Valtuustoryhmien puheenjohtajat pohtivat syksyn valtuustokauden tärkeimpiä tavoitteita

Talousarvio päällimmäisenä päättäjien mielissä

Ylöjärven Uutiset kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta, minkälaisia tavoitteita eri ryhmillä on tiiviin syksyn varalle. Ensi kevään eduskuntavaalit pitänevät huolen siitä, että Ylöjärven kaupunginvaltuustossakin nähtäneen värikäs politiikan syksy.

Valtuustolla on edessään värikäs syksy, jonka aikana talousarvio noussee pääpuheenaiheeksi.

Monen muun puheenjohtajan tavoin kokoomuksen valtuustoryhmää vetävä Juho Ojares nostaa syksyn tärkeimpien tavoitteiden joukkoon ensi vuoden talousarvion.

– Meidän on pidettävä huolta siitä, että kaupungin talous pysyy tasapainossa. Jos talous on huonolla mallilla, on kuntalaisten hyvinvoinnistakin vaikea huolehtia, Ojares linjaa.

Hän arvioi, että myös kaupungin keskustan kehittäminen on erityisen tärkeää.

– Eikä se rajoitu pelkästään syksyn valtuustokauteen. Maailma ja myös Suomi kaupungistuu, ja meidän on huolehdittava siitä, että saamme osamme sen hyödyistä emmekä taannu takapajulaksi. Keskusta pitää rakentaa korkeaksi ja tiiviiksi, jotta saamme leveämmät hartiat ja lisää palveluita Ylöjärvelle, Ojares anoo.

Ojares haluaa myös hälventää Aron rannan mahdollisesta rakentamisesta esiin nousseita huolia.

– Aron rantaa ei ole tarkoitus muuttaa betoniviidakoksi, vaikka sinne jotain rakennettaisiinkin.

Yhdenvertaisuus ja ympäristö

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaija Järvinen tiivistää demarien tavoitteet lyhyesti ja ytimekkäästi.

– Ensisijaiseksi nousee tasapainoisen talousarvion tekeminen sekä valtuuston yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan Ylöjärveä tulevaisuudessa kehitetään, Järvinen toteaa.

Vihreiden valtuustoryhmää luotsaava Jenni Kiiskinen muistuttaa, että kyseessä on ensimmäinen uuden kaupunkistrategian mukainen  talousarvio. Kiiskisen mukaan on tärkeää, että uuden strategian arvot oikeasti todella näkyvät budjetissa.

– Painotus sanoilla oikeasti ja todella. Meille tärkeä asia on nostaa strategiassa mainitut yhdenvertaisuus ja turvallisuus paremmin näkyväksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on edelleen resurssipulaa, Kiiskinen selvittää.

Vihreillä on isoja odotuksia myös kaupunkikuvan ennakkoluulottomaan kehittämiseen ympäristöä ja luontoarvoja kunnioittaen.

– Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ihan ytimessä edelleen. On aika hienoa, että strategia mainitsee myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen täälläkin osana seutukuntaa. Nyt siihen pitää vaikuttaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla, Kiiskinen sanoo.

Sotekin on huomioitava

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Hietaniemi sanoo, että talousarvion tulee olla tasapuolinen kaupunginosien ja kaupungin toimintojen kesken.

Lisäksi Hietaniemi muistuttaa, että syksyn mittaan päätösten vaikutusten arviointi korostuu varsinkin yksityistettyjen toimintojen osalta.

– Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen on taustalla monilla toimialoilla ja se vaikuttaa kaupungin toimintojen ja palveluiden järjestämiseen. Sote toteutuu jossain muodossa eikä paluuta aikaan ennen sotea enää ole, Hietaniemi pohtii.

Myös perussuomalaiset nostavat syksyn tärkeimmäksi tavoitteeksi järkevän talousarvion laadinnan.

– Kaupungin on noudatettava jatkossakin vastuullista talouspolitiikkaa. Ainostaan näin turvataan peruspalveluiden hyvä taso, perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tomi Saaristo linjaa.

Hänen mukaansa Ylöjärven vetovoimaa ja houkuttelevuutta on parannettava asuinkustannuksia alentamalla.

– Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero tulee laskea lain sallimalle alarajalle, mikä tarkoittaisi noin 15 prosentin alennusta nykytasoon. Talousarvion pitää noudattaa viime vuosien mukaista suuntaa, jossa kaupungin velkamäärä ei ole enää kasvanut, Saaristo sanoo.

Huoli lapsista ja vanhuksista

Vasemmistoliitto nostaa esiin muun muassa lastensuojelun, ikäihmiset ja varhaiskasvatuksen. Vasemmistoliiton ryhmän mukaan lastensuojelun resurssit eivät ole tarpeeseen nähden riittävällä tasolla.

– Tämä asia on viipymättä korjattava lisäämällä resursseja, jotta apu perheille, lapsille ja nuorille saadaan ajoissa ennen kun vaikeudet kasaantuvat ja moninaistuvat, vasemmistoliiton ryhmää vetävä Arja Uusikartano sanoo.

Lisäksi hän muistuttaa, että ikäihmiset asuvat kotonaan pitkään, joten avuntarvetta kunnon heikkenemisen myötä tarvitaan enenevässä määrin. Uusikartanon mukaan avun laatuun ja riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Valtuustoryhmämme on tehnyt aloitteen hoitolaitosten ilman viilentämiseen kuumilla ajanjaksolla kesäaikaan. Mennyt kesä näytti puutteen, jolloin nykyinen ilmastointi ei ollut riittävä. Hoitolaitoksissa oli tukalat olosuhteet sekä asiakkailla että henkilöstöllä, Uusikartano sanoo.

Hänen mukaansa myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen varhaiskasvatuksessa pitäisi ottaa vakavasti keskusteluun.

– Tässä suhteessa ylöjärveläisiä lapsia ei kohdella tasavertaisesti, Uusikartano sanoo.

Kristillisdemokraattien tärkeimpiä tavoitteita syyskaudelle ovat puolestaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vahvistaminen.

– Erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin olisi tärkeä satsata. Koulutuksen auditoinnin yhteydessä esiin nostettu luokkien työrauhan parantaminen on tärkeä tavoite, kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Veli-Matti Antila sanoo.

Hänen mukaansa myös lastensuojeluun pitäisi myös satsata riittävästi resursseja.

–  Myös ikääntyneiden jatkuvasti lisääntyvä palveluntarve täytyy huomioida vuosittain. Lisäksi kaupungin taloudesta täytyy pitää huolta vastuullisesti, Antila linjaa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.