Lause raitiotien edistämisestä säilyi kaupunkistrategiassa

Kaupungin suunta selvillä 10 vuodeksi

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoteen 2028 saakka ulottuvan uuden kaupunkistrategian. Kokouksessa strategiaan tehtiin vain yksi muutosehdotus, joka kuitenkin kaatui äänestyksessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus alusti ensimmäisen valtuuston strategiakeskustelua.

Kaikki valtuustoryhmät olivat melko tyytyväisiä viime elokuusta lähtien työstettyyn strategiaan. Valmistelutyö oli tehty huolellisesti, jonka ansiosta valtuustossa ei juututtu väittelyyn aiheesta.

Perussuomalaisten valtuutettu Henrik Pajunen esitti kuitenkin, että kaupunkistrategiasta poistettaisiin lause raitiotien toteutumisen edistämisestä.

– Ratikan ongelma on korkea investointitarve. Raitiotie on sidottu kiskoihin ja reitistön muutokset kaupungin kehittyessä ovat työläämpiä toteutettavia kuin muissa joukkoliikennevaihtoehdoissa. Sitoutuminen tällaiseen vanhentuneeseen liikennemuotoon kymmenien vuosien ajaksi on äärimmäisen riskialtista tekniikan koko ajan kehittyessä, Pajunen perusteli

Pajusen ehdotusta kannattivat hänen puoluetoverinsa, kansanedustaja Sami Savio sekä keskustan Minna Sarvijärvi. Muutosesitys kuitenkin kaatui äänin 38–12, joten pohjaesitys kaupunkistrategiasta jäi voimaan.

Tärkein työ vasta alkaa

Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Se kiteyttää kaupungin visioksi ”Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä”.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok.) sanoi puheessaan pitävänsä strategiaa merkittävänä yhteisenä työkaluna.

– Strategia on ikään kuin tiekartta, mikä antaa signaalin siitä tahtotilasta, mihin päättäjät ovat valmiita kaupungin asioita kuljettamaan seuraavat vuodet. Kyseessä on ainoa tahdonilmaisu, mikä sitoo kaikkia päättäjiä ja viranhaltijoita, Luojus muistutti.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Juho Ojares puolestaan sanoi, ettei strategia oli mikään tuhannen toiveen tynnyri.

– Strategian tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Se on meidän ylin tahdon ilmaisumme. Sen pitää olla niin lyhyt, että se on helppo sisäistää, Ojares sanoi.

Ojares muistutti valtuutettuja, että vaikka strategia nyt hyväksyttiin, edessä on kuitenkin koko prosessin vaikein ja tärkein vaihe.

– Nimittäin tämän strategian jalkauttaminen. Vaikka strategia olisi kuinka hyvä, se ei ole minkään arvoinen, jos se jää vain kaupungin nettisivuille pöytäkirjan liitteeksi. Silloin koko vuoden työ on mennyt hukkaan, Ojares totesi.

Ei aivan täydellinen

Vihreiden Jenni Kiiskinen muistutti, että Ylöjärvenkin pitää reagoida ilmastonmuutokseen.

Vaikka kaupunkistrategia hyväksyttiin, löysivät etenkin vihreät strategiasta vielä hieman viilattavaa. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Kiiskinen harmitteli, ettei strategiasta löydy sanaakaan ilmastonmuutoksesta.

Hän toivoo, että Ylöjärvi tekee kuitenkin ympäristöä hyödyntäviä ratkaisuja. Kiiskisen mukaan tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, energiatehokkuuden edistäminen, erilaiset ennakkoluulottomat joukkoliikenne- ja kaavoitusratkaisut, uusiutuvan energian käyttöönoton helpottaminen, uusien hankintojen vähähiilisyys sekä hiilinieluista huolehtiminen.

– Mitään toimijaa ei saa päästää luistamaan tästä yhteisestä työstä, Kiiskinen painotti.

Vihreiden valtuutettu Timo Halttulan mukaan kaupunkistrategiassa oltaisiin voitu tuoda painokkaammin esille liikunnan merkitys terveyden edistämisessä.

– Ylöjärvi on saamassa hyvän strategian, jolla tarkenee. Liikunnan edistämisen teema on kuitenkin mielestäni jäämässä liian laimeaksi ylätasolla, vaikka sana mainitaankin. Toivottavasti tämä laimeuden ongelma korjaantuu osastokohtaisissa suunnitelmissa, Halttula sanoi.

Timo Halttula piti puheenvuorossaan esillä liikunnan tärkeyttä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.