Ylöjärveläiskoululaiset geometrian opiskelun aallonharjalla

Ylöjärven Yhtenäiskoulussa testattiin tänä syksynä matemaattisten aineiden ohjelmiston GeoGebran käyttöä yläkoulun geometrian opiskelussa. Tämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ilmainen ja sitä jatkojalostetaan eri puolilla maapalloa.
Milla Lohikainen ja Kaisa Manninen

Milla Lohikainen ja Kaisa Manninen tarkastelevat tehtävää, jossa kuusikulmio pitää jakaa kahdeksaan yhtä suureen osaan.

Milla Lohikainen opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän oli suunnitellut diplomityötä, joka liittyy peruskoulun ja lukion matematiikkaan. Onnellisten sattumien kautta kesätyöpaikka Reijo Havosen Vertex-yhtiössä ohjasi Millan Ylöjärven Yhtenäiskoulun lehtorin Tuula Havosen juttusille. Diplomityön aiheeksi muotoutui kehittämistutkimus. Milla rakensi GeoGebra-ohjelmistolla tehtäväpaketin yläkoulun geometriaan. Olennainen osa tutkimusta on luotujen tehtävien toimivuuden testaaminen autenttisessa ympäristössä Ylöjärven Yhtenäiskoulussa.
– Pohdin pitkään, miten voisin tuntien jälkeen tarkastella oppilaiden ratkaisuja. Tähän tarkoitukseen GeoGebran oma Ryhmät-toiminto osoittautui kaikkein parhaimmaksi. Loin tarvittavat ryhmät ja tallensin ryhmille tehtävät. Oppilaat löysivät liittymiskoodin avulla päivän tehtävät. Kun oppilaat tekivät tehtäviä, heidän tekemästä muutokset tallentuivat automaattisesti. Tuntien jälkeen pystyin tarkastelemaan heidän GeoGebra-piirroksiaan ja vastauksia kysymyksiin sekä lukemaan heidän antamansa kommentit ja onnistumisen kokemukset. Näiden perusteella teen materiaaliin korjauksia ja parannuksia.
– Kehittämistutkimus osoitti, että GeoGebra-ohjelmisto tarjoaa monipuolisen työkaluvalikoiman geometrian opiskeluun. Alun teknisten vaikeuksien jälkeen työskentely oli sujuvaa. Oppimisympäristön keräämän materiaalin perusteella voidaan päätellä, että he ovat todella pohtineet ja oppineet matemaattisia asioita, mikä tietenkin on matematiikan tuntien pohjimmainen tarkoitus, Milla tarkensi.
Tutkimustyöhön osallistui lehtori Tuula Havosen oppilaita. Tuula on juuri valittu Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hänen vastuualueenaan on mm. koulutushankkeiden koordinointi.
– Uusien asioiden oppiminen on alussa haastavaa. Sen huomasi selkeästi, kun vertasin seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten tuntityöskentelyä. Koska kahdeksasluokkalaisten kanssa harjoittelimme GeoGebran käyttöä jo viime vuonna, heillä sähköiset työskentelytaidot olivat heti kehittämistutkimuksen alussa jo hyvässä vaiheessa. Opettajan työn hienoin osuus onkin se, että osaamisen kehittyminen näkyy selkeästi arjen toiminnassa.
– Teknisistä haasteista huolimatta on mielestäni tärkeää ottaa haltuun myös erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Aluksi ne ovat oppimisen kohteena, myöhemmin oppimisen välineenä. Jatkossa GeoGebra-ympäristö on työväline, jonka avulla ratkaisemme matematiikan tehtäviä, Tuula kommentoi.
– Millan kehittämä toimintaympäristö on todella hieno kokonaisuus, jonka matemaattinen sisältö on suunniteltu ja toteutettu nimenomaan peruskouluun soveltuvaksi. Tavoitteena on, että tämän kehittämishankkeen tulokset ja tuotokset jäävät paitsi ylöjärveläisten myös kaikkien muiden Suomen opettajien ja oppilaiden käytettäväksi.
– Tällainen materiaalin tuottaminen ja sen testaaminen aidoissa oppimistilanteissa on myös materiaalin laadun tae, Tuula jatkoi.
Seuraavaksi tehtävät viimeistellään Ylöjärveltä saatujen kokemusten mukaisesti. Koko materiaali ja ohjeistus sen käyttämiseen julkaistaan MAOL:n nettisivuilla.

Jussi Kytömäki

Tuula Havonen ja Milla Lohikainen

Tuula Havonen ja Milla Lohikainen ovat olleet hyvin tyytyväisiä GeoGebra-oppimisympäristöön. Millan kehittämistutkimustutkimuksen tarkoitus oli saada oppilailta aitoa palautetta tehtävien toimivuudesta arjen oppimistilanteessa. Samalla oppilaat ovat oppineet sekä GeoGebran käyttöä että geometriaa.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.