Ylöjärveläiset nuoret pohtivat, millainen on tulevaisuuden kunta:

Ylöjärvi kehityksen kärjessä – jatkossakin

Tammikuun alussa Ylöjärven Uutiset vieraili tiedustelemassa Ylöjärven lukion sekä yhtenäiskoulun oppilailta, millaisena he näkevät kotikaupunkinsa tulevaisuudessa. He tuumivat lisäksi, millaista on päätöksenteko, millaisia palveluita kunnat tarjoavat ja miten nuorten käy. Yhtenä merkittävimmistä asioista nuoret nostivat esiin huolen yhteisöllisyydestä ja sen puutteesta. He tuovat ilmi myös syyn, miksi nuorten kiinnostus politiikkaan tuntuu olevan laskusuunnassa.
Nuoret ja kuntavaalit 1

Julius Hirvonen (vas.), Valtteri Salonen, Lotta Peltomaa, Simon Paldanius, Leevi Konttinen ja Kalle Lehtola Ylöjärven lukiosta toivovat, että kouluissa kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota yhteisöllisyyden kehittymiseen. – Lukiossa yhteisöllisyyttä on mielestämme onnistuttu lisäämään tiimijaksoilla, nuoret kehuvat opinahjoaan

Ylöjärven lukiolla ja yhtenäiskoululla tavatut yhteiskuntaopin opiskelijat sekä yhteisistä asioista kiinnostuneet nuoret kertovat seuraavaksi, millaisena kokevat Ylöjärven tällä hetkellä ja miltä heidän mielestään erilaiset kunnan tuottamat palvelut näyttävät tulevaisuudessa.
Ylöjärvellä on ollut lukiolaisille nuorille merkittävä rooli. Kaupunki on tarjonnut nuorille elinpiirin, johon heidän mielestään tärkeimpänä on kuulunut koulu. Nuoret tunnustavat käyttävänsä koulupalveluiden lisäksi kaupungin palveluita viikoittain. He toteavat, ettei aina tule ajatelleeksi, missä yhteydessä kaupungin tuottamia palveluita käyttää.

Päätöksentekijät satunnaisesti syynissä

Kaupungin päätöksentekoa seurataan nuorten parissa melko aktiivisesti. Valtteri Salonen pohtii, että kunnallispolitiikka ei kiinnosta nuoria siksi, että monella on suunnitelmissa lähteä opiskelun jälkeen pois Ylöjärveltä. Jotta nuoret saisi jäämään Ylöjärvelle, pitäisi täällä olla korkeakoulu. Toisaalta moni nuori tahtoo koulunkäynnin jälkeen muuttaa toisaalle. On varmasti ihmisiä, jotka opiskeluiden jälkeen palaavat kotikaupunkiinsa.
– Toisaalta kiinnostus nuorisovaltuustoa kohtaan on ollut erittäin korkeaa, Lotta Peltomaa kertoo ja lisää:
– Ylöjärveläisten poliitikoiden tai kaupungin edustajien pitäisi kiertää kouluja ja esitellä, miten päätöksenteko ja asioihin vaikuttaminen Ylöjärvellä tapahtuu.
Simon Paldanius kertoo, että hän seuraa erityisesti koulua ja vapaa-aikaa koskevaa päätöksentekoa.
Ylöjärven yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaiset Janne sekä Lauri toteavat, etteivät nuoret tiedä päätöksenteosta juuri mitään. He komppaavat ajatusta siitä, että ylöjärveläiset valtuutetut sekä kaupungin työntekijät kiertäisivät kouluilla kertomassa poliittisesta vaikuttamisesta sekä eritoten nuoria koskettavasta päätöksenteosta.
– Suuri osa nuorista ei jaksa ottaa selvää vaan mukautuu sulattelemaan muilta kuulemiaan juttuja. Nuoria pitäisi myös valistaa siitä, millaisia seurauksia voisi olla, mikäli yhteisiä asioita ei hoideta tai ne hoidetaan huonosti, Lauri toteaa.

