Johtamisselvitys: Kaupunginhallitus käsitteli poliisin lausunto- ja selvityspyyntöä – Kolme jäsentä jätti eriävän mielipiteen

Kaupungintalon kaupunginhallituksen huoneessa käytiin värikästä keskustelua maanantaina 28. marraskuuta, kun nykyinen kaupunginhallitus pui jälleen kerran vuoden 2020 alkanutta johtamisselvityshässäkkää. Tällä kertaa kaupunginhallitus laati selvitystä Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Poliisilla on käsissään tutkintapyyntö, jossa pyydetään selvittämään vuoden 2020 ja 2021 tapahtumien oikeellisuutta johtamisselvityksen tiimoilta.

Kaupungintalon kaupunginhallituksen huoneessa käytiin värikästä keskustelua maanantaina 28. marraskuuta, kun nykyinen kaupunginhallitus pui jälleen kerran vuoden 2020 alkanutta johtamisselvityshässäkkää. Tällä kertaa kaupunginhallitus laati selvitystä Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Poliisilla on käsissään tutkintapyyntö, jossa pyydetään selvittämään vuoden 2020 ja 2021 tapahtumien oikeellisuutta johtamisselvityksen tiimoilta. (Ylöjärven Uutiset / Arkistokuva)

Ylöjärven kaupunginhallitus on antanut salaisesti toissa maanantaisessa kokouksessaan lausuntonsa ja selvityksensä poliisille asiassa, jonka juuret juontavat vuoden 2020 johtamisselvitykseen ja siihen kuuluviin silloisen kaupunginhallituksen tiettyihin toimiin. Poliisin lausunto- ja selvityspyyntö liittyvät ylöjärveläisen Pertti Erkkilän taannoin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tekemään valitukseen johtamisselvityshankkeesta löytämistään ongelmakohdista. Valitus menestyi hallinto-oikeudessa. Sen ratkaisujen jälkeen Erkkilä pyysi poliisia tutkimaan mahdollista rikosta tai mahdollisia rikoksia liittyen Ylöjärven kaupunginhallituksen toimintaan vuoden 2020 marraskuussa ja vuoden 2021 tammikuussa. Tutkintapyynnön tekijä toivoo selvyyttä kysymyksiin, kuka tai ketkä ovat mahdollisesti syyllistyneet rikokseen johtamisselvitykseen liittyvissä virheellisyyksissä.

Sisä-Suomen poliisilaitos on lähettänyt Ylöjärven kaupungille lausunto- ja selvityspyynnön. Poliisi on pyytänyt Ylöjärven kaupungin selvitystä sen arvioimiseksi, onko Pertti Erkkilän lokakuun alussa tekemässä tutkintapyynnössä esitetyissä asioissa syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko asiassa esitutkinta. Kyseessä on tapaus, jossa Erkkilä on pyytänyt poliisia tutkimaan, ovatko Ylöjärven kaupunginhallitus ja / tai viranhaltijat syyllistyneet rikoksiin niin kutsutussa johtamisselvityshankkeessa.

Tutkintapyyntö koskee Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksiä, jotka on tehty johtamisselvityksen tiimoilta 16. marraskuuta ja 30. marraskuuta pidetyissä kokouksissa vuonna 2020 sekä 7. tammikuuta vuonna 2021 olleessa kokouksessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut kyseisistä päätöksistä kaksi.

Tutkintapyynnön tekijä viittaa johtamisselvityksestä käytyihin sähköpostikeskusteluihin, joissa silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus kysyy hallintojohtaja Antti Pieviläiseltä johtamisselvitykseen liittyen niiden muotoseikkojen täyttymistä ja hallintosäännön toteutumista. Vastauksessaan hallintojohtaja kertoo, etteivät muotoseikat ja hallintosääntö toteudu. Tutkintapyynnön tehnyt Erkkilä katsoo, että näin ollen johtamisselvityksen tilaajilla on ollut tieto, etteivät asiat etene muotoseikkojen ja hallintosäännön mukaisesti.

– Kaupunginhallitus ei näyttäisi ottaneen huomioon viranhaltijan ohjeita asiassa, vaan hallitus teki myöhemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kumoamat päätökset ja hankinnan, joka ylitti kaupunginhallituksen toimivallan hallintosäännön vastaisesti. Hankinta on todettu virheelliseksi ja siitä aiheutuneet kulut tulisi korvata veronmaksajille, tutkintapyynnön laatinut Erkkilä evästää.

Kaupunginhallitus pui asiaa salaisesti

Ylöjärven kaupunginhallituksen maanantaina 28. marraskuuta pitämän kokouksen esityslistalta eikä pöytäkirjasta löydy tietoja ”Selvitys saapuneeseen lausunto- / selvityspyyntöön” -pykälään.

Kaupunginhallitus käsitteli asian salassa.

Nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska (ps.) ja kaupunginhallituksen jäsen Erja Pelkonen (ps.) ovat jäävänneet itsensä kyseisen pykälän käsittelyn ajaksi. Heiskan varajäsenenä paikalla on ollut Toni Kolehmainen (ps.) ja Pelkosen varajäsenenä Inga-Mari Lehti (ps.).

Poliisin pyytämän lausunto- ja selvityspyyntöpykälän ajan kaupunginhallituksessa johti puhetta varapuheenjohtaja Katja Luojus (kok.), joka on tällä hetkellä myös Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Luojus on ollut lisäksi 28.11.2022 pidetyn kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaja.

Katja Luojus oli kaupunginhallituksen puheenjohtajana, kun hänen aloitteestaan Ylöjärven kaupungissa käynnistettiin ja toteutettiin pari vuotta sitten varsin värikkääksi muodostunut johtamisselvityksen tekeminen. Johtamisselvitykseen liittyneet vaiheet synnyttivät silloin poliittisen myrskyn, jonka jälkilaineet loiskivat vieläkin. Johtamisselvityksen pyörteissä silloinen kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto jätti virkansa ja hallintojohtaja Antti Pieviläinen jäi virkavapaalle.

Poliisin pyytämä lausunto- ja selvityspyyntö on virittänyt kipakan keskustelun kaupunginhallituksessa. Ärhäkäksi äityneestä sanailusta kertoo se, että perussuomalaisten hallituksen jäsen Hannu Ruuska sekä varajäsenet Inga-Mari Lehti sekä Toni Kolehmainen jättivät pykälästä eriävät mielipiteensä.

Hallituksen keskustelussa puitiin esimerkiksi mahdollisia esteellisyyksiä ja jääviyksiä sekä moraalinäkökulmia, mikä on hyvää ja pahaa, oikein tai väärin.

Päätös syntyi äänestystuloksella 7 – 3 – 1

Ylöjärven kaupunginhallituksen selvitys lähti Sisä-Suomen poliisilaitokselle äänestyksen jälkeen.

Päätösehdotuksen puolesta äänestivät Katja Luojus, Seppo Peltola (sd.) (Jussi-Pekka Ahosen varajäsen), Peer Haataja (kok.), Jaana Heikkilä (sd.), Jenni Kiiskinen (vihr.), Mika Kotiranta (kok.), ja Päivi Stenman (sd.).

Päätösehdotusta vastaan äänestivät Hannu Ruuska (ps.), Toni Kolehmainen (ps.) (Mauri Heiskan varajäsen) sekä Inga-Mari Lehti (ps.) (Erja Pelkosen varajäsen).

Minna Sarvijärvi (kesk.) äänesti tyhjää.

Johtamisselvityksen aikaisessa kaupunginhallituksessa olivat jäseninä nyt äänestäneistä Minna Sarvijärvi (kesk.), Seppo Peltola (sd.) sekä Katja Luojus (kok.).

Selvitys kiistää syyllisyyden

Ylöjärven nykyinen kaupunginhallitus sanoo selvityksessään Sisä-Suomen poliisilaitokselle muun muassa, ettei Ylöjärven kaupunginhallitus ole asiassa päätöksillään ylittänyt toimivaltaansa tai muutoinkaan toiminut lainvastaisesti. Kaupunginhallitus kertoo, että Ylöjärvi on jättänyt hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, ja että asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken.

Selvityksessä todetaan:

Tilanne Ylöjärven kaupungin organisaatiossa syksyllä 2020 on ollut sellainen, että selvityksen toteuttaminen kaupungin johtamisesta on katsottu tarpeelliseksi (kaupunginhallitus 26.10.2020 § 285). Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.11.2020 § 317 päättänyt hankkia johtamisselvityksen Työterveyslaitokselta (hankinnan tarjouksen mukainen kokonaiskustannus 17 200 euroa (alv 0 %)).

Selvityksen toteuttaminen siihen liittyvät hankinnat mukaan lukien on katsottu Ylöjärven kaupunki Esityslista 1/2022 4 Kaupunginhallitus S 28.11.2022 tarpeelliseksi tehdä huomioiden kuntalain (410/2015) 39 §:ssä säädetyt kaupunginhallituksen tehtävät ja velvollisuudet. Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu muun ohella kaupungin työnantaja- ja kaupungin henkilöstöpolitiikasta vastaaminen. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että asian periaatteellisen merkittävyyden vuoksi asia nimenomaisesti mainitaan nykyisessä kuntalaissa. Henkilöstöpolitiikkaan kuuluu oikeuskirjallisuuden mukaan muun ohella työhyvinvointi ja sen seuranta, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työsuojelu ja työturvallisuus.

