Etsivä-Ilona hakee nuoria ehdokkaita ja innostaa vaikuttamaan

– Hei Ylöjärven nuoret. Tapaan teitä mielelläni kuntavaikuttamisen merkeissä, Etsivä-Ilona eli Ilona Pitkänen kannustaa.

Ylöjärven Sosialidemokraattinen Toveriseura ry on nyt entistäkin vahvemmin ylöjärveläisten nuorten asialla. Yhdistys on palkannut insinööri-opiskelija Ilona Pitkänen hanketyöläiseksi, jonka tehtävänä on herätellä paikkakuntalaisia nuoria kiinnostumaan lähidemokratiasta, kunnallisesta päätöksenteosta, vaikuttamismahdollisuuksista sekä kuntavaaliehdokkuudesta.
Runsaan 33 000 asukkaan kaupungin katukuvaan ilmestyy tuota pikaa ilmastoystävällisesti polkupyörällä ihmisiä kohtaava Etsivä-Ilona. Hän kiertää eri puolilla Ylöjärveä. Milloin ja missä Etsivä-Ilona on bongattavissa ja tavattavissa voi lukea esimerkiksi www.ylojarvendemarit.fi/ tai Ylöjärven Uutisten MeNyt.fi-palstalta.
Ylöjärven elämänmenoa lapsena ja nuorena seurannut Ilona Pitkänen on vakuuttunut siitä, että hyvin elinvoimaisen ja tapahtumarikkaan kotipaikkakunnan asiat kiinnostavat ja innostavat myös kouluikäisiä, nuoria sekä varhaisaikuisia.
– Heitä on osattava kuunnelle; heidän on koettava, että he tulevat kuulluiksi, Pitkänen korostaa.
Etsivä-Ilona tietää omasta kokemuksestaan, että asiat on esitettävä konkreettisina. Silloin niistä saa otteen.
– Nuoria on kannustettava ja rohkaistava. Heitä ei saa vähätellä ja vaieta kuoliaiksi, hän teroittaa.
– Sanna Marin maailman iältään maailman toiseksi nuorimpana pääministerinä on rohkaiseva esimerkki nuoresta, ajattelevasta, osaavasta ja ihmisläheisestä poliitikosta. Voimme pitää Tampereella kunnallispolitiikassa kunnostautunutta yhteisten asioiden hoitajaa esikuvanamme, Etsivä-Ilona sanoo.
Etsivä-Ilona on vakuuttunut, että ylöjärveläisillä nuorilla on painava sanansa sanottavana julkisen liikenteen kehittämisestä: raideliikenteestä ja ratikasta. Ilmastonmuutos koskettaa maapallon kaikkia ihmisiä, myös ylöjärveläisiä. Koulutus on ollut Snellmanin ajoista kansakuntamme menestymisen tae. Ylöjärvi on rakentanut modernin Koulutuskeskus Valon sekä ajanmukaiset ala-, ylä- sekä yhtenäiskoulut. Niistä on pidettävä hyvää huolta tulevaisuudessakin.
– Kunnalliselämässä on paljon asioita, jotka koskettavat myös nuoria. Kaikkien ikäryhmien yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Tykkään olla ihmisten kanssa ja keskustella rakentavasti eri teemoista. Nyt polkaisemme käyntiin todellisen ideariihen Ylöjärven hyväksi, Ilona Pitkänen puhkuu intoa.

Etsivä-Ilona: puh. 045 272 1997, etsivailona@gmail.com

Nuorena ja nuorena aikuisena kunnalliselämässä monipuolisesti mukana ollut Päivi Stenman on nyt valmis palaamaan kuntavaikuttajaksi.