Nuoret ja kuntavaalit 2

Susanna (vas.), Veera, Minttu ja Tiina Ylöjärven yhtenäiskoululta tahtoisivat, että nuorille olisi tulevaisuudessa tarjolla monipuolisia tapahtumia Ylöjärvellä, jotta ei tarvitsisi mennä Tampereelle asti esimerkiksi kuuntelemaan livemusiikkia tai katselemaan elokuvia.

Päätöksenteko, hallinto ja politiikka

Ylöjärven lukio (Lukio); Valtteri Salonen, Lotta Peltomaa, Simon Paldanius, Leevi Konttinen ja Kalle Lehtola: Uskomme, että Ylöjärvi säilyy jatkossakin houkuttelevana asuinpaikkana Tampereen yhteydessä. Ylöjärveltä on helppo kulkea töihin ja myös Ylöjärvellä on työpaikkoja riittämiin. Luulemme, että työikäiset kantavat lasten ja nuorten koulutuksesta aiheutuneet investoinnit sekä ikääntyneiden ihmisten elättämisen.
Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Koemme, että täällä päättäjät ovat ihmisiä lähellä. Paras keino vaikuttaa yhteisiin asioihin on asettua ehdolle ja äänestää. Nuorien mielipiteistä ollaan kiinnostuneita, kun lautakunnissa on nuorisoedustajat. Mikäli nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan laskee, kehitys pysähtyy. Tunnemme muutamia poliittisesta työstä kiinnostuneita, jotka ovat mahdollisesti asettumassa tämän vuoden kuntavaaleissa ehdolle.
Toivomme, ettei digitalisaatio etene politiikassa ja päätöksenteossa liian pitkälle. Koemme, että on jatkossakin tärkeää kokoontua yhteen keskustelemaan ja päättämään asioista. Tällaisessa päätöksentekomallissa on tiettyä arvokkuutta.
Tulevia kuntavaaleja kohtaan odotuksemme ovat kiinnostuneet. Tiedämme, että ehdolla on muutamia nuoria. On kiinnostavaa nähdä, miten he pärjäävät. Seuraamme myös, millaisia asioita vaalikeskusteluissa kaivetaan esiin.
Ylöjärven yhtenäiskoulu (Yhtenäiskoulu); Lauri, Janne: Uskomme, että päätöksentekijät käyttävät päätöksiä tehdessään järkeä. Toivomme, että jatkossa yhä useammin pohdittaisiin, mikä oikeasti on tärkeää. Toivomme, että tulevaisuudessa asukkailta kysyttäisiin mielipidettä uudenlaisin menetelmin. Olisi esimerkiksi hyvä, jos koteihin lähetettäisiin kyselylomakkeita, joihin olisi helppo vastata. Emme toivo, että Ylöjärvellä tapahtuisi kuntaliitoksia tai että Ylöjärvi liittyisi Tampereeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

Lukio: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uudistukset herättävät epäluottamusta. On vaikea arvioida vielä kokonaisuutta, onko yksityistäminen hyvä vai huono asia. Toisaalta kasvusta johtuen voi olla välttämätöntä uudistaa terveyspalvelut. Emme näe hyvänä asiana sitä, että palvelut keskittyvät. Suurten ikäluokkien tarvitessa hoivapalvelua, on todennäköistä, ettei kaikille voida tarjota laitoshoitopaikkaa. Kotihoidon osuus kasvaa – siihen pitäisi myös satsata.
Tulevaisuudessa toisen asteen opiskelijoiden opintoihin sekä ammattiopistoissa että lukioissa kuuluisi vapaaehtoistyön kurssi, jossa nuoret voisivat mennä esimerkiksi vanhainkoteihin pitämään vanhuksille seuraa ja ulkoiluttamaan heitä. Uskomme, että Ylöjärvellä sosiaalipalvelut jatkavat itsensä kehittämistä. Ylöjärvellä tehdään jatkossakin sellaisia uusia asioita, joista muualla vielä haaveillaan.
Yhtenäiskoulu; Susanna, Veera, Minttu ja Tiina: Elosta löytyy Ylöjärven ainoa terveyskioski. Tällaisia pieniä palvelupisteitä voisi olla tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi kirjaston yhteydessä. Siellä nuorten olisi helppo käydä kysymässä vastausta vaikkapa omaa terveyttä koskevissa kysymyksissä.

