Ympäristönsuojelun taso ei saa laskea maakuntauudistuksessa

Ympäristöasiantuntijoita edustava Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on huolissaan siitä, miten ympäristömme hoidosta ja suojelusta huolehditaan myös maakuntauudistuksen yhteydessä.
Hallituksen tulee uudistuksen yhteydessä varmistaa ympäristönsuojelulle riittävä vähimmäistaso jokaisessa maakunnassa.
Uudistuksessa maakunnille suunnitellaan yleiskatteellista rahoitusta, joka ei ole ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun tehtävien osalta korvamerkittyä. Tämä tarkoittaa, että jokainen maakunta voisi itsenäisesti päättää sille myönnetyn rahoituksen käyttämisestä ja siten myös siitä, paljonko varoista ohjataan ympäristönsuojeluun.
Tämä voi johtaa siihen, että ympäristönsuojelu on hyvin erilaisessa asemassa eri maakunnissa.
Kokonaisuuden kannalta onkin ensisijaisen tärkeää, että hallitus varmistaa uudistuksen yhteydessä ympäristönsuojelulle riittävän vähimmäistason jokaisessa maakunnassa.
Hallituksen ajaman maakuntauudistuksen myötä noin puolet nykyisten ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävissä toimivista viranhaltijoista on siirtymässä perustettaviin maakuntiin ja puolet uuteen valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan.
Hallituksen tulee varmistaa maakuntiin siirtyvien, ympäristöasioista huolehtivien asiantuntijoiden toimintaedellytykset ja riittävät resurssit, eikä jättää niitä yksittäisten maakuntien varaan.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.