Kansanedustaja Sami Savion mielestä satavuotiaan Suomen on selätettävä massatyöttömyys

Verojärjestelmä seuraavaksi remonttiin

Sote- ja maakuntauudistus saavat jatkoa, jos ylöjärveläisen kansanedustajan Sami Savion (peruss.) toive toteutuu. Hänen mielestään satavuotiaan Suomen verojärjestelmä on rivakasti uudistettava, sillä systeemi on sekava ja monimutkainen. Parlamentaarikon mukaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkein haaste on päästä eroon massatyöttömyydestä. Mies sanoo, että juuri työpaikka integroi yksilön tiiviisti aktiiviseen elämään.

”Suomi on hyvä maa.
Uskon, että kansamme haluaa tiivistää rivinsä ja kantaa
yhdessä vastuun
ongelmistamme. Olemme
monella alalla maailman
huippumaa, mikä kannustaa meitä kehittämään
yhteiskuntaamme.”

Ensimmäisen kauden ylöjärveläinen kansanedustaja Sami Savio ihastelee satavuotiasta isänmaata.
Perussuomalainen parlamentaarikko sanoo, että Suomessa on erittäin paljon hyvää.
– Joskus yleisestä keskustelusta voi saada sellaisen käsityksen, että maassamme olisi paljon huonoa ja kielteistä. En allekirjoita väitettä, jonka mukaan yhteiskuntamme olisi negatiivisesti värittynyt, hän linjaa.
Savio on lukenut tarkasti historian läksynsä.
– Kansakunnallamme on varsin pitkä oma historia takanaan. Koko yhteiskuntamme on kehittynyt valtavasti muutamien vuosikymmenien aikana. Maamme on varttunut köyhästä maatalousyhteiskunnasta vauraaksi tietoyhteiskunnaksi, hän perustelee.
Parlamentaarikon mielestä suomalaisilla ei ole mitään syytä alakuloon.
– Olemme monella osa-alueella johtava maa koko maailmassa, mies korostaa.
– Kansakuntamme saavutukset merkitsevät meille kannustavaa voimavaraa. Terveelle kansallistunnolle on aina paikkansa, Savio näkee.
Kansanedustaja kannustaa kaikkia suomalaisia osallistumaan satavuotista itsenäisyyttään juhlivan Suomen karkeloihin.
– Voimme osallistua merkkivuoden viettoon arjessammekin kukin omalla paikkakunnallaan. Juhlavuoden tapahtumat on jalkautettu kattavasti jokaiseen niemeen ja notkelmaan.

Puhalletaan yhteishenkeä

Sami Savion mielestä satavuotiaalle Suomelle olisi paras lahja se, jos kansakunta löytäisi uudelleen historiastaan kuulun katajanlujan yhteishengen.
– Tarvitsemme juuri nyt kansallista yhtenäisyyttä voimavaraksemme. Yhteiskunnallamme on ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii jokaisen panosta, hän perustelee.
Kansanedustaja arvelee joidenkuiden ihmisten pitävän maamme itsenäisyyttä itsestäänselvyytenä.
– Itsenäisyytemme eteen on tehty paljon työtä. Etenkin toisen maailmansodan vuodet merkitsivät vaikeita aikoja, hän muistuttaa.
– Jokaisella sukupolvella on ollut omat ongelmansa ja voittokulkunsa. Olemme saavuttaneet sivistyksemme, elintasomme ja osaamisemme määrätietoisella eteenpäin ponnistamisella.
Sami Savion mielestä Suomella on erinomaiset menestymismahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Ihmisille on saatava työtä

– Työllisyystilanteen kohentaminen on ehdottomasti yhteiskuntamme välttämättömin tehtävä, Sami Savio linjaa.
Kansanedustaja muistuttaa, että työttömyys alkoi vaivata toden teolla yhteiskuntaamme jo vuoden 2008 finanssikriisin aikana.
– Puhumme tällä hetkellä massatyöttömyydestä. Maassamme on runsaat 300 000 työtöntä, hän tarkentaa.
Savion mukaan työttömyyden kasvu vaikuttaisi nyt olevan taittumassa, mutta suuri kohennus antaa odottaa toteutumistaan.
– Yhteiskuntamme kohtasi 1990-luvun talouskriisin myötä suurtyöttömyyden aallon. Tuolloin onnistuimme ottamaan uuden suunnan ja tervehdyttämään tilanteen. Luotan siihen, että eri tahojen ponnistukset kantavat tälläkin kerralla hedelmää ja Suomeen syntyy uusia työpaikkoja.
Savio korostaa työpaikan merkitsevän niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle hyvin paljon.
– Työpaikka turvaa ihmisen tulevaisuuden. Työ kartuttaa kansantalouttamme, hän tarkentaa.
– Järkevässä työssä oleva ihminen kokee olevansa tiiviisti mukana yhteiskunnassa. Itsensä hyödylliseksi tunteminen on tärkeä asia. Kansalaiset, jotka ajautuvat aktiivisen yhteiskunnan ulkopuolelle, kokevat olevansa tarpeettomia.
– Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan elämään voimistaa jokaisen ihmisen uskoa tulevaisuuteen, Savio muistuttaa.

