julkinen keskustelu ja päättäjien toiminnan valaisu vaarantuvat kunnissa ja muualla yhteiskunnassa.

Kommentit (5)

 1. mikakotiranta

  Nyt toimittaja on taas kehitellyt jotain salaliittoteorioitaan, on totta että keskustelin joidenkin hallituksen jäsenien kesken eilen, mutta en tiedä mistä olet saanut päähäsi, että siellä olisi puhuttu jotain jostain teletiedoista. Eikö toimittajienkin pitäisi pysyä totuudessa näissä kirjoituksissaan?

 2. Markku Uusitalo

  Ne, joilla on puhtaat jouhot suussa, voivat teletietonsa ilmoittaa….tiedonvuotajalla ei kantti taida riittää omien teletietojensa antamiseen. Vahvasti tuntuu siltä, että osalla kaupunginhallituksen jäsenistä taitaa selkäranka olla kettingistä.

  • kyostikautto

   Viime aikoina kaupungin kanssa asioidessa on tullut näkemystä kuntalaisen näkökulmastakin organisaation toiminnan laadukkuuteen. Sille selitystä antaa kyllä tämä päättäjien toiminta ja painopisteet, jolla jäljellä oleviltakin osaavilta työntekijöiltä vietäneen motivaatio.
   Jos olisi mahdollista, niin paikallaa olisi ennenaikaiset vaalit ja me äänestäjät saataisiin ottaa kantaa
   ”selvityksiin”

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?