Lettosoita inventoidaan Pirkanmaalla: ”Letot ovat vaarassa hävitä eteläisestä Suomesta, ja niiden nykytilasta on huonosti ajantasaista tietoa”

Uhanalaisten lettosoiden inventointi on alkanut Pirkanmaalla ja Hämeessä, ja maastokartoitukset jatkuvat syyskuuhun asti. LETOT-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa lettojen esiintymisestä ja tilasta. Hanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Lettosuon voi tunnistaa tarkkailemalla sammallajistoa. Kuvassa muun muassa lettolierosammalta, rimpisirppisammalta jalettonauhasammalta. (Kuva: Anna Isotalo)

Tulevana kesänä lettosoilla tehdään maastoinventointeja Pirkanmaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Lettoja on erityisesti pohjavesivaikutteisilla alueilla.

– Letot ovat vaarassa hävitä eteläisestä Suomesta, ja niiden nykytilasta on huonosti ajantasaista tietoa. Inventoinnin tavoitteena on selvittää, missä lettoja on vielä jäljellä ja miten ne voivat. Hankkeen tuottama ajantasainen luontotieto mahdollistaa lettojen paremman huomioon ottamisen maankäytön suunnittelussa, kertoo projektisuunnittelija Anna Isotalo Pirkanmaan ja ELY-keskuksesta.

Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Maastotöistä vastaavat ELY-keskukset.

Etelä-Suomessa letot uhanalaisia

Lettoluontotyypit ovat eteläisessä Suomessa uhanalaisia. Ravinteikkaita lettoja on raivattu pelloiksi tai ojitettu metsiksi runsaasti. Tämän lisäksi pohjavedenotto ja muu ympäröivä maankäyttö voivat vaikuttaa lettoihin. Pohjois-Suomessa lettoja uhkaa lisäksi muun muassa kaivosteollisuus.

– Letot ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. On paljon sellaista lajistoa, jota esiintyy vain letoilla, Isotalo kertoo.

Lue myös: Iso osa arvokkaista perinnemaisemista on hävitetty – Siksi Pikku-Ahveniston niitty katselmoitiin, jotta se voitaisiin säilyttää elinvoimaisena tulevaisuudessakin: ”Perinnebiotoopit ovat rikkaita eliölajistoltaan ja tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta”

Maastokartoituksia kesän ajan

Maastokartoitukset alkoivat toukokuussa Pirkanmaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Ne jatkuvat syyskuuhun asti.

– Kierrän maastossa etsimässä lettoja. Katson, näkyykö lettosammalia, merkitsen löytyneet letot paikkatietomuotoon, ja kirjaan tietoja letoista tablettitietokoneelle. Otan myös valokuvia kohteista sekä sammalnäytteitä lajintunnistukseen ja museoitavaksi. Minulle voi mielellään vinkata paikoista, joissa on lettoja, Isotalo sanoo.

Osa Helmi-elinympäristöohjelmaa

Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa luonnonympäristöjen tilaa.

Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?