– En minä osaisi tehdä näitä hommia ilman KuHaa

KuHa juhli pyöreitä kertomalla uuden hankintalain hyödyistä

Kuntien Hankintapalvelut Oy:n kymmenvuotisjuhlaseminaarin kiinnostavinta antia viime torstaina Kangasala-talolla oli esitelmä hankintalain muuttumisesta. Hankintojen pilkkominen ja monenlainen uusi joustavuus kuntien hankinnoissa ovat pian mahdollisia myös KuHa:n kautta ostojansa tekevälle Ylöjärvelle.
Kuntien Hankintapalvelut Oy, Kangasala-talo, kilpailuttaminen, julkiset hankinnat, Pauli Piiparinen, Mirko Harjula

Ylöjärven kaupungin elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen (vas.) ja kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula kuuntelivat lähes kaikki juhlaseminaarin luennot. – Hallinnollisesti helpoin tapa on käyttää KuHaa. Jos edes toisella kunnalla on sama intressi kuin meillä, niin kyllä hanke silloin kilpailutetaan KuHan kautta, Harjula sanoo.

Ylöjärven kaupungin väki pitää uudistusta tervetulleena. Nykyinen hankintalaki on vuodelta 2007.
Ylöjärveltä osallistui kunnanisiä juhlaseminaariin kymmenkunta.
– Kyllä meillä on sellainen painopiste, että paikalliset yrittäjät huomioitaisiin. Tämä viesti menee meiltä myös KuHaan. Nykyinen laki on aika surkea, koska se ei suosi millään tavalla paikallisuutta. KuHalle annamme kuitenkin kiitosta laadukkaista hankinnoista, Ylöjärven kaupunginjohtaja Jaakko Sorvanto totesi.

Yksinkertaistusta ja joustoa

Tarja Sinivuori-Boldt työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli tulevaa lakimuutosta. Hankintalaki uudistetaan nykyistä yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi. Tarjouksiin tulee mahdollisuus korjata pieniä virheitä, mutta toisaalta alihankkijoiden taustat on selvitettävä aiempaa tarkemmin.
– Pk-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa kohennetaan. Tähän asti hankintojen kokoluokka on tavannut olla liian suuri niiden resursseille. Ehdotetaan myös, että laissa asetettaisiin hankintayksikölle velvoite perustella päätös, jos hankinta päätetään olla jakamatta pienempiin osiin, Sinivuori-Boldt kertoi.
Keskeisiä tavoitteita uuden lain suhteen ovat myös innovaatioiden tukeminen ja sähköisyyden sekä valvonnan lisääminen. Yritykset, kunnat ja hankintayksiköt saavat lisää neuvontaa.
– Valmistelupalautteen mukaan laatu ei ole aina ollut parasta julkisissa hankinnoissa. Ei varsinkaan sotepuolella. Koetamme lakia laatiessamme kiinnittää laatuun enemmän huomiota. Toki tarjousten on oltava yhä kokonaistaloudellisia, tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia.

Kannustaa jakamaan

Uusi laki siis kannustaa jakamaan hankintaa osiin, muttei velvoita siihen. Jos taas kesken sopimuskauden muutetaan hankintasopimuksen ehtoja, on kyse uudelleen kilpailutettavasta hankinnasta.
Sinivuori-Boldt muistutti, että hankintalain sääntelyn kevetessä tulee kuntien lisätä yksityiskohtaista sisäistä ohjeistusta, joka tulee sääntelyn tilalle. Pienhankinnat on myös kilpailutettava avoimesti ja tasa-arvoisesti.
Kuntien on investoitava lisäksi tarjouspyyntöjen vastaanottamiseen soveltuvaan sähköiseen kilpailutusjärjestelmään ja koulutettava väki käyttämään sitä. Perusteluvelvollisuus lisääntyy. Kunnan on perusteltava esimerkiksi hinnaltaan todella alhaisen tarjouksen hyväksyminen tai hankinnan jatkamatta jättäminen.