Päivi Stenman haluaa palata ruuhkavuosien jälkeen kunnalliselämään

Tuotepäällikkö Päivi Stenman on valmis antamaan aikaansa ja kokemustaan yhteisten asioiden hoitamiselle ja vastuunkantamiselle.
Stenman on monelle ylöjärveläiselle tuttu järjestöaktiivi ja kunnallispäättäjä 1990-luvun loppupuolelta ja 2000-luvun alkuvuosilta. Hän oli aikanaan nuori äänimagneetti ja vaikutti lautakunnissa, kunnallishallituksessa sekä -valtuustossa ja monissa seudullisissa, maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa luottamustehtävissä.
– Sosialidemokraattinen liike ja puolue sekä arvot ovat lapsuuden kotini perintöä. Isäni Eero Virtanen teki pyyteettömästi työtä järjestöihmisenä, ja äitini Riitta Virtanen toimi vuosikymmenet vahvalla äänestäjien antamalla valtakirjalla näkyvissä ja vaikutusvaltaisissa tehtävissä, kuten valtuutettuna ja hallituksen jäsenenä.
Stenman luopui yhteiskunnallisista tehtävistään, kun hänestä tuli kahden pojan äiti. Hän halusi keskittyä lapsiin, kotiin, perheeseen sekä työhönsä.
– Nyt voin palata kunnallispäättäjäksi, jos kaupunkilaiset niin haluavat. Asetun kunnallisvaaliehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Stenman pitää tärkeimpänä kokemuksenaan kunnallispolitiikasta vastuullista asioiden edistämistä. Hänen mukaansa parhaat päätökset syntyvät eri näkökantojen sovittelemisen ja aidon yhteisymmärryksen rakentamisen avulla.
– Päättäjän on osattava kuunnella, ja hänen on tultava kuulluksi niin omien joukossa kuin naapuriryhmissäkin. Tiedolla johtaminen ja eri ideologioista kumpuavien tavoitteiden yhdistäminen takaavat kaupunkilaisten ja kaupungin kannalta kestävimmät ratkaisut.
Stenman pitää päätöksenteon kulmana tasapuolisuuden toteutumista. Hän arvostaa vakaata harkintaa eri vaihtoehtojen kesken. Huolellinen ja seikkaperäinen asioiden valmisteleminen on kaiken a ja o.
– Kaupungin poliittisen ilmapiirin vakaus ja ennustettavuus ovat asioita, jotka heijastuvat myönteisenä ilmapiirinä ja uskottavana kehityshakuisuutena esimerkiksi yrittäjille. Yritteliäisyys takaa työtä ja verotuloja.
Stenman korostaa, että kunnallisessa päätöksenteossa ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Hänen mielestään Koulutuskeskus Valo, modernit ala-, ylä- ja yhteiskoulut sekä modernit päiväkodit kertovat, että kaupunkilaiset ovat tekemisen keskiössä.
– Lähitulevaisuudessa meitä haastavat erilaisten ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämistarpeet. Ihmiselämän kriisit ja ongelmat on ratkaistava ja hoidettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä työtä on tehtävä vastuullisesti laajalla rintamalla. Perusasiana on liikuntapaikoista huolehtiminen.
Stenmanin mielestä nuorekas Ylöjärvi voisi olla tulevaisuudessakin erilaisten hyvien käytäntöjen edelläkävijä. Hän etsisi esimerkiksi terveyskeskuksen tiloille nykyistä tehokkaampaa käyttöä. Selvittämisen arvoinen kysymys on, voisivatko yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat vuokrata tiloja iltaisin tai pystyttäisiinkö julkista palvelutuotantoa lisäämään.
– Kannatan kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Tampereen kaupunkiseutu on kokonaisuus, jossa eri paikkakuntien vahvuuksista muodostuu veto- ja pitovoimainen kokonaisuus. Yhteisenä haasteenamme on esimerkiksi joukkoliikenteen kehittäminen. Ilmastotalkoot ovat oma lukunsa, mutta asia on otettava vakavasti.
Stenman kiteyttää Ylöjärven tulevaisuuden olevan vakaalla pohjalla, kun kaupunki ja kaupunkilaiset toimivat vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden viitoittamilla tavoilla.

Lähde mukaan SDP:n KUNTAVAALIEHDOKKAAKSI!

Kuntavaaleissa vuonna 2021 valitaan päättäjät tehtäviin, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Valtuustoissa tavalliset kuntalaiset päättävät, miten omaa kuntaa kehitetään ja mihin suuntaan
kuntaa viedään tulevaisuudessa.

Soita, kerromme lisää:
KAIJA JÄRVINEN 050 912 9045
LEENA JOENSIVU 040 410 8219

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?