Korkein hallinto-oikeus Ylöjärven kaupungin kannalla – Seppo Heljon kunnallisasiaa koskeva valitus hylättiin

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä rakennuttamisasiantuntija Seppo Heljon valitusasiassa.

Koko vyyhti muodostui jo vuoden 2018 alussa, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan Ylöjärven kaupunki rikkoi viranhaltijalakia muuttaessaan vuoden 2016 lokakuussa rakennuttamisjohtaja Seppo Heljon virkanimikkeen rakennuttamisasiantuntijaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan Heljon tehtävät ja hänen asemansa muuttuivat virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen seurauksena niin olennaisesti, että hänen virkansa voitiin katsoa muuttuneen sisällöltään ja luonteeltaan toiseksi. Hallinto-oikeuden mukaan kyse ei ollut sellaisesta tehtävämuutoksesta, joka olisi ollut toteutettavissa virantoimitusvelvollisuuden muuttamisena. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä kaupunginhallituksen päätökset kumottiin lainvastaisina.

Lain mukaan tällaiset olennaiset muutokset on toteutettava lakkauttamalla virka ja perustamalla uusi virka. Ylöjärven kaupunki päättikin 1. lokakuuta vuonna 2018 perustaa rakennuspäällikön viran ja rakennuttamisasiantuntijan viran, jotka täytetään sisäisellä haulla.

Järjestely koski kahta viranhaltijaa, Jukka Nurmea ja Seppo Heljoa. Heljo väitti, että tässä järjestelyssä häntä syrjitään. Ylöjärven kaupungin mukaan Heljoa ei kuitenkaan asiassa asetettu epäedullisempaan asemaan kuin toista viranhaltijaa. Kaupungin mukaan syrjintää tai muutenkaan epäasiallista kohtelua asiassa ei ilmennyt.

Heljo teki Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiasta valituksen. Heljo katsoi, että rakennuspäällikön ja rakennuttamisasiantuntijan virkojen perustamispäätöksillä on välitön vaikutus hänen oikeusasemaansa ja viran hoitoon aikaisemman viran haltijana. Heljon mukaan hän on virkojen perustamista koskevissa asioissa kuntalain 137 pykälän mukainen asianosainen.

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että virkojen perustamista koskevilla päätöksillä ei ole asetettu Heljolle velvollisuutta, rajoitusta tai kieltoa, eikä kyseisillä päätöksillä Heljolta ole evätty oikeutta tai etua.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus jätti Heljon valituksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä myös kunnan jäsen.

– Se, että kaupunginhallituksen päätösten perusteluissa on todettu uudelleenjärjestelyn koskevan Heljoa, ei tarkoita, että valituksenalaiset päätökset on kuntalaissa tarkoitetulla tavalla kohdistettu häneen, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin.

Valituksenalaisilla päätöksillä ei siis ratkaistu viran täyttämistä eikä viranhaltijan siirtämistä toiseen virkasuhteeseen.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa Seppo Heljo vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan sekä hänen valituksensa tutkitaan ja Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan ja päätösten täytäntöönpano keskeytetään.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi Heljon valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu on oikea eikä sen päätöksen muuttamiseen ole perusteita.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.