Koulutoimi kehittyy

Lukio: Vuonna 2017 koulurakennukset ovat pääasiassa hyvässä kunnossa. Uskomme, että tulevaisuudessa Ylöjärvi on koulumaailman edelläkävijä, mikäli tähänastinen kehitystahti jatkuu. Kaupungissa on osattu satsata tärkeisiin kohteisiin kuten Koulutuskeskus Valoon sekä Ylöjärven lukiossa opetuksen ja opetusmenetelmien kehitykseen. Koulutuskeskus Valo on käymässä pieneksi. Tulevaisuudessa näemme, että Ylöjärvellä olisi tilausta myös toiselle lukiolle, esimerkiksi valtion lukiolle.
Viime vuosina tehdyt koulutusleikkaukset tuntuvat hölmöltä, mutta on pakko säästää. Aina kun leikataan, joku saattaa pahoittaa mielensä. Toisaalta voi olla, että nyt tehdyt leikkaukset aiheuttavat tulevaisuudessa suuria kustannuksia terveydenhuoltoon.
Yhtenäiskoulu; Jami, Sofia, Daria: Tulevaisuuden koulussa on enemmän valinnaisuutta. Näkemyksemme mukaan kaikki nuoret eivät tarvitse kaikkia samoja taitoja, joita kouluissa opetetaan. Mielestämme esimerkiksi ruotsin kielen, musiikin tai käsitöiden opetus voisi olla valinnaista. Valinnaisaineille voisi uhrata nykyistä enemmän opetusaikaakin. Kielten opiskelu tulevaisuudessa painottuu entistä enemmän siihen, että opiskelu tapahtuu kieltä käyttämällä. Nykyään tuntuu, että opetus painottuu pelkästään sääntöihin ja kirjoihin. Uskomme, että tulevaisuudessa koulujen pihat ovat entistä hyödyllisemmässä välituntikäytössä. Oppilaita innostetaan liikkumaan välitunneilla. Kouluruokaan sijoitetaan tulevaisuudessa, jotta oppilaat söisivät ruokaa nykyistä mieluummin. Kouluilla on myös omia kahviloita, joista voi pitkien koulupäivien aikana ostaa välipalaa. Toivomme, ettei digitalisaatio vie kouluista fyysisiä kirjoja sekä vihkoja – kirjoitustaidon pitää säilyä!

Nuoret ja kuntavaalit 3

Sofia (vas.) ja Daria Yhtenäiskoululta uskovat, että tulevaisuudessa kouluissa kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota kouluruokaan, jotta oppilaat söisivät eivätkä lähtisi läheisiin pitserioihin syömään.

Liikenne ja infrastruktuuri

Lukio: Joukkoliikenteessä riittää kehitettävää. Keskustan ulkopuolisissa kylissä asuville tarvitaan entistä paremmat joukkoliikennevuorot. Esimerkiksi Takamaalla koulu on pian täynnä ja sinne tarvitaan entistä enemmän liikennöintiä. Tampereen suuntaan kulkeva liikenne pitäisi tulevaisuudessa olla entistä lyhyempi – viimeisimmän uudistuksen myötä matka-aika piteni. Tulevaisuudessa olisi myös ehdottoman tärkeää saada Ylöjärvelle lähijunapysäkki, onhan sellainen esimerkiksi Nokialla ja Lempäälässä. Voisihan ratikkayhteyden vetää myös Ylöjärvelle asti.
Yhtenäiskoulu; Lauri, Janne: Joukkoliikenne Ylöjärven kokoisessa kaupungissa on hankala järjestää, kun keskusta-alueen ulkopuolella on harvasti asustusta. Uskomme, että joukkoliikenteen kehitys etenee hyvään suuntaan. Olisi hyvä, että raitiovaunu kulkisi Ylöjärveltä Tampereelle.

