Ikimetsä säästyi kaavan alta Siivikkalassa – puhetta riitti vieläkin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Siivikkalan keskustan ja koulun pohjoispuolen asemakaavan. Kaava typistyi alkuperäisestä suunnitelmasta valitusten myötä. Ennen kaavan hyväksymistä  käytiin mielenkiintoinen keskustelu ikimetsän säilyttämisestä, kaavojen valmistelusta sekä asukkaiden kuuntelemisesta.

Siivikkalan asukasmäärä noussee tulevaisuudessa (Arkistokuva)

Vielä touko-kesäkuussa näytti siltä, että Siivikkalaan tulisi uusi, 400 henkilöä asuttava asuinalue, joka olisi peittänyt osittain alleen vanhan metsän. Alkuperäisessä kaavaehdotuksessa 18,5 hehtaarin alueelle oli kaavailtu omakoti- ja rivitaloja sekä paritaloja, koska kaupungilla on tarve osoittaa uusia asuinalueita Ylöjärven asukasmäärän kasvun vuoksi.

Alkuperäisestä kaavaehdotuksesta jätettiin 13 muistutusta. Näistä yksi oli yhteismuistutus, jossa oli 452 allekirjoittajaa. Muistutuksissa esitettiin ensisijaisesti koulun pohjoispuolelle osoitettujen korttelialueiden poistamista vanhimman metsäalueen kohdalta ja metsäalueen osoittamista virkistyskäyttöön.

Uuden, palautteiden pohjalta muutetut, asemakaavan pinta-ala on hieman yli 9 hehtaaria, josta korttelialuetta on 4,9 hehtaaria, virkistysaluetta 3 hehtaaria ja katualuetta 1,2 hehtaaria.

SDP:n valtuutettu Seppo Peltola muisteli, että tämä Siivikkalan kaavaprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta.

– Pohjalla oli yleiskaava. Se kaatui mitättömään seikkaan Tampereen kaupungin toiminnan tuloksena ja kaavatyö keskeytettiin vuonna 2011. Kokonaisuuden kannalta se yleiskaava olisi ollut ensiarvoisen tärkeä. Sillä olisi voitu pitkälle tulevaisuuteen suunnitella kokonaisuutta. Nyt ollaan sitten tässä vaiheessa, jossa pieneltä metsäalueelta otettiin kaavasta talot pois. Pitää muistaa, että kun kaavoja supistetaan, jää kaupungilta tuloa saamatta, Peltola totesi.

Vihreiden valtuutettu Jenni Kiiskinen oli tyytyväinen siitä, että kaavaa muutettiin aktiivisen asukaspalautteen pohjalta ja usean eri toimijan otettua kantaa ikimetsän puolesta.

– Metsäoppimisympäristö jää kaava-alueen ulkopuolelle, hyvä näin. Haluan ilmaista vihreän valtuustoryhmän puolesta viranhaltijoille, usealle eri lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle suuret kiitokset suunnitelman muuttamisesta. Kiitän valmistelijoita nopeudesta ja vastuullisuudesta reagoida metsän puolesta nousseissiin viesteihin. Kiitos, että kuuntelitte ja toimitte. Erityinen kiitos Koulukallion päiväkodin henkilökunnalle, Kiiskinen sanoi.

Kiiskinen vetosi, että jatkossakin siirryttäisiin enemmän osallistavaan ja kuntalaisia kuuntelevaan toimintatapaan ja rakenteisiin.

– Avoimuus ja osallistavuus lisäävät luottoa demokratian toimimiseen, Kiiskinen totesi ja jatkoi:

– Siivikkalan metsän kaltaisia korvaamattoman arvokkaita metsiä pitää ymmärtää suojella hakkuilta ja etupainoisesti valmisteluvaiheessa huomioda luonnon monimuotoisuus ja muut luontoarvotekijät yhä voimakkaammin.