KuHa tarkastaa pykälät

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula huomautti, että hallinnollisesti helpoin tapa on ollut käyttää KuHaa.
– Jos edes toisella kunnalla on sama intressi kuin meillä, niin kyllä hanke silloin kilpailutetaan KuHan kautta. KuHa myös katsoo, että kaikki on tehty kilpailuttamisessa varmasti lain mukaisesti.
– Kunnat määrittelevät, KuHa kilpailuttaa. KuHa voi tehdä vain kilpailutuksen mutta myös päätöksen. Jos vaikkapa KuHa kilpailuttaisi nyt seitsemän kunnan puolesta, niin kyllä silloin päätöksenkin olisi oltava jo sen käsissä.

”Jumalaton määrä kumppaneita”

Harjulaa kiinnostivat seminaarissa hankkeiden pilkkominen, hankintalain kansallinen kevennys ja joustavuus. Mies huomautti, ettei pilkkominen ole aina hyvä.
– Joskus kilpailutus voi tuoda tullessaan niin jumalattoman määrän kumppaneita, ettei enää mikään pysy käsissä.
Yrittäjyysosion luennoitsija havainnollisti saman ongelman toista puolta. Kun Suomen yrityksistä mikroyrityksiä on 93,4 prosenttia ja pienyrityksiä 5,5 prosenttia, on perusongelma, ettei keskivertoyritys pysty tuottamaan niin isoa hanketta kuin mitä pyydetään.
Harjula ei puhu euromäärästä  vaan ajallisesta säästöstä.
– KuHa hankkii meille kilpailutuksen, koulutuksen, neuvontapalvelut ja lakiasiaintuntijat. Kun KuHa ottaa komission, ei se tee kuntakohtaisesti paljon.

Paikallinen ei aina kallis

Mirko Harjulan vastuulla on paljon paikallisilta ostettavia palveluita, kuten lumenaurauspalvelua.
Vaikka kehitysinsinööri Jussi Terosenkin vastuulla on pääasiassa paikallisia palveluja, ei se tee kilpailuttamisesta kuitenkaan helppoa.
– Esimerkiksi koko seudun bussiliikenteen ja Ylöjärven koulutaksikyytien kilpailutukset ovat euromääräisesti samaa luokkaa, Teronen, joka hoitaa kaupungin kuljetus- ja liikennehankkeita, sanoo.
– Paikalliset palvelut eivät aina ole kalliita. Moni paikallinen kuljettaja tuntee reitit. Paikalliskuljettajilla voi olla täällä varikot ja kalusto valmiina.

Raja 60 000 euroon

Teronen ei usko, että lakimuutos muuttaa liikenteessä mittasuhteita, paikalliset palvelut kun vievät jo nyt hänen hallinnonalallaan isoimman siivun. Mies kehuu KuHan seminaareja.
– Näitä on joka vuosi, ja lisäksihän KuHa tarjoaa meille koulutusta. Apua omiin kilpailutuksiin saa aina. En minä osaisi tehdä näitä yhtään ilman KuHan antamaa koulutusta. Nyt sitä pystyy koulutuksen turvin neuvomaan sitten vähän muitakin, Teronen kehuu.
Terosen mielestä kansallisten harkintarajojen nostaminen ja uusi hankintalaki ovat hyviä hankkeita.
– Nyt vielä 30 000 euroa on se raja, jonka yli menevä on kilpailutettava. 20 000 euron arvoisen hankinnan voi tehdä suorahankintana. Kun ensi vuonna raja nousee 60 000 euroon, on se jo iso helpotus ja tuo joustoa.

Vastinetta veroille

Hyvää on miehen mielestä myös se, että kaikkea tarjottua ei ole pakko kunnan tarkastaa. Ensi vuodesta lähtien vain voittajalta tarkastetaan asiakirjat. Aiemmin tarjouskilpailusta on suljettu pois saman tien se yrittäjä, joka on tehnyt hakemukseensa pienenkin virheen. Nyt sen pienen virheen saa korjata.
–Kyllä KuHan toiminta on todella hyvää ja tarpeellista. Koulutustahan KuHalta saa jatkossakin. Toivottavasti KuHan toiminta säilyy vain tämän kaltaisena. Maakunta- ja soteuudistuksista huolimatta.
– Ja niin, kyllä minä uskon ylöjärveläisenä veronmaksajana, että KuHan toiminnasta on nimenomaan ylöjärveläiselle veronmaksajalle hyötyä, Teronen sanoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?