Ratikalle on perusteet

Kaupunginvaltuutettu Henrik Pajunen (ps.) pelotteli mielipidekirjoituksessaan 25. huhtikuuta 2018 ratikalla ja sen kustannuksilla varsin perusteetta.
Joukkoliikenne kasvattaa suosiotaan koko ajan. Myös Ylöjärvellä sen suosio on kasvanut viime vuosina huimasti. Kun kaupunki tulevaisuudessa kasvattaa kokoaan Teivon ja keskusta-alueen välillä, tarvitaan myös tuhansien ihmisten tarpeisiin soveltuvat liikenneratkaisut.
Tämän saman alueen läpi kulkee jo nyt valtaosa meidän liikennetarpeesta. Tämä tiheään asuttu alue tuskin kuihtuu pois, joten raitiotien muutoskankeudella pelottelu on turhaa.
Toisin kuin 1800-luvun keksintö, tilaa vievä ja saastuttava auto, nykyaikainen raitiovaunu on järkevin vaihtoehto. Se on esteetön, tehokas ja paikallisesti kokonaan päästötön kulkutapa, joka palvelee kaikkia tasa-arvoisesti. Se kykenee kuljettamaan kerralla kolmen bussin verran matkustajia.
On totta, että Euroopassa sähköbussit yleistyvät vauhdilla. Mutta samaa tekevät raitiotiet. Tällä vuosituhannella uutta ratikkakiskoa on vedetty enemmän kuin aikaisemmin. Viime vuosina uusia raitioteitä on suunniteltu tiuhaan moneen kaupunkiin, ja syystä. Linja-autoliikenne kasvaa luonnollisesti siinä sivussa. Kumipyörille on täälläkin käyttöä ratikan rinnalla muilla reiteillä ja syöttöliikenteessä.
Pitkän elinkaaren ja kapasiteetin takia ratikka on kustannustehokkain vaihtoehto matkustajaa kohden. Emme tälläkään hetkellä maksa muiden maksuja seudullisessa joukkoliikenteessämme, joten on turhaa populistista pelottelua, että tähän tulisi muutoksia ratikan myötä.
Ratikan huomioivalla maankäytön suunnittelulla vältymme tulevaisuudessa Tampereen kaltaisilta kalliilta työmailta. Ratikka todennäköisesti pitäisi meidät kiinni Tampereen imussa mahdollistamalla toimivan työ- ja vapaa-ajan liikenteen. Ratikka voi tulevaisuudessa olla se mikä pitää käyttötaloutemme plussan puolella.
Ratikka on tulevaisuutta myös meillä. Tulevaisuudessa sillä tulee olemaan merkittävä rooli kaupunkikeskustamme toimivuudessa ja Ylöjärven veto- ja pitovoimatekijänä Tampereen seudulla.
Toivon että kasvavassa kaupungissa kaikenlainen liikenne sujuu, siksi kannatan ratikan tuloa meille yhdessä ryhmämme kanssa. Moniin laskelmiin ja näyttöihin perustuen se on mielestäni toimivin kulkutapa suunnitellulle reitilleen.
Toivoisin että tällä tasolla keskustelu ratikasta käytäisiin mutu- tuntumaa paremmilla perusteluilla.

Aki Leppänen
kaupunginvaltuutettu (vas.), Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsen

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.