Maanpuolustustahtoa on nostettava

– En koe, että maatamme kohtaisi jokin ulkoinen uhka, Sami Savio sanoo.
Kansanedustaja kertoo säpsähtäneensä tuoreen Maanpuolustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) teettämän haastattelututkimuksen tuloksesta, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut selkeästi toissa vuodesta.
– Mielestäni maanpuolustustahdon lasku oli merkittävä, mikä on hyvin ikävä asia. Olen miettinyt syitä siihen, miksi kansalaisten maanpuolustustahto on notkahtanut alaspäin, mutta en ole löytänyt muutokselle syitä.
– Puolustusvoimien merkitys maamme puolustukselle on ratkaisevan suuri.
– Maamme yleinen asevelvollisuus on toimiva ja perusteltu käytäntö, Savio sanoo.
Kansanedustajan mukaan terrorismin uhka on otettava vakavasti myös Suomessa.
– Maamme ei ole erikoisasemassa terroritekojen suhteen. Meidän on varauduttava Euroopasta tuttuun uhkaan. Iskut tulevat yllätyksinä.

”Tarvitsemme veroremontin”

Savion mukaan yhteiskuntamme ei ole valmis soteuudistuksen eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteutumisen jälkeen.
– Tarvitsemme ehdottomasti verojärjestelmämme remontin, hän vaatii.
Talousmies Saviolla on monta vahvaa perustelua verojärjestelmän uudistamisen puolesta.
– Verotussysteemimme on erittäin sekava ja monimutkainen.Vain harva henkilö on tarkasti perillä järjestelmämme sisällöstä, hän kritisoi.
– Hyvin ongelmallista on sekin, että esimerkiksi lainlaatijat eivät pysty arvioimaan verotuksessa tehtävien muutosten seurauksia lopputulokseen.
Savion mielestä verotusremontin on yksinkertaistettava verotuskäytäntöjä.
– Verotusjärjestelmään on saatava kannustavia elementtejä. Niitä meillä ei tällä hetkellä ole.

Tulevaisuuden kunta on hahmotettavampi ja
hallittavampi kuin nykyinen kunta

Ylöjärveläinen kansanedustaja Sami Savio pitää maakuntahallinnon luomista ja kunnan roolin uudistamista myönteisinä asioina.
Hänen mukaansa pirkanmaalaiset ovat antaneet huomattavan vähän palautetta koko sotesta ja maakuntahallinnosta.
– Yhteydenotot soten tiimoilta ovat suorastaan minimaaliset, hän ihmettelee.
– Ihmiset ovat evästäneet minua aktiivisesti verotukseen, yrittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa, Savio kertoo.
Maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista tehtävistä.
Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.
Sami Savion mielestä tulevaisuuden kunta on helpommin hahmotettava ja hallittavampi kuin nykyinen kunta.
Kansanedustaja toivoo, että mahdollisimman moni ylöjärveläinen kiinnostuisi huhtikuisista kuntavaaleista.
– Nyt on hyvä aika ilmoittautua haluamansa puolueen kuntavaaliehdokkaaksi, hän kannustaa.
Savio on puhuttanut kansalaisia varsin paljon erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
– Ihmiset ovat yleensä ilahduttavan kiinnostuneita kunnan toiminnasta. Kun käännän puheen mahdolliseen kuntavaaliehdokkuuteen, moni torppaa ehdotuksen toteamalla, ettei tunne riittävästi koko kunnan toimialaa.
– Kansalaisten onkin hyvä huomata, ettei kukaan voi osata koko kunnan toimintakenttää. Riittää, että henkilö on aidosti kiinnostunut vastuun kantamisesta ja että hän haluaa olla kehittämässä kotipaikkakuntaansa, hän teroittaa.
– Moni on kysynyt minulta viime aikoina, menettääkö kunta suuren osan vallastaan sotepalveluiden siirtyessä maakunnille. Mielestäni kunnille jää erittäin vastuullisia ja merkittäviä tehtäviä, kuten koulutuspalvelut ja maankäyttö, Savio toteaa.
Diplomi-insinööri ja ekonomi Sami Savio uskoo, että tulevaisuuden kunnan taloudenpito on nykyistä virtaviivaisempaa.
– Kunnilta poistuu vastuut, jotka ovat nykykäytännössä voineet tuoda merkittävän suuria yllätysmenoja, hän muistuttaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?