Haaviston hakkuiden selvittely jatkuu

Haaviston hakkuiden virallinen selvitys on Ylöjärven Uutisten mukaan tehty. Elinvoimaosasto katsoi peiliin ja sieltä syyllinen löytyi: joku on antanut käskyn luvattomiin hakkuisiin. Kaupunginhallitus sai viikko sitten selonteon asiasta. Siinä yhteydessä hallituksen jäsenet allekirjoittivat salassapitositoumuksen, että asiasta ei puhuta enää kenellekään.
Tähän ratkaisuun on mahdotonta tyytyä, koska julkisten asiakirjojen mukaan tässä on kyse paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Työntekijän merkitseminen vastuunkantajaksi ei ole oikeudenmukainen ratkaisu.
Ylöjärven hakkuut ovat useana vuonna selvästi ylittäneet kestävät määrät. Kaupunginvaltuuston hyväksymiin talousarvioihin on kirjattu metsävaroihin nähden aivan liian suuret tuottotavoitteet, mikä on vaatinut kaupungin metsien holtitonta ylikäyttöä.
Vuoden 2016 keväällä Ylöjärven tekninen lautakunta päätti Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen suosituksesta käynnistää pystypuukaupan kilpailutuksen kahden vuoden jaksolle. Yhdistys sai vapaat kädet valmistella koko kaupan.
Tavoitteena oli tulouttaa puunkaadolla kaupungin kassaan miljoona euroa. Metsänhoitoyhdistys kokosi hakattavia alueita niin, että niille metsäsuunnitelmissa merkityt hakkuumäärät kattaisivat vaatimukset. Sitten yhdistys valitsi kilpailutukseen kelpaavat yritykset: kolme sellujättiä ja kahdeksan saha- ja polttopuuyritystä. Tarjouspyynnössä ollut hurja kuitupuumäärä rajoitti kilpailua niin, että vain sellujätit pystyivät tekemään tarjouksen. Metsänhoitoyhdistys seuloi tarjoukset, ja lautakunta lopulta siunasi kaupan. Ostajaksi tuli Metsä Group.
Kaksi vuotta on nyt hakattu Ylöjärven metsiä, ja asukkaat ovat surukseen saaneet havaita lähimetsiensä katoavan. Haaviston kalliometsä oli tämän pystykaupan leimausselosteessa kuvio 81. Selosteen mukaan kuvioon kohdistetaan harvennushakkuu, jossa noudatetaan talousmetsien hoitosuositusten kuvaamia tasaikäisharvennusmalleja.
Juuri näin motokuski toimi: hän harvensi kalliometsän Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen laatiman ja teknisen lautakunnan vuoden 2016 kesällä hyväksymän hakkuuohjeen mukaisesti. Metsänhoitoyhdistys ei ollut tarkistanut osayleiskaavasta, että alueen metsien käsittelylle oli kirjattu suuria rajoituksia. Maisematyölupa unohtui hankkia. Niinpä luonnon monimuotoisuutta uhkunut kalliometsä on nyt supistettu harvennuksella yhden koon talousmetsäksi.
Noin puolet metsän puista pinottiin myyntikuntoon. Tuotto tästä onnettomasta kaupasta on moton tietokoneen mukaan vain 25 000 euroa. Äänekosken ahnas jättisellukattila sai taas osakkeenomistajiensa iloksi halpaa puuta.
Tuossa huipputehtaassa puunjalostus pysähtyy alimmalle rappuselle. Tehtaan päätuotetta sellua kuljetetaan Kiinaan, jossa siitä valmistetaan vessapaperia. Näin Ylöjärven arvokas lähimetsäkin muuttuu pilkkahinnalla aidon biotuotteen lyhytaikaiseksi kääröksi.
Ylöjärven kaupungin metsäsuunnittelu on päivitettävä nykyaikaan. Pinokuutiot eivät voi olla keskiössä. Lähimetsät ovat kullanarvoisia aivan muista syistä.

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.