Kotikaupunkimme nykyistä enemmän yritysmyönteiseksi

Kotikaupunkimme profiilia tarkennetaan tämänhetkistä enemmän yritysmyönteiseksi. Tähän on erittäin hyvät perustelut, sillä tulevaisuuden taloudellinen kestävyys varaa paljon elinvoimaisen ja monimuotoisen yritystoiminnan harteilla.
Jos kyse on isosta muutoksesta, niin puhutaan kulttuurin muutoksesta, mikä ei tapahdu pelkästään ilmoitusasiana tai julistuksena. Matka on pitkä ja antoisa, mikäli johto osoittaa asian merkitystä ja näyttää suuntaa kaikilla tasoilla. Erityisesti kannustaa joukkoja kaikilla tasoilla pienissäkin teoissa.
Moderni yhteisö oppii parhaiten onnistumisista, mutta virheillekin on oltava mahdollisuus kaikilla organisaation tasoilla. Virheistäkin voi oppia, jos nykyinen kulttuuri sallii syyttämättä jättämisen. Mikäli nykyinen kulttuuri on yhteisössä virheitä piilotteleva ja syyllisiä etsivä, niin sen eheyttäminen on syytä aloittaa. Hyvä menettely voikin olla juuri onnistumisien korostaminen.
Kulttuurimuutos alkaa riittävän yhteisestä tavasta ajatella uudella tavalla. Johtavilla ihmisillä on oltava kyvykkyyttä viljellä uuden ajattelun siemen laajoille joukoille. Kyseenalaistamisen on oltava sallittua, ja keskustelulle on oltava tilaa. Vastaväitteillä testataan yleensä johdon omaa asennetta, omaa muuttumiskykyä ja omaa halua johtaa muutosta edessä ja esimerkkinä. Halutaan koeponnistaa kunnes vapaudutaan johdettavaksi ja työskentelemään asian eteen. Johdon läsnäolon olisi oltava ihmisläheistä, avointa ja pysyvää.
Kun yksittäisiä kulttuurimuutosta osoittavia tapahtumia alkaa syntyä, ne on tärkeää nostaa esille kaikilla tasoilla. Palkitseminen. Siitä edelleen vakiintuneisiin käytäntöihin, asenteisiin sekä toivottuun ajattelu- ja suhtautumistapaan toiminnassa. Onnistumisien korostaminen on keskeistä. Sitten joskus se on yhteisön kulttuuri, jota ei tarvitse erikseen ajatella vaan se on.
Tämä kuulostaa vuosien mittaiselta matkalta. Sitä se onkin, mutta matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Pelkkä yksittäinen asian ilmoittaminen tai julistaminen käynnistää jo muutostarpeeseen liittyvän ajattelun ja silloin on otettu matkan ensimmäinen askel toivottuun suuntaan.
Haluan ajatella, että kotikaupunkimme yritysmyönteisyyden kehittämisessä on kysymys laajemmasta ilmiöstä kuin kaupungin organisaatiossa tapahtuvasta kehityksestä. Ehkä perimmäinen tarkoitus olikin niin?
Me voimme kukin yksilötasolla edistää yritysmyönteisyyttä kuluttamalla ensisijaisesti paikallisia palveluita ja vaikka ostamalla lähellä tuotettua ruokaa. Me voimme jokainen toimia kotikaupunkimme vetovoimaisuuden eteen. Me voimme monissa yhteyksissä korostaa kotikaupunkimme vahvuuksia ja myönteistä yhteisöämme. Me yli 33 000 ihmistä voimme saada todella paljon hyvää aikaan.
Kannustaisin seuroja ja muita yhteisöjä pohtimaan omia mahdollisuuksiaan edistää paikkakunnan yritysmyönteisyyttä. Seurat ja järjestöt voivat ryhtyä enemmän verkottuneisiin suhteisiin paikallisten yritysten kanssa. Molemminpuolista hyötyä on saavutettavissa. Myös yritykset voivat olla yritysmyönteisiä toisiaan kohtaan toimimalla vastuullisesti, kilpailemalla reilusti ja löytämällä uusia tapoja yhteisyöhön. Yritysmyönteinen kulttuuri kuuluu kaikille.

TIMO HALTTULA
Allekirjoittaneella on yli 20 vuoden kokemus erilaisten yritysten ja yhteisöjen kehittämisestä ja toimintakulttuurin muutostyöstä. Alkumetreillä on jännittänyt, matkan varrella on ollut kivuliaitakin etappeja, mutta aina jo maalin häämöttäessä on tuntunut palkitsevalta. Perille päästyä maaliviivat ovat muuttuneet starttiviivoiksi uudelle matkalle.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?