Lapsivaikutusten arviointi ennakoimaan lapsistrategiaa

Ylöjärven Keskustanaiset kannustavat lapsia ja lapsiperheitä koskevien asioiden valmistelijoita ja niistä päättäviä kiinnittämään huomiota lapsivaikutusten arviointiin. Ylöjärven Keskustanaiset kannustavat ottamaan arvioinnin vakiintuvaksi käytännöksi kaikissa vaiheissa. Lasta on kuultava arviointien yhteydessä ikätasoisesti.
Ennakkoarvioinnilla valmisteilla olevan päätöksen vaikutuksia tulee arvioida ennen päätöksen tekemistä. Ennakkoarviointi on tärkeä osa hyvää hallintoa ja päätöksentekoa. Asian riittävästä selvittämisestä on huolehdittava ennen päätöksentekoa. Vaikutusten arviointi tuo tätä tietoa päätöksenteon taustaksi.
Poikkihallinnollisen valmistelutyön tulee nojata laajasti tutkittuun tietoon. Tavoitteena tulee olla se, että vahvistetaan tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Valmistelutyössä on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvun, oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden turvaamiseen yhteiskunnan eri toiminnoissa, perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen asenteilla ja teoilla.
Seuranta-arvioinnilla tulee selvittää, minkälaisia vaikutuksia tehdyllä päätöksellä tai toiminnalla on ollut. Toteutuneet vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia ennakoituihin vaikutuksiin nähden. Seuranta-arviointi voidaan jakaa tehdyn päätöksen seuranta-arviointiin tai toiminnan arviointiin.
Prosessiarvioinnilla vaikutuksia tulee analysoida päätöksen toimeenpanon yhteydessä. Laaja-alaisissa päätöksissä, joiden toimeenpano vie kauan ja joita on mahdollista korjata toimeenpanon aikana, kannattaa tehdä prosessiarviointia. Esimerkkinä tällaisesta uudistuksesta on sote- ja maakuntauudistus.
Käytännön esimerkkinä ovat eskari- ja koulukyydit, missä on huolehdittava siitä, ettei pitkiä hoito- ja koulupäiviä pitkitetä odotuksilla sekä päiväkotien ja koulujen rakentamisen suunnittelu ja sisäilmaongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen.

Minna Sarvijärvi
puheenjohtaja, Ylöjärven Keskustanaiset

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.