Metsät paremmin huomioon valmistelussa

Kokoomuksen Juho Ojares ihmetteli, miten ikimetsä ei tullut esiin aiemmin vaikka kaavaa on valmisteltu kymmenen vuotta.

– Tässä vaiheessa sitten tuli tieto, että siellä on tällainen arvokas ikimetsä, jota ei haluta hakata, ja jota käytetään koulussa ja päiväkodissa hyödyksi. Se sitten jätettiin kaavan ulkopuolelle. Hyvä niin, koska maata meillä riittää. Mutta meillä on myös tietyt tavoitteet, paljonko halutaan uusia asukkaita. Siihen tarvitaan tontteja, joten olisi äärimmäisen tärkeää, että jatkossa tehtäisiin työ niin perusteellisesti, että tällaisia yllätyksiä ei tulisi enää tässä vaiheessa. Niiden pitäisi tulla tietoon jo alussa, jolloin pystyttäisiin miettimään, miten kaavaa tehdään ja saavutettaisiin tavoitteet, Ojares luetteli.

Myös vihreiden Jussi Kytömäki puhui paremman etukäteisvalmistelun puolesta.

– Iloitsen siitä, että meillä on kaupungissa uusi metsävastaava, joka tekee metsistä verkkoon paketin, josta voi katsoa asioita. Nyt meillä ei ole kunnollista metsäsuunnitelmaa. Ei ole suunnitelmaa, miten Kurun ja Viljakkalan metsiä hoidetaan. Pitäisi etukäteen miettiä, missä meillä on arvokkaat metsäkohteet. Kaavoittaja ja tekninen puoli voisivat sitten yhteistyössä etukäteen katsoa maastossa linjaukset, Kytömäki ohjeisti.

Valtuustossa kuultiin paljon kiitoksia siitä, että asukkaita on kuunneltu ja arvokas metsä säästyi.

Keskustan varavaltuutettu Leena Risku oli iloinen havaitessaan muutoksen valtuuston toimintatavassa.

Olen todella iloinen, että nyt on alettu kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista, eikä vaan jyrätä päätöstä menemään sellaisena kuin se on lähtenyt. Ollaan valmiita tekemään muutoksia sen mukaan, kuin asioita nousee esiin. Luulen, että olemme vasta menossa kohti kaupunkistrategian tavoitetta, jossa on tarkoitus osallistaa asukkaita enemmän toimintaan. Tämä on hieno osoitus siitä ja olen todella ylpeä meidän valtuustosta, Risku sanoi.

Myös perussuomalaisten valtuutettu Henrik Pajunen oli tyytyväinen päätökseen.

– Olen parikymmentä vuotta asunut Siivikkalan ikimetsän läheisyydessä ja viettänyt siellä paljon aikaa. Olen erittäin tyytyväinen, että tässä kaupungissa kuunnellaan asukkaita. Hienoa, että kaupungissa kuntalaisetkin pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon ja lapsilla säilyy hieno oppimisympäristö, Pajunen sanoi.

Ylöjärven Uutiset on seurannut Siivikkalan kaavan etenemistä ja ikimetsän aiheuttamaa keskustelua tiiviisti:

Vanha metsä pelastuu – Ympäristölautakunta hyväksyi Siivikkalan uuden kaavaehdotuksen

Siivikkalan vanha metsä pelastunee koulun ja asukkaiden käyttöön – uusi kaavaehdotus on ympäristölautakunnan käsittelyssä keskiviikkona

Opetusmetsän avohakkuu on Siivikkalan kuuma peruna

Myös luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys vastustaa Siivikkalan vanhan metsän hakkaamista: ”Hakkuusopimukset tulisi jäädyttää ja luopua niistä”

Kiista Siivikkalan vanhan metsän hakkuista: Sivistyslautakunta haluaisi säilyttää metsää lähikoulun tarpeisiin

Siivikkalan metsä on suojeltava – Jokainen voi muistuttaa asiasta kaavoittajaa!

Tuleeko Siivikkalan koulun taakse yli 20 hehtaarin avohakkuu?

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.