Palkkasopimukset tyrmäsivät kaupunkistrategian

Viikko sitten Ylöjärven Uutisissa arvioitiin tekemiäni johtopäätöksiä päiväkotien ja koulujen seutuvertailutiedoista ja talousluvuista virheellisiksi. Tuossa sivistysjohtaja Matti Hurstin ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan Peer Haatajan mielipiteessä arviot perustuivat joihinkin tilinpäätöslukuihin ja keskiarvoihin. Tämä teoreettinen tarkastelu ei kuitenkaan kuvaa onnistuneesti todellisuutta eli päiväkotien ja peruskoulujen tilannetta. On mentävä paikanpäälle.
Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2017 näyttää siis yhtä ja arki toista. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen säästötoimena keväällä 2016 on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä ja hankaluuksia päivähoidon järjestämisessä. Palvelusetelien menekin lasku vuonna 2017 näkyi toimintakulujen säästönä ja se kartutti kaupungin vuoden 2017 ylijäämää reilulla miljoonalla eurolla. Tällä ei ollut vaikutusta päiväkotien arkeen: ryhmät olivat ja ovat edelleen täysiä.
Poikeluksen päiväkodin sulkeminen saattoi tuoda myös säästöä, mutta se vaikeutti hurjasti monen kurulaisen perheen elämää. Kurun jo elämää nähnyt päiväkoti ruuhkautui. Palotarkastajalle ja terveystarkastajalle tuli sanomista: korjauksia pitäisi tehdä.
Ylöjärven strategiset arvot vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus velvoittavat meitä toimimaan. Ripaus kehitysrohkeutta ja Kurun lasten uusi päiväkoti olisi valmis ensi elokuun alussa.
Perusopetuksen seutuvertailut näyttävät puolestaan selvästi, että Ylöjärven panostus opetukseen per oppilas on laskenut kahdessa vuodessa 500 euroa. Koulukyytikustannukset eivät kuulu tähän. Kiky-sopimuksen vaikutukset ovat kaikille kunnille samat. Silti Kangasala ja Lempäälä ovat lisänneet opetuksen määrärahoja ja muissa seutukunnissa muutos on hillitty. Ylöjärvi on aidosti suurin pudottaja ja tämä kyllä näkyy kouluissa.
Perusopetuksen talousarvio vuodelle 2019 lukitaan valtuustossa ensi maanantaina 5. marraskuuta.
Kaupungin uusi strategia hyväksyttiin viime keväänä. Toukokuun kokouksessa sivistyslautakunnan jäsen Juha Kanto esitti huiman, kehitysrohkean innovaation. Lautakunta voisi olla rohkea edelläkävijä ja valmistella talousarvioehdotuksen jo ennen kuin hallitus määrittelee talousarvioraamin.
Niinpä sivistyslautakunta kokoontui lauantaina 12. toukokuuta. Kaupungin viranhaltijat, koulutuksen ja oppilashuollon asiantuntijat, olivat laatineet talousarvion määrärahalisäystarpeista pohjaesityksen. Lautakunta teki pohjaan pari pientä lisäystä. Sivistysjohto ja lautakunta hyväksyivät yksimielisesti tavoitteet vahvistaa vuonna 2019 ennaltaehkäisevää työtä ja oppilashuoltoa sekä tukea päiväkotien ja koulujen arkea.
Kuuman kesän aikana kävi kylmä puhuri ja punakynä veteli vaiheittain yli esitettyjä määrärahalisäyksiä. Punakynä antoi erityisesti perusopetukseen suunnatuille lisäyksille kyytiä.
Lautakunta sai tutkittavaksi 30. elokuuta lopulliseksi ymmärretyn ehdotuksen ensi vuoden 2019 talousarvioksi. Toisin kävi.
Sivistyslautakunnan pöytäkirjassa 11. syyskuuta lukee: ”Valmistelun loppumetreillä suurimmaksi pulmaksi nousivat uusiin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin kirjatut muutokset eräiden ammattiryhmien palkkarakenteisiin. Tämän takia erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkamenot nousevat 2019 huomattavasti ennakoitua enemmän. Nämä palkkamuutokset eivät ole työnantajalle harkinnanvaraisia. Jotta sivistysosaston talousarvioehdotus olisi annetun raamin mukainen myös edellä mainitut palkankorotukset huomioiden, on lopullista ehdotusta karsittu 30.8. tilanteeseen verrattuna yhteensä 226 000 eurolla.”
Taas palattiin lähtöruutuun. Koulujen ilmaisemat tarpeet saada lisää tuntikehystä ja oppimateriaalirahoja kuivuivat. Tuntikehyslisäys nollattiin. Oppikirjarahan lisäykseksi jäi 7,70 euroa per oppilas, joka ei millään korjaa jo syntynyttä vajetta.
Monessa kunnassa on vahvistettu oppilashuollon voimavaroja myös psykiatrisilla sairaanhoitajilla. Juuri nyt tarvittaisiin rohkeaa edelläkävijyyttä, jotta voitaisiin vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja tarjota matalan kynnyksen tukea elämän murjomille lapsille. Ylikuormitettu lastensuojeluväkemme saisi näin edes vähän tukea ja helpotusta työhönsä. Kalliiden korjaavien hoitojen tarve saattaisi vähentyä.
Palkkasopimukset oli päätetty jo helmikuussa. Korotusten hallinnassa tapahtuneen tietokatkon vuoksi ne nousivat tietoisuuteen vasta loppukesällä. Siksi sivistyslautakunnan talousarvioon tuupattiin aivan viime metreillä 226 000 euron lisäkulu ja näin kehitysrohkea talousarvioehdotus tömähti lopullisesti mahalleen.
Kaupunkistrategia ei kelvannut ohjaamaan sivistysosaston talousarviotyötä. Strategia törmäytettiin palkkasopimuksiin. Strategia hävisi.
Erityisesti perusopetuksen leikkaukset ovat jatkuneet jo ainakin vuodesta 2012. Tästä olen jatkuvasti muistuttanut. Olen saanut usein sanallista arviointia toiminnastani: mustamaalaaja, valehtelija, valtuuston arvovallan murentaja. Negatiivisuuskampanjoija on uusi ja tuore ilmaus.
Minut tunnetaan änkyrävihreänä. Pelkää syyttely ei lannista, koska kaivan kaikki perusteluni kaupungin virallisista asiakirjoista ja käyn katsomassa, miten päiväkodit ja koulut pärjäävät. Ei liene sattuma, että olen pyrkimässä Ylöjärven kirkkovaltuustoon Armon Vihreään joukkoon.
Lapset ja nuoret ovat Ylöjärven arvonlisä: alle 15-vuotiaita on 24 prosenttia asukkaista. Ylöjärvi täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Lapset ja nuoret pitää juhlavuonna nostaa eturiviin. Tämä jos mikä parantaisi Ylöjärven vetovoimaa ja samalla vahvistaisi pitovoimaa!
Talousarvion askeleet näkyvät tämän osoitteen takaa: www.palokarki.net/sivistys.pdf

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.