ELY-keskus tukee kahta vesienhoitohanketta Ylöjärvellä

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 196 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Ylöjärvellä kaksi vesienhoitohanketta saa rahoitusta. (Arkistokuva)

Avustettavia hankkeita on yhteensä 21 ja ne sijoittuvat eri puolille Pirkanmaata. ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön määrärahoista avustettiin 17 hanketta 133 000 eurolla ja maa- ja metsätalousministeriön osuus oli 4 hanketta ja 63 000 euroa.

– Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi avustuksilla on edistetty haja-asutuksen jätevesineuvontaa ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Ylöjärvellä avustetaan kahta hanketta. Avustuksen saa Aurejärven valuma-alueen kunnostus, jota koordinoi Yhteinen Aurejärvemme -yhdistys. Avustuksen piiriin pääsee myös Karhenjärven ja Sauninjärven niitto, jota koordinoi Karhejärven Rahaniemenselän hoito -yhdistys.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Eduskunta myönsi vesiensuojelun tehostamiseen kansallisesti merkittävän panostuksen, 15 miljoonaa euroa, vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan budjettiriihessä linjattu rahoitus on 45 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021.

Ohjelma täydentää muuta vesiensuojelun rahoitusta, kuten EU-varoja, jotka ovat merkittäviä muun muassa maatalouden vesiensuojelussa. Tehostamisohjelman ensimmäinen avustushakukierros vesistöjen kunnostukseen on päättynyt toukokuussa, ja seuraava avustushakukierros alkaa todennäköisesti lokakuussa. ELY-keskus tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?