Kirjasto ja vapaa-aika

Lukio: Kirjasto on jatkossakin kaikille maksuton – kirjastojen määrää varmasti vähennetään. On myös mahdollista, että kirjastoihin tulee lainausmaksu kattamaan kuluja. Kirjastojen palvelut kehittyvät, ja kirjastoihin hankintaan sellaisia uusia laitteita, joita kaikkien ei ole järkevää hankkia kotiinsa. Sähköisten teosten osuus nousee kirjaston kokoelmissa.
Liikuntapalveluita käytämme ahkerasti. Toivomme, että tulevaisuudessa olisi mahdollisuuksia liikkua höntsäilymielessä. Nyt tuntuu siltä, että kaikista jääkiekkoharrastuksen pariin siirtyneistä aletaan tehdä heti NHL-tähtiä. Olisi hienoa, jos nuoret voisivat liikkua ohjatusti ihan vain liikkumisen ilosta.
Kulttuuripalveluiden osalta Tampere vetää ylöjärveläisiä. Uskomme, että Ylöjärvellä olisi tilausta vaikkapa elokuvateatterille – onhan täällä asukkaita jo huomattava määrä. Voisi täällä olla sijaa musiikkitalollekin.
Yhtenäiskoulu; Susanna, Veera, Minttu ja Tiina: Ylöjärvellä on nykyisellään kovin vähän kokoontumispaikkoja nuorille. Monet kerääntyvät esimerkiksi keskustan parkkihalliin, kun ei ole muuta tilaa käytössä. Esimerkiksi uimarannoille voisi rakentaa katoksia, joissa nuoret viettäisivät kesällä aikaa.
Kirjastot muodostuvat nuorten ajanviettopaikoiksi nykyistä paremmin. Kirjastot voisivat olla entistä viihtyisämpiä ja tietokonekanta nykyistä tuoreempaa. Kirjastot tarjoavat esimerkiksi kahvilapalveluita. Niissä voisi myös tavata muita talviaikaan, kun ulkona on kylmä. Nuorille on tulevaisuudessa tarjolla myös erilaisia monipuolisia tapahtumia, jotta ei tarvitsisi mennä Tampereelle asti esimerkiksi kuuntelemaan livemusiikkia tai katselemaan elokuvia.
Nuorille voisi kehittää erilaisia liikuntakampanjoita. Nykyään liian monet ovat kännykköjensä vankeja. Opiskelijoita pitäisi patistaa liikkumaan esimerkiksi välitunneilla ja vapaa-ajalla.

Nuorten hyvinvointi

Lukio: Nuoriin kohdistuu paljon odotuksia ja paineita. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehdään paljon työtä, ja suurella osalla nuorista on mahdollisuus menestyä. Monella nuorella on itsestä riippumattomista syistä muita heikommat mahdollisuudet menestyä.
Yläkoulussa nuorten ahdistuneisuus näkyy selvästi kiusaamisen eri muodoissa. Lukioon tultaessa opiskelijat ovat samanhenkisiä, monella on tulevaisuudensuunnitelmat selvinä.
Tulevaisuudessa toivomme, että yhteisöllisyyteen, eritoten kouluissa, satsattaisiin. Yhteisöllisyyden kautta nuoret oppivat arvostamaan erilaisuutta ja toimimaan omien paineidensa keskellä. Opimme myös sen, ettei kaikkia nuoria voi sulloa samaan muottiin. Lukiossa yhteisöllisyyttä on mielestämme onnistuttu lisäämään tiimijaksoilla. Yhteisöllisyyskysymyksessä isoin rooli on vanhemmilla, joilta lapset perivät asenteensa ja tapansa – töitä yhteisöllisyyden edistämiseksi on tehtävä.
Ylöjärvi on siitä hieno paikka, että kaupungin pienestä koosta johtuen täällä on helppo löytää samanhenkisiä tovereita. Toisaalta pienessä kaupungissa siedetään huonosti erilaisuutta. Mielestämme esimerkiksi maahanmuuttajat ja ulkonäöllisesti poikkeavat ihmiset tekevät tällaiselle pienelle yhteisölle hyvää.

Kommentit (3)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?