Muoviongelmaan tartuttava monin toimin

Kaupunginvaltuutettu ja kierrätyksen asiantuntija Ossi Sippola nosti kirjoituksessaan (YU 26.4.) ansiokkaasti esille useita tärkeitä huomioita muovin keräykseen ja kierrätykseen liittyen.
On totta, että aiheesta käytetty termistö vaatii tarkkuutta: puhummeko muovipakkausten keräämisestä vai kerätyn muovin kierrätyksestä. Arkikielessä nämä termit menevät monesti sekaisin, mutta sopimusteksteissä pitää olla tarkkana, kuten Sippola asiaa avaa. Termistön lisäksi kuitenkin erityisesti toiminta vaatii tarkastelua ja kehittämistä.
Muovin kerääminen kierrätykseen on vielä vähäistä. Alueellisesti mahdollisuudet tähän ovat vaihtelevia. Koska keräyspisteitä on harvassa, täyttyvät ne nopeasti, mikä johtaa muoviroskan leviämiseen pisteistä niiden ympäristöön. Lisäksi täysinäiset keräysasiat saattavat laskea intoa muoviroskan lajitteluun. On myös epäekologista, jos kierrätyspiste sijaitsee kaukana ja viedäkseen lajitellut jätteet pitää ajaa pitkä matka autolla. Muovinkin keräysmahdollisuuksia pitäisi helpottaa ja tehostaa.
Vihreä valtuustoryhmä jätti 16. huhtikuuta 2018 valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan ensinnäkin sitä, että kaupunkimme osana seudullista jätehuoltoa velvoittaa seudullisen jätelautakunnan selvittämään millä keinoin muovinkeräystä voidaan lisätä, helpottaa ja tehostaa, sekä millä toimenpiteillä yleisesti muovin aiheuttamaa ympäristökuormitusta voidaan pienentää ja keräystä optimoida paikallisin toimin.
Yksin toimimalla Ylöjärvi ei tietenkään voi ratkaista tällaista globaalia ongelmaa, mutta mahdollisuudet kasvavat, jos mahdollisimman moni toimija eri suunnasta vaatii ja haastaa muita mukaan asian ratkaisemiseksi sekä aktiivisten toimenpiteiden lisäämiseksi. Proaktiivisuus ja halu tehdä enemmän kuin minimivaatimus myös synnyttävät uudenlaista yhteistyötä ja hyvää yhteisölle.
Vihreiden aloitteessa esitetään myös, että kaupunki laatii oman muovinkäytön vähentämissuunnitelman, josta ilmenee millä aikataululla ja millaisin toimenpitein kaupungin omassa toimissa ja julkisissa hankinnoissa ympäristön muovikuormitusta vähennetään. Tähän voisi kuulua mm. muovijätteen tehokas kerääminen kierrätykseen kaupungin eri toimipisteissä, turhan muoviin paketoinnin vähentäminen, tai mahdollisuuksien mukaan myös ”muovijalanjäljen” huomioiminen julkisissa hankinnoissa. Kunnallisena kehittämiskohteena voisi olla myös lajitteluneuvonta ja lajittelupisteiden kohdentaminen sellaisille alueille, joilla sitä ei vielä ole vaikkapa asuntoyhtiössä toteutettu.
Kuten Sippola kirjoittaa, muoviongelmaa ei ratkaista ainoastaan kuluttajien käyttäytymisellä tai valinnoilla, vaan tarvitaan myös tuottajien toimintatapojen muutosta, sekä kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja yhteistyötä. Myös jatkojalostuskapasiteetin riittävyys kotimaassa on tärkeää. Omien muoviemme dumppaaminen muualle piiloon silmistämme ei ole kestävää ja vastuullista toimintaa.
Me vihreät haluamme myös painottaa, että aivan kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, tarvitaan muoviongelmaan tarttuvaa politiikkaa. Tarvitaan konkreettisia ja aktiivisia tekoja, joilla ongelmaan puututaan ennen kuin se on liian myöhäistä.
Muovin keräystä, kierrätystä ja jatkokäyttöä on lisättävä ja kehitettävä huomattavasti. Olkaamme siinä aktiivisesti mukana.
Ylöjärven vihreän valtuustoryhmän puolesta.

Jenni Kiiskinen
Ylöjärven vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.