Vaalilupausten arvo puntarissa

Ylöjärven Uutisten vaalikoneessa kysyttiin koulutusleikkauksista. Kuvassa on puoluekohtainen yhteenveto uuden valtuuston jäsenten antamista koulutusta koskevista vaalilupauksista. Vaalikonevastaukset eli vaalilupaukset löytyvät edelleen Ylöjärven Uutisten kotisivuilta kohdasta KUNTAVAALIT 2017.

Keväällä Ylöjärven Uutisten vaalikoneessa kysyttiin kuntavaaliehdokkaiden mielipidettä koulutusleikkauksista. Oheisessa kuvassa on yhteenveto uuden kaupunginvaltuuston 47 jäsenen vastauksista. Vaalilupausten mukaan valtuusto tahtoo hyvin ponnekkaasti pysäyttää koko viime vaalikauden jatkuneen perusopetuksen määrärahojen leikkaamisen.
Ylöjärven peruskoulu aloittaa Suomi 100 -juhlavuonna uuden lukuvuoden selvästi kehnommin resurssein kuin aikaisemmin. Uusi opetussuunnitelma otetaan yläkouluissa käyttöön tilanteessa, jossa ei ole mahdollista hankkia opetussuunnitelman toteuttamista tukevaa oppimateriaalia. Resurssiopettajia ei pystytä palkkaamaan läheskään riittävästi ja opettajien koulutusta ei voida järjestää. Digiloikka on jämähtämässä lähtöruutuun.
Viime torstaina 3. elokuuta opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi uutisissa, että kuntien talouden vahvistuminen mahdollistaa perusopetuksen kehittämisen. Hänen mukaansa nykyinen hallitus ei ole kohdistanut leikkauksia perusopetuksen järjestämiseen tarkoitettuihin valtionosuuksiin.
Valtionosuus ja verotulot muodostavat kunnan perustulon, joka kasvoi edellisellä vaalikaudella Ylöjärvellä yhteensä 16 miljoonaa euroa. Perusopetuksen menolisäys oli vain 1,7 miljoonaa euroa, mikä selittyy kasvaneilla kiinteistökuluilla ja kotikuntakorvauksilla (Ylöjärvi kustantaa myös eri syistä muissa kunnissa peruskoulua käyvien ylöjärveläisen opetuksen).
Viime vuosina perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut noin 250:llä. Tilinpäätöstietojen mukaan on selvää, että opetukseen suunnattu rahoitus on vähentynyt.
Tasapuolisuuden nimissä tulojen kasvusta olisi pitänyt kohdistaa perusopetukseen sille kuuluva osuus. Samalla tavalla myös varhaiskasvatusta on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Leikkauspäätöksiä tehtäessä lasten määrän kasvu on jäänyt huomiotta. Ylöjärven asukkaista noin 24 prosenttia on alle 15-vuotiaita! Nokialla tämä luku on 21 prosenttia ja Kangasalla 22 prosenttia.
Ylöjärven Uutisten vaalikoneen mukaan uusi valtuusto suhtautuu hyvin kriittisesti koulutusleikkauksiin. Tosiasiassa viime marraskuinen päätös leikata perusopetuksen määrärahoja perustui synkkiin kesän 2016 talousennusteisiin. Tilanne kääntyi kuitenkin jo kuukaudessa päälaelleen: talous olikin kehittynyt erittäin suotuisasti. Henskelit paukkuivat.
Uusi valtuusto voisi edelleen parantuneiden näkymien perusteella myöntää syksyn muutostalousarviossa varhaiskasvatukselle, perusopetukselle ja lukiolle liikkumavaraa. Muistetaan myös, että yli
1 000 kuntalaista on allekirjoittanut kuntalaisaloitteen Ylöjärven perusopetuksen turvaamiseksi. Luotetaan henkilöstöön ja hyödynnetään koulutusta koskevissa ratkaisuissa heidän asiantuntemustaan.
Suomi 100 -juhlavuonna on syytä suunnata voimavaroja ja lisämäärärahoja lasten, nuorten ja myös aikuisten oppimisympäristöihin. Näin vahvistetaan kuntalaisten uskoa tulevaisuuteen.

JUSSI KYTÖMÄKI
kaupunginvaltuutettu (vihreät)

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>