Toisille kesäloma, toisille kesätyöttömyys

Opettajien pitkä kesäloma on yleinen kadehtimisen aihe. Haluaisin kuitenkin nostaa esiin useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä määräaikaisilla työsopimuksilla töitä tekevien opettajien ahdingon, joka nostaa päätään aina kesän kynnyksellä.

Toukokuun alussa astui voimaan useita lakimuutoksia, jotka muodostavat työnhakijan, myös määräaikaisten opettajien, uuden aktiivimallin. Mallin tarkoitus on parantaa työllistymistä entistä yksilöllisemmällä palvelulla. Opettajien Ammattijärjestö OAJ kuitenkin pitää mallin kaavamaista soveltamista kohtuuttomana. Samoin pidän minä.

Opettajat eivät kuulu normaalin vuosilomajärjestelmän piiriin, joten virassa oleva opettaja saa palata kesäksi töihin. Tällöin sijaisopettajan sopimus tehdään usein elokuusta kesäkuun alkuun eikä koko vuodeksi. Tällöin virassa oleva opettaja voi myös nostaa palkan kesäkuukausilta, eikä sijainen.

Jos määräaikaisella työsopimuksella ollut opettaja jää työttömäksi kesän ajaksi, tai työsopimus on jatkuvasti voimassa, mutta kesäkaudella ei ole työtä eikä työnantaja maksa palkkaa, on opettaja samassa asemassa kuin muut työttömät työnhakijat. Uutta mallia siis sovelletaan, vaikka olisi jo tiedossa, että opetustyö jatkuu syksyllä.

Määräaikainen opettaja ei siis välttämättä saa nostaa kesän ajalta palkkaa, vaikka on tehnyt lukuvuoden aikana ison suunnittelu-, opetus- ja arviointityön. Mallin takia määräaikaisen opettajan tulee hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa, vaikka olisi jo tiedossa, että opetustyö jatkuu kesän jälkeen. Muuten ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen.

Malli saattaa toimia paperilla, mutta käytännössä se on epäreilu. Määräaikaiset opettajat ovat tehneet yhtä ison työn kuin kuka tahansa muu opettaja, ja nykyisellä mallilla he eivät saa työstään asianmukaista korvausta.

Ansiosidonnainen on murto-osa siitä korvauksesta, jonka määräaikaiset opettajat ansaitsevat ja sekin tulee takautuvasti. Rahaa ei saa siis käyttöön silloin, kuin sitä tarvittaisiin kipeimmin, vaan opettajat joutuvat elämään kesän lukuvuoden aikana ansaituilla säästöillä.

Jo vuoden 2020 Opettaja-lehden kesäkuun numerossa kirjoitettiin, että on työnantajan edun mukaista maksaa määräaikaisten opettajien palkka kesäloman ajalta. Näin työnantaja takaa hyvän työvoiman jatkossakin. Lisäksi lehdessä mainittiin asian olevan kuntakohtainen. Ylöjärven kaupunki maksaa korvauksia tapauskohtaisesti.

–OAJ:n näkemys on, että koko lukuvuoden työmäärän tehneelle henkilölle kuuluu palkka koko vuodelta- myös kesäkeskeytyksen ajalta, kirjoitti OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avoimessa kirjeessään toukokuun lopussa. Kirje oli tarkoitettu kunnille. Kaikki kunnat eivät ole maksamispäätöstä vielä tehneet.

 

Juttua korjattu 8.7. kello 12.42: Tarkennettu kesäkuun Opettaja-lehden numeron tarkoittavan vuoden 2020 kesäkuun lehteä.