Nyt on lintujen pesimärauha – Toimi vastuullisesti liikkuessasi lintuvesillä ja metsässä ja pidä koirat kiinni

On taas aika muistuttaa lintujen pesimärauhasta. Kaikilla linnuilla -myös rauhoittamattomilla – on laissa määritelty pesimärauha.

Kurjen, kaulus-haikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31.8. saakka. (Kuva: Jukka T. Helin)

Lintuvesillä tulee olla vastuullinen lintujen pesimärauha-aikaan. Lintujärviin kuuluu reheviä ja matalia pikkujärviä, jokia ja lahtia. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti vesistöjä ruopattaessa, vesikasvillisuutta niitettäessä, ranta-rakentamisessa, rantapuustoa ja –pensaikkoa raivattaessa ja vesillä liikuttaessa.

Lintuvesillä tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä 15.4. – 15.7. Kurjen, kaulus-haikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31.8. saakka.

Lintuluodoilla tulee välttää häirintää 15.4.-31.7. Avoimet ja vähäpuustoiset luodot ovat usein linnustollisesti arvokkaita. Lintuluotojen tyypillisiä lajeja ovat mm. selkälokki, kalalokki, naurulokki ja kalatiira. Pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana. Veneiltäessä kannattaa pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua.

Kaakkurin ja kuikan pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti rantarakentamisessa ja alueella liikuttaessa esimerkiksi veneilyn, kalastuksen tai retkeilyn yhteydessä.

1.3.-19.8. ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Taajamassa koira on sen sijaa pidettävä kytkettynä aina. .Koirien kiinnipitovelvollisuus turvaa osaltaan lintujen ja muiden eläinten pesimärauhaa.

Linnuston kannalta erityisen arvokkaita ovat mm. suolampareet ja soiden ja metsien vaihettumisvyöhykkeet. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää mm. suo-ojituksissa, metsänhakkuissa ja turpeenotossa.

Metsät ovat uhanalaisten lintulajien tärkeä elinympäristö. Metsälintujen pesimärauhan turvaaminen olisi hyvä huomioida mm. hakkuissa, metsäautoteitä rakentaessa, metsäojituksissa ja maa-ainesten otossa.

Petolintujen pesäpaikoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä lajista riippuen 15.2.-31.8. välisenä aikana.

Tässä yhteydessä on jälleen kerran muistutettava myös koirakurista lintujen pesimäaikaan. Metsästyslain 51 §:ssä säädetään: Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

Järjestyslaissa (14 §) on tiukempi säännös. Taajamassa koira on aina pidettävä kytkettynä. Edellä mainituista säännöksistä on vähäisiä poikkeuksia.Koirien kiinnipitovelvollisuus turvaa osaltaan lintujen ja muiden eläinten pesimärauhaa.

Lisäksi kissojen omistajien on valvottava kissojen vapaana kulkemista niin, etteivät ne pääse häiritsemään lintuja tai niiden pesintää.

Jukka T. Helin

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?