Kaupungilta siirtyy vuodenvaihteessa toimitiloja hyvinvointialueelle

Toimitiloista tehdään vuokrasopimus, joka on voimassa vähintään kolmen vuoden siirtymäajan. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella.

Ylöjärven terveyskeskuksen tilat vuokrataan vuoden 2023 alussa aloittavalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. (Kuva: Sanna Hillberg)

Tilapalvelupäällikkö Ulla Siukon mukaan Ylöjärven kaupungin omistuksessa olevat sote- ja pelastustoimentilat siirtyvät hyvinvointialueelle 3 + 1 vuoden sopimuksilla, jolloin sisäiset vuokrasopimukset muuttuvat ulkoisiksi vuokrasopimuksiksi.

Hän kertoo, että hyvinvointialueelta saatavat vuokratuotot kattavat kiinteistöille aiheutuvat kulut eli kaupungille ei koidu kuluja sen tilojen käytöstä.

– Vuokrat on laskettu vuokra-asetuksen mukaan, vuokra pitää sisällään pääoma- ja ylläpitovuokran.

Vuokra-asetus on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Kaupungilta hyvinvointialueelle

Ylöjärven keskustassa hyvinvointialueelle siirtyviä toimitiloista ovat muun muassa terveyskeskus, kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista tarjoava Nummikoti, ikäihmisten ryhmäkoti Pehtoori ja Tiuravuoren vanhainkoti/päiväkeskus.

Myös koulujen kohteet, joissa on kouluterveydenhuollon sekä suun- ja hampaiden hoidon tiloja siirtyvät hyvinvointialueelle.

Viljakkalassa kaupungilla ei ole omia sotetiloja, vaan terveyskeskuksen tilat ovat olleet kaupungilla vuokralla. Kurun terveyskeskus puolestaan siirtyy hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintaan liittyvä kaupungin omistama irtaimisto siirtyy myös hyvinvointialueelle.

Valtioneuvoston mukaan omaisuussiirroista ei makseta korvausta tai kompensaatiota kunnille eikä kuntayhtymille. Kuntayhtymäosuuksien ja irtaimiston poistuminen kunnan taseesta katetaan ilman tulosvaikutusta kirjanpidollisesti kunnan peruspääomaa alentamalla.

Jos kuntien omistamia toimitiloja jää kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen tarpeettomiksi, kunta on oikeutettu korvaukseen sellaisista omaisuusjärjestelyistä aiheutuvista välittömistä kustannuksista, joiden syntymiseen se ei ole voinut omilla toimillaan vaikuttaa.