Kuten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 19.9.2022 ilmenee, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt asiassa sille kuuluvaa hankintatoimivallan euromääräistä rajaa, vaan alittanut sen. Asiassa on myös huomioitava, että kaupunginhallituksen päätös 16.11.2020 § 317 on täytäntöön pantu kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä 30.11.2020 § 320. Hallinto-oikeus ei ole antanut kaupungille asiassa hankintaa koskevien päätösten täytäntöönpanoa kieltävää päätöstä.

Syksyllä 2020 tehtyjen päätösten mukaisesti hankittu Työterveyslaitoksen tekemä johtamisselvitys siihen liittyvine kehittämistoimenpiteineen on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Selvitys on ollut tehtyjen päätösten ja hankinnan mukainen. Siitä ei ole, toisin kuin tutkintapyynnön jättäjä on katsonut, aiheutunut kaupungille 20 000 euron taloudellista menetystä tai muutakaan vahinkoa.

Kyseinen hankinta siihen liittyvine päätöksineen on tarkastettu osana vuosien 2020 ja 2021 kaupungin tilinpäätöksiä. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksissaan todennut, että kaupungin hallintoa on vuosina 2020 ja 2021 hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksissa ja tarkastuslautakunnan päätöksissä on esitetty tilinpäätösten hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikausilta 1.1.-31.12.2020 ja 1.1.-31.12.2021. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätökset ja myöntänyt vastuuvapaudet kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Hallintoprosessin osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 19.9.2022. Kaupunki on jättänyt hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, ja asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken. Valittajan muihin valitusperusteisiin kaupunki on antanut selvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa.

Kaiken kaikkiaan Ylöjärven kaupunki toteaa, kuten se on korkeimmalle hallinto-oikeudelle jättämässään valituslupahakemuksessa todennut, ettei Ylöjärven kaupunginhallitus ole asiassa päätöksillään ylittänyt toimivaltaansa tai muutoinkaan toiminut lainvastaisesti. Edellä todettu huomioiden katsotaan myös, ettei asiassa ole tapahtunut rikosta.”

Toimittajan kommentti: Oikeudellisesti kiintoisa tilanne

Poliisille annettavan lausunnon käsittelyä koskevassa kaupunginhallituksen kokouksessa aiemmin prosessissa mukana olleista siis vain Heiska jääväsi itsensä Sarvijärven äänestäessä tyhjää. Sen sijaan johtamisselvityshankkeen primus motor Katja Luojus asettui muitta mutkitta varahenkilönä puheenjohtajan pallille.

Hallintolain mukaan esteellisyydestä on kysymys muun muassa silloin, kun ratkaisusta on odotettavissa asianosaiselle hyötyä tai vahinkoa. Kunnanhallituksen jäsenen esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin itse, eikä tässä kokouksessa asiasta ollut huolestunut ainakaan puheenjohtajaksi noussut Luojus.

Mitä hallinto-oikeuden päätöksestä seuraavaan mahdolliseen jatkovastuuseen tulee, myös julkista luottamustehtävää hoitaviin henkilöihin - kuten kaupunginhallituksen jäseniin - sovelletaan rikoslain 40 luvun määräyksiä virkarikoksista. Tunnusmerkistön täyttävä tekomuoto voi olla virka-aseman väärinkäyttäminen tai törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. Törkeä tekomuoto edellyttää huomattavan suuren hyödyn tavoittelua tai erityisen tuntuvan haitan tai vahingon aiheuttamista tai erityistä suunnitelmallisuutta tai häikäilemättömyyttä. Virka-aseman väärinkäytöstä voi selvitä sakoilla, törkeän tekomuodon seuraus on vankeus, maksimissaan neljä vuotta.

On huomattava, ettei sen paremmin Pertti Erkkilän tutkintailmoituksessa kuin Sisä-Suomen poliisilaitoksen Ylöjärven kaupungille osoittamassa lausunto-/selvityspyynnössä nimetä mahdollisia rikoksia, vaan halutaan selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko esitutkinta. Myöskään selvityspyynnön kohteen prosessuaalista asemaa ei ole määritelty. Lausuntopyynnössä muistutetaan myös, että esitutkintalain mukaan epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään.

Kaupungin toimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen palauttamiseksi on kaikkien edun mukaista, että asian jatkokäsittely kaupungin toimielimissä tapahtuu mahdollisimman läpinäkyvästi ja että jokainen kiistanalaisten päätösten tekemiseen aiemmin osallistunut osaa nähdä esteellisyytensä eikä osallistu kaupungin virallisten lausuntojen antamiseen omista toimistaan. Sekä salailuun että jääviyteen on vaikea puuttua lain nojalla, mutta luottamushenkilöille asetettava korkea moraalivaatimus on tässä selvä.

Ylöjärven luottamushenkilöiltä vaaditaan nyt sekä rohkeutta puuttua että kykyä olla enää sekaantumatta.

MATTI PULKKINEN

Juttua päivitetty 12.12.2022 klo 10.57. Lisätty loppuosio ”Oikeudellisesti kiintoisa tilanne”

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?