Mielipide: Mutalaan ja Takamaalle tarvitaan kevyen liikenteen väylät – lapsella on oikeus turvalliseen koulumatkaan

Koulumatka on osa lapsen koulupäivää. Perusopetuslain (542/2018, 6§) mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.”

Lapsi on aina huutomerkki liikenteessä, koska lapsi ei kykene hahmottamaan liikennettä aikuisen tavoin. Lapsi on pienikokoinen ja hän luottaa muihin tienkäyttäjiin. Lapsi on kokematon tiellä liikkuja ja hänen kykynsä havainnoida riskejä on vasta kehittymässä. Lapsen tarkkaavaisuus liikenteessä voi herpaantua ja hän voi käyttäytyvä impulsiivisesti. Pienimpien koululaisten on myös vaikea arvioida ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä.

Kevyen liikenteen väylä (myöhemmin lyhenne klv) parantaa lasten turvallisuutta koulumatkoilla ja edistää asuinalueiden liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Lyhyiden koulumatkojen kulkeminen kävellen ja polkupyörällä on erinomaista hyötyliikuntaa lapsille ja nuorille. Klv:n puuttuessa monet vanhemmat kuljettavat lapsiaan autolla kouluun ja autokyydit lisäävät liikennettä koulujen lähiympäristöissä.

Ylöjärven koulujen läheltä löytyy monia kevyen liikenteen kehittämiskohteita. Viljakkalan koulun oppilaiden liikenneturvallisuus parani, kun Kyröskoskentien (maantie 276) varteen valmistui klv välille Viljakkala–Manni viime vuonna. Noin neljä kilometriä pitkän klv:n rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Ylöjärven kaupunki. Seuraavaksi tarvitaan klv:t Mutalaan ja Takamaalle.

Mutalan koulussa on 137 oppilasta lukuvuonna 2019–2020. Alakoululaiset kulkevat kouluun pikitien olemattoman kapeaa piennarta pitkin. Vanha Kuruntie (tie 2774) on mutkainen ja mäkinen ja näkyvyys tiellä on huono. Lasten vanhemmat ovat aiheesta huolissaan turvattomasta koulumatkasta.

Mutalan koulun tiloissa on myös kaupungin iltapäivätoiminta, päiväkoti ja esiopetusryhmä sekä Ylöjärven seurakunnan toimitila. Koululle kuljetaan myös iltaisin kerhoihin ja liikuntaryhmiin.

Mutalan koulun vanhempainyhdistys ry. on tehnyt aloitteen klv:stä vuosina 1997, 2004 ja 2005. Eri tahot ovat pitäneet asiaa esillä jo vuosikymmeniä. Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta on vuonna 2002 vahvistanut klv-suunnitelman välille Sorvajärventie–Susikiventie. Ylöjärven kaupunginvaltuusto on vuonna 2004 tehnyt päätöksen: ”Lisättiin Kuruntien kevyen liikenteen väylä Mutala–Ylinen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä valtion tieviranomaisten kanssa 400.000 € vuodelle 2007.” (KV 9.12.2004/§ 170).

Aloitteista, kannanotoista, päätöksistä ja määrärahoista huolimatta klv puuttuu Mutalasta edelleen. Ylöjärven maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmassa eli Mapstossa vuosille 2019–2023 on määrärahat ensi vuodelle 2020 sekä Mutalan että Takamaan klv:n suunnitteluun.

Viljakkalantiellä (tie 2773) on pätkä kevyen liikenteen väylää Takamaan koulun lähellä. Takamaan klv on saatu aikaan kyläläisten aktiivisuudella ja Kantrin Leader-hankerahalla. Takamaan klv:ää tulee edelleen jatkaa, kuten Mapstossa on suunniteltu. Takamaan koulua on laajennettu, kylälle on tullut lisää asutusta ja Viljakkalantiellä on vilkas liikenne.

Aiheesta kiinnostuneet löytävät lisätietoa Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTOsta. Tulevasta Mapsto 2020–2024-luonnoksesta voi lausua mielipiteitä ajalla 2.–20.9.2019

Virpi Ukonmäki
Mutalan koulun vanhempainyhdistys ry:n sihteeri, asukaslautakunnan jäsen, sivistyslautakunnan varajäsen

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.